Hlavní Menu > Aktuality
Vyjádření mluvčího Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice vůči usnesení Senátu PČR týkající se Tchaj-wanu

2021-04-29 18:20

Dne 28. dubna přijal Senát Parlamentu České republiky usnesení vyžadující po české vládě podporovat začlenění Tchaj-wanu do všech zasedání, mechanismů a aktivit Světové zdravotnické organizace. Takové usnesení vážně poškozuje politický závazek České republiky pro jednu Čínu a hrubě zasahuje do vnitřních záležitostí Číny. Čínská strana je s takovým jednáním silně nespokojena a je pevně proti.

Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí jejího území. Princip jedné Číny je všeobecně uznávanou normou mezinárodních vztahů a všeobecným konsensem mezinárodního společenství. Účast čínského regionu Tchaj-wan v aktivitách mezinárodních organizací, včetně v rámci Světové zdravotnické organizace, je nutné řešit v souladu s principem jedné Číny. Organizace spojených národů několikrát zdůraznila, že bude trvat na řešení tchajwanské otázky v souladu s rezolucí Valného shromáždění OSN č. 2758. Světová zdravotnická organizace, jakožto specializovaná agentura Organizace spojených národů, která je složená ze suverénních států, se řídí rezolucemi Valného shromáždění OSN. Již několik let za sebou Světové zdravotnické shromáždění odmítalo návrhy týkající se Tchaj-wanu předložené minoritními zeměmi. To jsou fakta, která nelze zpochybnit.

Podle dohody dojednané mezi čínskou stranou a Světovou zdravotnickou organizací, na základě principu jedné Číny, jsou informační kanály pro získávání informací regionem Tchaj-wan od Světové zdravotnické organizace přístupné, tchajwanští odborníci z oblasti zdravotnictví se nadále individuálně účastní technických aktivit Světové zdravotnické organizace a vůbec zde neexistuje žádný „nedostatek v mezinárodní prevenci epidemie". Tchajwanské autority vyvolávají rozruch ohledně své účasti na Světovém zdravotnickém shromáždění, jedná se však nicméně jen o politickou manipulaci.

Čínská strana pevně brání svou národní suverenitu a územní celistvost. Jakýkoliv pokus o vytvoření „dvou Čín" nebo „jedné Číny a jednoho Tchaj-wanu" je odsouzen k neúspěchu. Čínská strana naléhá na českou stranu, aby dodržovala základní normy mezinárodních vztahů, respektovala národní svrchovanost Číny a její územní celistvost, přijala účinná opatření za účelem odstranění příslušných nepříznivých dopadů a konala více ku prospěchu rozvoje čínsko-českých vztahů.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>