Hlavní Menu > Aktuality
Mluvčí čínského velvyslanectví v České republice odpověděl na otázku novináře týkající se Hongkongu

2021-01-08 11:11

Otázka: V pátek 8. ledna 2020 uvedl český funkcionář, že hromadné zatčení více než 50 aktivistů v Hongkongu je další známkou potlačování politických svobod a demokratických principů garantovaných hongkongskou ústavou. ČR podpořila výzvu EU k okamžitému propuštění všech zadržených. Jak to komentuje čínská strana?

Odpověď: Někteří lidé svévolně komentují legitimní postupy hongkongské policie v procesu vymáhání práv a dokonce požaduje propuštění zločinců zatčených v souladu se zákonem, což je vážným zásahem do čínské svrchovanosti a vnitřních záležitostí Číny, proti kterému se čínská strana jasně vymezuje. Osoby zatčené hongkongskou policií jsou podezřelé z rozvracení státní moci, jak stanoví Zákon o národní bezpečnosti pro Hongkong. Čína je právním státem a Hongkong je společností s právem a pořádkem. Před zákonem si jsou všichni rovni a nikdo nemá mimořádná privilegia. Rozhodně podporujeme hongkongskou policii v plnění jejích povinností v souladu se zákonem a udržování národní bezpečnosti a bezpečnosti a stability v Hongkongu. Normální práva a svobody, kterým se těší obyvatelé Hongkongu, nejsou nijak ovlivněny. Pokud je něco ovlivněno, pak je to pouze „svoboda" některých vnějších sil a jednotlivců v Hongkongu, kteří se dohodli podkopat stabilitu a bezpečnost Hongkongu.

Hongkong je součástí Číny a hongkongské záležitosti jsou čistě vnitřními záležitostmi Číny. Čína vyzývá příslušnou osobu, aby skutečně respektovala svrchovanost Číny, respektovala zásady právního státu, upustila od dvojího standardu a okamžitě přestala jakýmkoliv způsobem zasahovat do záležitostí Hongkongu a vnitřních záležitostí Číny.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>