Hlavní Menu > Aktuality
Vyjádření mluvčího čínského velvyslanectví v České republice k prohlášení MZV ČR ohledně Hongkongu

2020-11-16 23:00

Dne 16. listopadu 2020 vydalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky prohlášení týkající se Hongkongu, ve kterém obvinilo Čínu z uzákonění Rozhodnutí o kvalifikaci členů Legislativní rady zvláštní administrativní oblasti Hongkongu a odnětí mandátů čtyř členů Legislativní rady. Čínská strana vyjadřuje silnou nespokojenost a rozhodný nesouhlas s takovým hrubým zasahováním do vnitřních záležitostí čínského Hongkongu a vnitřních záležitostí Číny celkově.

Úřední osoby skládají slib věrnosti svému státnímu systému, což je i mezinárodním pravidlem. Ve článku 23 Ústavy České republiky je jasně řečeno, že čeští poslanci a senátoři slibují věrnost České republice a zavazují se zachovávat její Ústavu a zákony. Žádná ze zemí, včetně České republiky, by nezavírala oči před úředními osobami včetně poslanců a senátorů, kteří porušili své přísahy a zradili svoji zemi.

Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců přijal příslušné rozhodnutí v souladu s Ústavou ČLR, Základním zákonem Hongkongu a Zákonem o národní bezpečnosti pro Hongkong. Jedná se o nevyhnutelný krok za účelem udržení a zdokonalení systému „jedné země, dvou systémů", uplatnění Základního zákona Hongkongu, Zákona o národní bezpečnosti pro Hongkong a dalších příslušných ustanovení. Je to rovněž nezbytným krokem k zachování vlády zákona v Hongkongu a ústavního pořádku této zvláštní administrativní oblasti. Příslušné rozhodnutí se zaměřuje na členy Legislativní rady Hongkongu, kteří nesplňují zákonné požadavky a podmínky pro dodržování Základního zákona a věrnosti zvláštní administrativní oblasti Hongkong. Neexistuje zde nic, co by poškodilo vysoký stupeň autonomie a svobodu této zvláštní administrativní oblasti. Vláda Hongkongu má naši pevnou podporu v plnění svých povinností podle rozhodnutí Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců.

Hongkong je zvláštní administrativní oblastí Číny. Otázka kvalifikace členů Legislativní rady zvláštní administrativní oblasti Hongkongu patří mezi čistě vnitřní záležitosti Číny a žádné vnější síly nemají právo do ní zasahovat. Čína naléhavě žádá českou stranu, aby dodržovala základní normy mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, respektovala zásady právního státu, vymýtila dvojí standardy a aby nijak nezasahovala do vnitřních záležitostí Číny včetně záležitosti týkající se Hongkongu.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>