Hlavní Menu > Aktuality
Vyjádření mluvčího Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice vůči usnesení Senátu PČR týkající se Hongkongu

2021-04-30 23:59

Dne 29. dubna přijal Senát Parlamentu České republiky usnesení týkající se Hongkongu, kterým se nevhodně vyjádřil vůči záležitostem čínského Hongkongu a hrubě tím zasáhl do vnitřních záležitostí Číny. Čínská strana je s takovým jednáním silně nespokojena a je pevně proti.

Ve společnosti čínského Hongkongu se uplatňuje vláda práva. Před zákonem jsou si všichni rovni a nikdo nemá žádná zvláštní právní privilegia. Zákon o národní bezpečnosti pro Hongkong je cílený na zločiny, jako je například rozdělení země, rozvracení státní moci, organizování teroristických aktivit a spolčení se s cizími nebo zahraničními silami s cílem porušit státní bezpečnost. Tento zákon poskytuje silnou systémovou a právní ochranu pro stabilní rozvoj „jedné země, dvou systémů", což přispívá k dlouhodobé prosperitě a stabilitě Hongkongu.

Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců rozhodoval o situaci související s kvalifikací členů do Legislativní rady zvláštní administrativní oblasti Hongkong v souladu s Ústavou ČLR, základním zákonem Hongkongu a zákonem o národní bezpečnosti pro Hongkong. Jedná se o nezbytnou podmínku pro zachování a zdokonalení institucionálního uspořádání „jedné země, dvou systémů", a pro implementaci základního zákona Hongkongu a zákona o národní bezpečnosti pro Hongkong. Jedná se rovněž o nutný krok k zachování vlády práva v Hongkongu a ústavního pořádku v této zvláštní administrativní oblasti. Na základě rozhodnutí Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců bylo vládou zvláštní administrativní oblasti Hongkong oznámeno zproštění kvalifikace členství některých členů Legislativní rady, což plně odráží spravedlnost a prestiž vlády práva. Je nutné podotknout, že bez ohledu na to, v jaké zemi se nacházíte, je složení slibu věrnosti té dané zemi základní politickou etikou, kterou úřední osoby a uchazeči o pravomoce úředních osob musí dodržovat. V článku 23 Ústavy České republiky je jasně stanoveno, že čeští poslanci a senátoři přísahají věrnost České republice a zavazují se zachovávat Ústavy a zákonů České republiky.

Všečínské shromáždění lidových zástupců, jakožto nejvyšší orgán státní moci, rozhodl o zdokonalení volebního systému zvláštní administrativní oblasti Hongkong a rozhodl tak v souladu s Ústavou ČLR, základním zákonem a běžnou mezinárodní praxí. Jednal tak za účelem lepší ochrany společenských a základních zájmů hongkongské společnosti, pro podporu stálého rozvoje demokratického systému v Hongkongu a aby se zajistila stabilní a dalekosáhlá implementace „jedné země a dvou systémů".

Hongkong je zvláštní administrativní oblastí Číny, záležitosti Hongkongu jsou tedy čistě vnitřními záležitostmi Číny, do nichž nemají žádné vnější síly právo zasahovat. Čínská strana naléhá na českou stranu, aby dodržovala mezinárodní právo a základní normy mezinárodních vztahů, aby respektovala princip právního státu, upustila od dvojího standardu a přestala jakkoliv zasahovat do vnitřních záležitostí Číny včetně záležitostí Hongkongu, aby tak vytvořila příznivé podmínky pro zdravý a stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>