Hlavní Menu > Aktuality
Projev velvyslance Čang Ťien-mina na recepci při příležitosti oslavy 71. výročí založení Čínské lidové republiky

2020-09-30 02:18

 

 

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

vítejte!

Kvůli pandemii COVID-19 pořádáme letošní recepci při příležitosti 71. výročí založení Čínské lidové republiky online. Formát se sice liší, ale téma je stále stejné. Srdečně děkujeme, že slavíte s námi! Zvláštní poděkování patří prezidentu Miloši Zemanovi za blahopřání.

2020 je mimořádným rokem s nezapomenutelnými zkušenostmi pro nás všechny. Zejména náhlé vypuknutí pandemie COVID-19 způsobilo celému světu dalekosáhlé dopady. Naše země se setkala s mimořádnou situací v oblasti veřejného zdraví, kdy se potýkala s nejrychlejším a nejrozsáhlejším šířením infekce a zároveň s největšími obtížemi v oblasti prevence a kontroly pandemie od založení Čínské lidové republiky. Pod pevným vedením Ústředního výboru Komunistické strany Číny, jehož jádro tvoří generální tajemník Si Ťin-pching, jsme trvali na tom, že lidé a jejich životy jsou pro nás prioritou a vyvinuli jsme obrovské úsilí a obětovali mnoho pro to, abychom dosáhli významných strategických úspěchů v celonárodním boji proti této pandemii. Tempo výroby i života čínských občanů je nyní plně obnoveno.

2020 je rokem, kdy Čína plánuje vybudovat mírně prosperující společnost ve všech ohledech a vymýtit chudobu. Koordinujeme prevenci a kontrolu epidemie společně s ekonomickým a sociálním rozvojem. Podporujeme vysoce kvalitní rozvoj a vytváříme nový model rozvoje. Stali jsme se první významnou ekonomikou, která obnovila svůj růst od vypuknutí epidemie. Jsme přesvědčeni, že se nám podaří zvítězit i v budování mírně prosperující společnosti ve všech ohledech, porazit chudobu a dosáhnout prvního stoletého cíle podle očekávání. Zároveň zahájíme novou cestu k vybudování moderní socialistické země ve všech ohledech.

Dámy a pánové,

2020 je rokem, kdy diplomacie významné země s čínskými rysy pokročila kupředu. Rozvíjíme mezinárodní spolupráci v boji proti pandemii COVID-19, proaktivně reagujeme na změnu klimatu. Reálními skutky prokazujeme smysl pro zodpovědnost Číny a podporujeme budování komunity se společnou budoucností pro lidstvo. Tváří v tvář jednostrannosti a mocenské hegemonii pevně hájíme národní zájmy včetně svrchovanosti, bezpečnosti a rozvoje, dodržujeme mnohostrannost, zajišťujeme spravedlnost a poctivost a prosazujeme solidaritu a spolupráci. Čína je tvůrcem světového míru, přispívá ke globálnímu rozvoji a chrání mezinárodní řád.

Letos Čína a Evropská unie slaví 45. výročí navázání diplomatických vztahů. Před nedávnem uskutečnil čínský prezident Si Ťin-pching konferenci s vedením Německa a Evropské unie. Zdůraznil, že Čína a EU, jako dvě hlavní světové síly, dva významné trhy a dvě z nejstarších civilizací by měly pevně trvat na zacházení v duchu vzájemné podpory, solidarity a spolupráce, dodržovat mírové soužití, otevřenou spolupráci, mnohostrannost, dialog a konzultace a neochvějně podporovat zdravý a stabilní rozvoj komplexního strategického partnerství mezi Čínou a Evropskou unií. Čína a Evropská unie jsou partnery, nikoliv soupeři. Konsenzus zde předčí rozdíly a spolupráce je větší než konkurence. Předpokládá se, že díky společnému úsilí obou stran vztahy mezi Čínou a Evropskou unií s jistotou dosáhnou nového a lepšího rozvoje.

Dámy a pánové,

V roce 2020 se Čína a Česká republika sjednotily v boji proti epidemii, podporovaly se a navzájem si pomáhaly. Objevilo se zde mnoho dojemných příběhů. Upřímně doufáme, že si obě strany zachovají tuto solidaritu a spolupráci ve více oblastech. Neexistuje zde žádný zásadní střet zájmů mezi našimi dvěma národy, ale je zde základ hlubokého přátelství. Neexistuje žádná nepřekonatelná mezera v rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi, ale „most do budoucnosti". Dokud budou obě strany trvat na vzájemném respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti, na vzájemném nezasahování do vnitřních záležitostí druhé země, na vzájemném respektování klíčových zájmů a důležitých záležitostí a dodržovat mezinárodní právo a základní normy mezinárodních vztahů, tak bude čínsko-české strategické partnerství jistě stabilní a udržitelné. Věříme, že toto partnerství přinese ještě větší výhody oběma národům.

Nakonec bych rád popřál:

Ať Čína a Česká republika prosperují!

Ať se čínsko-české vztahy stabilně rozvíjí!

Ať jsou oba národy šťastné a zdravé!

Děkuji!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>