Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek Čína bude usilovně podporovat vysoce kvalitní rozvoj

2021-03-17 01:28

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 16. března 2021 publikoval na českém politickém diskusním webu Parlamentní listy článek nazvaný Čína bude usilovně podporovat vysoce kvalitní rozvoj. Celý článek:

 

 

 

Čína bude usilovně podporovat vysoce kvalitní rozvoj

Před několika dny byla v Číně úspěšně svolána dvě zasedání (Všečínské shromáždění lidových zástupců a Čínské lidové politické poradní shromáždění), aby se přišlo s komplexním uspořádáním pro budoucí rozvoj a vyslal se pozitivní signál do světa.

Čínská ekonomika se nadále zlepšuje. V roce 2020 Čína koordinovaně podporovala prevenci a kontrolu epidemie a hospodářský a sociální rozvoj a poměrně dobře se jí tak podařilo plnit hlavní cíle a úkoly rozvoje celého roku. HDP Číny přesáhl 100 bilionů jüanů (přibližně 330 bilionů Kč). Čínská ekonomika jako jediná hlavní ekonomika na světě dosáhla pozitivního ekonomického růstu. Na rok 2021 stanovila Čína odhadovaný cíl růstu HDP na více než 6%. To komplexně zohledňuje hospodářské oživení a další faktory, což plně prokazuje odolnost a potenciál čínské ekonomiky. Podle nejnovějších statistik se v období od ledna do února 2021 celkový objem dovozu a vývozu Číny (v čínských jüanech) meziročně zvýšil o 32,2% a skutečné využití zahraničního kapitálu v zemi činilo 176,76 miliard čínských jüanů (přibližně 583,31 miliard Kč), což je meziroční nárůst o 31,5%.

Čína bude usilovně podporovat vysoce kvalitní rozvoj. Všečínské shromáždění lidových zástupců nyní schválilo „náčrt 14. pětiletého plánu národního hospodářského a sociálního rozvoje a dlouhodobých cílů do roku 2035“, čímž oficiálně započalo implementaci velkého plánu, který zahájil novou cestu ke komplexnímu budování moderní socialistické země. Vysoce kvalitní rozvoj se stal hlavním tématem čínského hospodářského a sociálního rozvoje během období „14. pětiletého plánu“ i v delším časovém horizontu. Čína bude prosazovat nové koncepty rozvoje inovace, koordinace, ekologie, otevřenosti a sdílení a bude podporovat změny v kvalitě, efektivitě a impulzu k dosažení kvalitnějšího, efektivnějšího, spravedlivějšího, udržitelnějšího a bezpečnějšího rozvoje. Čína se bude držet vývoje zaměřeného na inovace, urychlí vývoj moderního průmyslového systému a vytvoří nový model rozvoje.

Čína se bude snažit vytvořit vysoce kvalitní život. Čína trvá na smýšlení o rozvoji, kde je v hlavní roli lid. Rozvoj slouží lidu, závisí na lidech a plody rozvoje může lid sdílet. Skupina se středními příjmy v Číně se nadále rozšiřuje a kvalita života obyvatel se výrazně zlepšuje. V roce 2020 klesl Engelův koeficient obyvatel v Číně na 30,2% (29,2% v městských oblastech a 32,7% ve venkovských oblastech). Nedávno zvítězila Čína všestranně v boji proti chudobě a dokončila tak náročný úkol vymýcení absolutní chudoby. „Aby živobytí a blahobyt lidí dosáhl nové úrovně“ je jedním z hlavních cílů čínského hospodářského a sociálního rozvoje během období „14. pětiletého plánu“. Čína bude neochvějně zlepšovat živobytí a blahobyt lidí, bude úzce integrovat vysoce kvalitní rozvoj s uspokojováním potřeb lidí pro lepší život, bude koordinovaně podporovat vysoce kvalitní rozvoj a vytvářet vysoce kvalitní život. Dále bude usilovat o všestranný rozvoj lidí a společnou prosperitu všech lidí.

Čína bude pokračovat v širším otevírání se světu. Na rok 2021 připadá 20. výročí vstupu Číny do WTO. Za posledních 20 let byla čínská ekonomika hluboce integrována do světové ekonomiky a její průměrný roční příspěvek ke světovému ekonomickému růstu se blíží 30%. Celková úroveň cel výrazně klesla z 15,3% na méně než 7,5%. V Číně bylo založeno více než 1 milion podniků financovaných ze zahraničí. Čína zavede širší, rozsáhlejší a hlubší otevírání, zvýší institucionální otevřenost a bude nadále podporovat liberalizaci a usnadnění obchodu a investic. Čína bude pokračovat v tvorbě tržně orientovaného, legalizovaného a mezinárodního obchodního prostředí. Čína bude i nadále pevně chránit mnohostranný obchodní systém, prohlubovat mnohostrannou, bilaterální a regionální hospodářskou spolupráci a podporovat vysoce kvalitní společné budování iniciativy „Pásu a stezky“.

Rozvoj Číny je pro svět příležitostí. Čína je ochotna se všemi zeměmi usilovat o mírové soužití a společný rozvoj na základě vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu, ruku v ruce reagovat na globální výzvy a společně podporovat světový mír a prosperitu!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>