Hlavní Menu > Aktuality
Opětovné upozornění Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice na příslušné požadavky k testování na COVID-19 pro cesty do Číny

2020-10-19 22:58

Od října letošního roku došlo k mnoha případům cestujících, kteří nastoupili na palubu letadla se zeleným zdravotním kódem o testování na COVID-19 nebo formulářem Zdravotního prohlášení a po vstupu na území Číny byli diagnostikováni jako pozitivní na COVID-19 a velký počet cestujících ve stejném letadle byl identifikován jako blízký kontakt. Velvyslanectví ČLR v České republice z důvodu zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti cestujících do Číny znovu upozorňuje:

1. Prostory cestovních letadel pro mezinárodní dálkové lety jsou omezené, ve veřejných zařízeních na letištích se pohybuje velké množství osob, je obtížné vyhnout se blízkým kontaktům a existuje riziko křížové nákazy. Žádáme čínské a zahraniční cestující, kteří plánují v blízké budoucnosti odletět do Číny, aby pečlivě posoudili cestovní rizika a rozhodovali se uvážlivě.

2. Vzhledem k závažné epidemické situaci v Evropě je poměr nakažených osob, které přicházejí do odběrných míst za účelem provedení testu vysoký. Při návštěvě odběrných míst dbejte na zvýšenou sebeochranu a udržujte dostatečný sociální odstup, abyste zabránili přenosu nákazy během procesu testování. Po provedeném testování používejte adekvátní ochranné prostředky a izolujte se, aby se zabránilo přenesení nákazy po provedení testu.

3. V poslední době se stává, že žadatelé předkládají lékařské potvrzení o výsledku testu RT-PCR vydané institucí, která je zveřejněná na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR a výsledek laboratorního vyšetření z instituce, která není zahrnuta v seznamu odběrných míst MZ ČR. Tyto laboratorní protokoly nebudou přijímány. Od žadatelů se vyžaduje, aby si pečlivě vybrali odběrné místo a předem se ujistili, že je uvedené na seznamu zveřejněném na webových stránkách MZ ČR a předkládali pouze lékařské potvrzení o výsledku testu vydané tímto místem.

4. Věnujte, prosím, pečlivou pozornost výběru své cesty do Číny, zvolte co nejvíce přímé lety nebo tranzit ze zemí s nízkým rizikem a během cesty dbejte na osobní ochranu.

5. Pokud se před odletem u vás nebo u vašich členů rodiny, se kterými žijete ve společné domácnosti, objeví podezřelé příznaky, jako je nachlazení a horečka, nebo jste byli v blízkém kontaktu s osobou, u které byla potvrzena nákaza, odložte, prosím, neprodleně svou cestu a novou rezervaci letenky proveďte až po negativním testu.

6. V souladu se souvisejícími předpisy přijímají příslušné čínské vnitrostátní orgány pouze výsledky obvyklého testování na COVID-19 (tj. RT PCR, což je metoda extrakce výtěrů z nosohltanu). Výsledky testování séra, protilátek a rychlotestů na nukleové kyseliny nejsou přijímány.

7. Všichni cestující (včetně kojenců a malých dětí) jsou povinni se nechat otestovat na COVID-19 v místě odletu do 3 dnů před nástupem do letadla nebo posledním přestupem (podle toho, co nastane později). Předem si zjistěte možnosti, kapacitu testování odběrného místa a rychlost vydávání lékařských potvrzení, časově si naplánujte návštěvu odběrného místa a ujistěte se, že lékařské potvrzení o výsledku testu RT-PCR obsahuje klíčové informace, jako je jméno a příjmení (musí být shodné s pasem), pohlaví, datum narození nebo číslo pasu, zkušební metodu, výsledek testu a razítko instituce (odběrného místa).

8. Při podávání žádosti o zelený zdravotní kód nebo potvrzení Zdravotního prohlášení se ujistěte, že lékařské potvrzení o výsledku testu je čitelné, pravdivé a úplné. Velvyslanectví během 12 hodin provede příslušné ověření (včetně svátků). Žádosti, které nebudou splňovat požadavky, nebudou potvrzeny.

Žádáme cestující do Číny o zodpovědné a bezpečné chování vůči sobě i spolucestujícím a žádáme, aby poskytovali pravdivé, úplné a platné informace a potvrzení. Cestující, kteří poskytnou pozměněné potvrzení a informace se vystavují příslušnému právnímu postihu.

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

Dne 18. října 2020< Suggest To A Friend >