Hlavní Menu > Aktuality
Oznámení o úpravě požadavků na zpracování zdravotního kódu / prohlášení o zdravotním stavu

2021-02-20 01:40

Globální situace epidemie onemocnění Covid-19 je v současné době stále závažná a v mezinárodním cestování existuje riziko přenosu infekce. Velvyslanectví ČLR v České republice doporučuje všem cestujícím, aby komplexně posoudili rizika epidemie a cestovní náklady a necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné anebo v případech nouze. Pokud opravdu potřebujete cestovat do Číny, věnujte pozornost následující úpravě požadavků na zpracování zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu:

1. V současné době neexistují žádné přímé lety z České republiky do Číny. Všichni čínští a zahraniční cestující mohou při cestě z České republiky do Číny provést pouze jeden přestup. Cesty do tranzitní země/místa nástupu na přímý let (ať už jsou tyto cesty podniknuty letecky nebo pozemní cestou, auto, vlak apod.) jsou považovány za jeden přestup. Všichni cestující z České republiky, kteří žádají Velvyslanectví o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu, musí současně nahrát i kompletní cestovní itinerář.

Všichni cestující z České republiky musí podstoupit v ČR a též v tranzitní zemi dvojí testování; na základě výsledků obou testů provedených do 48 hod. před cestou požádat Velvyslanectví ČLR v ČR o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu a do 48 hodin před nástupem na druhou část cesty podstoupit dvojí testování v odběrné instituci v tranzitní zemi a požádat o vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu Velvyslanectví/konzulát ČLR v tranzitní zemi. Před cestou nezapomeňte věnovat pozornost nejnovějším oznámením na oficiálních webových stránkách Velvyslanectví/konzulátu ČLR v tranzitní zemi. Velvyslanectví/konzuláty ČLR v tranzitních zemích nevydají zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu těm, kteří v České republice nepodstoupili dvojí testování a nepožádali o vydání zdravotního kódu / prohlášení o zdravotním stavu Velvyslanectví ČLR v ČR.

2. Podle požadavků „Diagnostického a léčebného plánu nové koronavirové pneumonie“ (zkušební osmé vydání) kromě těch, kteří vykazují pozitivní protilátky IgM a IgG v důsledku očkování proti Covid-19, musí ti, kteří mají v anamnéze diagnostikovaný  Covid-19 anebo nemají, ale mají pozitivní kterýkoliv z testů RT-PCR, protilátky IgM a IgG, předložit diagnostické potvrzení o výsledku CT nebo RTG plic vydané místním zdravotnickým zařízením a též předložit potvrzení o dvou negativních RT-PCR testech (mezi odběry by měl být odstup nejméně 24 hodin). Ti, kterých se to týká, musí uvést pravdivé údaje o své anamnéze a testování. Ve výše uvedených případech je vyžadována 14denní karanténa a zdravotní kontrola. Poté, pokud bude zdravotní kontrola v pořádku a bude možné poskytnout výsledky RT-PCR testu a testu na protilátky IgM provedených do 48 hodin před cestou v souladu s požadavkem dvou negativních testů, Velvyslanectví ČLR v ČR provede kontrolu a vydá zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu

3. Po potvrzení data letu by cestující měli iniciativně snížit kontakty s vnějším okolím, zůstávat co nejvíce doma, vyhnout se zbytečnému cestování, neúčastnit se skupinových aktivit, nechodit do přeplněných míst a vyhýbat se riziku infekce. Po absolvování testů byste měli zůstávat doma a v den cesty a po celou dobu se dostatečně chránit. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte včas lékařskou pomoc a podle situace včas upravte svůj cestovní itinerář.

4. Všechna potvrzení o provedených testech musí obsahovat základní informace, jako je jméno a příjmení testovaného, datum narození (v českém formátu: den / měsíc / rok, ne rodné číslo), číslo pasu atd., čas odběru vzorků a výsledky testů, jméno lékaře nebo název instituce, kontaktní informace, podpis a razítko vydávající instituce.

Potvrzení o testu na detekci nukleových kyselin musí navíc obsahovat slova jako RT-PCR. Testování protilátek IgM v séru musí být provedeno profesionálním zdravotnickým personálem metodou odběru venózní krve a na potvrzení musí být uvedena slova: sérum, IgM, venózní (žilní) krev.

5. Po obdržení žádosti Velvyslanectví ČLR v ČR zkontroluje všechny předložené materiály a po komplexním zvážení příslušných předpisů vydá zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu. Zpracování žádosti bývá obecně ve stejný den. Žádosti přijaté ve večerních hodinách budou zpracovány podle pořadí následující den ráno. Při nástupu na let mějte u sebe svůj zdravotní kód/prohlášení o zdravotním stavu, dvě potvrzení o provedených testech a potvrzení o očkování (pokud již k němu došlo).

Výše uvedené požadavky jsou platné od 20. února 2021 (včetně).

Děkujeme za pochopení a podporu v oblasti prevence a kontroly epidemie.

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

Dne 18. února 2021< Suggest To A Friend >
 
     <Print>