Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek Byla odstraněna absolutní chudoba a realizován sen tisíciletí v Číně

2021-03-12 21:50

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 12. března 2021 publikoval na Haló novinách článek nazvaný Byla odstraněna absolutní chudoba a realizován sen tisíciletí v Číně. Celý článek:

 

 

Byla odstraněna absolutní chudoba a realizován sen tisíciletí v Číně

Nedávno čínský prezident Si Ťin-pching slavnostně prohlásil: »Čína všestranně zvítězila v boji proti chudobě a dokončila tak náročný úkol vymýcení absolutní chudoby!« Je to poprvé v čínské historii, kdy jsme úplně odstranili absolutní chudobu a zrealizovali sen, o který čínský národ pilně usiloval již tisíce let.

Odstranění absolutní chudoby odráží dodržování vládní koncepce zaměřené na lid, kterou se řídí Komunistická strana Číny. Populace žijící v extrémní chudobě v Číně kdysi představovala více než 40 procent populace žijící v extrémní chudobě po celém světě a její vymýcení bylo po dlouhou dobu velkým přáním čínského lidu. Komunistická strana Číny od svého založení vedla čínský lid v dlouhém a namáhavém úsilí k budování vlastního skvělého života. Za posledních 40 let reforem a otevírání se světu se podle současných standardů pro měření chudoby vymanilo z chudoby 770 milionů obyvatel na čínském venkově. Podle standardů Světové banky pro měření chudoby přispělo snížení chudoby za toto období v Číně více než 70 procenty k snížení celosvětové chudoby. Od roku 2012 zahájila Čína největší a nejintenzivnější boj proti chudobě v dějinách lidstva. Podle současných standardů bylo z chudoby vymaněno 98,99 milionů chudých lidí na venkově; to je v průměru více než 10 milionů chudých lidí každý rok, což odpovídá populaci středně velké země. Čína dosáhla cíle pro snižování chudoby »Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030« o 10 let dříve před naplánovaným termínem a významně tím přispěla ke snížení chudoby ve světě.

Odstranění absolutní chudoby odráží dodržování filozofie správy státu čínskou vládou, dle které je rozvoj nejvyšší prioritou. Čína vždy věří, že právo na život a právo na rozvoj jsou primárními a základními lidskými právy. Prezident Si Ťin-pching zdůraznil: »Pouze rozvoj může zaručit základní práva lidí. Pouze rozvoj může uspokojit vášnivou touhu lidí po skvělém životě.« Prostřednictvím jednoho »pětiletého plánu« za druhým se podařilo čínské vládě zajistit stabilitu strategického plánování a kontinuitu politické implementace. Čínská ekonomika a společnost se tak i nadále rychle rozvíjejí. Trvalo desítky let, než se dokončil industrializační proces v Číně, kterým vyspělé země procházely stovky let. Čína se stala druhou největší ekonomikou na světě s HDP vyšším než 10 000 amerických dolarů na obyvatele a se skupinou se středním příjmem, jejíž počet překročil 400 milionů obyvatel. Míra příspěvku Číny ke světovému ekonomickému růstu po mnoho let překračovala 30 procent. V roce 2020 překročil celkový HDP Číny hranici 100 bilionů juanů (přibližně 330 bilionů českých korun), což tvoří nárůst o 2,3 % oproti roku 2019, a tímto se stala Čína jedinou významnou ekonomikou na světě, která dosáhla pozitivního ekonomického růstu. Právě tyto hmatatelné úspěchy v oblasti rozvoje nám poskytly důležitý materiální základ pro úspěšné dosažení rozsáhlého snižování chudoby.

Odstranění absolutní chudoby poukazuje na závazek Číny spolupracovat v usilování o společenství se společnou budoucností pro lidstvo. Vymýcení chudoby bylo vždy význačným problémem, který komplikoval globální rozvoj a správu. Vyžaduje, aby všechny země spolupracovaly a společně čelily výzvám. Procesu odstraňování chudoby v Číně dlouhodobě pomáhalo mezinárodní společenství a mnoho zemí a mezinárodních organizací jí v tomto ohledu poskytlo cennou podporu. Při prosazování vlastního průběhu snižování chudoby Čína vždy v rámci svých možností poskytovala pomoc rozvojovým zemím. Například se stala zakládajícím členem »Aliance OSN pro vymýcení chudoby«. Čína zřídila »Fond pomoci pro spolupráci Jih-Jih« a uskutečnila již více než 200 projektů rozvojové spolupráce ve více než 30 zemích v Asii, Africe a Americe. Čína pokračuje v prohlubování spolupráce při společném budování iniciativy »Pásma a stezky« a »Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030«, o kterých se předpokládá, že mají pomoci 7,6 milionům lidí z extrémní chudoby a 32 milionům lidí ze středně mírné chudoby. V procesu odstraňování chudoby také Čína vytvořila mnoho účinných a osvědčených postupů, které mohou poskytnout užitečnou inspiraci všem zemím na světě.

Odstranění absolutní chudoby není koncem, ale výchozím bodem pro nový život a nový boj. Současná celosvětová situace v oblasti chudoby je stále závažná. Čína je ochotna spolupracovat se všemi zeměmi světa za účelem pokračování prohlubování mezinárodní spolupráce v oblasti snižování chudoby, a stále více přispívat k podpoře rozvoje a budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>