Hlavní Menu > Aktuality
Oznámení Velvyslanectví ČLR v ČR k upřesnění metody testování protilátek IgM v séru

2020-12-17 23:42

 

Za účelem zvýšení přesnosti výsledků testů na protilátky IgM v séru, snížení cestovního rizika a účinnému snížení přeshraničního šíření epidemie, musí cestující z České republiky do Číny od 21.12.2020 zvolit pro testování protilátek IgM v séru metodu odběru venózní krve. Na vydaném potvrzení musí být také jasně uvedena metoda odběru vzorků. Velvyslanectví nebude uznávat výsledky testu bez uvedení metody odběru vzorků a též nebude uznávat výsledky testu, kdy byl vzorek získán jinými metodami odběru (jako je např. odběr krve z prstu, rychlotesty). Ze seznamu odběrových institucí Ministerstva zdravotnictví ČR, která provádějí RT-PCR testy a testy na sérové protilátky IgM, se musí cestující obrátit na odběrovou instituci, která odebírá vzorky k testování výše uvedenou metodou a potvrzení o výsledku testu bude obsahovat výše uvedené informace (vzhledem k tomu, že některé odběrové instituce mohou mít předepsané formuláře, kdy není možné doplnit metodu odběru vzorku, požádejte, aby vám byl poskytnut jiný materiál, dokumet, ze kterého bude jasné, že odběr byl proveden touto metodou).

 Důležité upozornění:

(1) V případě odběru venózní krve u dětí kontaktujte předem odběrovou instituci. Provádění odběrů u dětí může vyžadovat přítomnost odborného personálu.

(2) Doba platnosti RT-PCR testu a testu na sérové ​​protilátky IgM je 48 hodin před nástupem na palubu letadla a počítá se od doby odběru vzorků. Pokud se datum odběru vzorků na protilátky IgM a RT-PCR test liší, pak se doba platnosti počítá od doby odběru, který nastal dříve. Např. pokud odlétáte 23.12., musíte provést odběry nejdříve 21.12.

(3) Na odběry mějte s sebou platný osobní cestovní doklad (cestovní pas nebo cestovní doklad). Po obdržení potvrzení o výsledku testu si pečlivě zkontrolujte správnost osobních údajů (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, číslo dokladu atd.). V případě nesprávnosti neprodleně kontaktujte odběrovou instituci pro opravu.

(4) V souladu s čínskými vnitrostátními požadavky na přísnou kontrolu budou pracovníci Velvyslanectví provádět potřebné kontroly testovacích metod, testovaných osob a výsledků testů. Osoby, které úmyslně zatají svůj zdravotní stav, předloží padělané nebo jinak pozměněné potvrzení o výsledku testů, se vystavují právnímu postihu v souladu se zákonem.

Sledujte, prosím, průběžně informace na oficiálních stránkách Velvyslanectví a veřejném účtu Ping An Czech WeChat.

 

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

Dne 15. prosince 2020< Suggest To A Friend >
 
     <Print>