Hlavní Menu > Aktuality
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky a Státní imigrační správy o povolení vstupu na území cizincům-držitelům 3 druhů platných povolení k pobytu

2020-09-25 22:29

Na základě současné situace epidemie onemocnění COVID-19 a potřeb prevence a kontroly se následovně upravují některá opatření vydaná dne 26.března 2020 společně Ministerstvem zahraničních věcí a Státní imigrační správou v „Oznámení o dočasném pozastavení vstupu na území cizincům, kteří jsou držiteli platných čínských víz a povolení k pobytu“.

Počínaje dnem 28. září 2020 v 0:00 hod. mohou cizinci, kteří jsou držiteli platného čínského povolení k pobytu za účelem zaměstnání, soukromých záležitostí a sloučení rodiny, vstoupit na území bez nutnosti znovu žádat o udělení vstupního víza. Cizinci, kteří jsou držiteli některého ze shora uvedených 3 druhů povolení k pobytu a platnost tohoto povolení vypršela dne 28. března 2020 po 0:00 hod., mohou na čínském velvyslanectví nebo konzulátu požádat o udělení odpovídajícího vstupního víza na základě povolení k pobytu s prošlou platností a příslušných podkladů za předpokladu, že jejich účel cesty do Číny zůstává nezměněn. Výše uvedené osoby jsou povinny přísně dodržovat čínské předpisy pro prevenci a kontrolu epidemie.

Ostatní opatření uvedená v oznámení ze dne 26. března zůstávají nadále v platnosti. Čínská strana bude za předpokladu zajišťování účinné epidemické kontroly postupně a řádně pokračovat v obnovování vzájemných osobních kontaktů.

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky

Státní imigrační správa

Dne 23. září 2020< Suggest To A Friend >
 
     <Print>