Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec Zhang Jianmin publikoval článek Dýchat spolu s lidem, dělat pokroky spolu se světem

2020-09-22 22:50

Dne 22. září vyšel na Haló novinách článek velvyslance Zhanga Jianmina Dýchat spolu s lidem, dělat pokroky spolu se světem, ve kterém píše o třetím dílu knihy ,, Si Ťin-pching - O správě státu”.

 
Celý text:

 

Dýchat spolu s lidem, dělat pokroky spolu se světem

 

Třetí díl knihy „Si Ťin-pching - O správě státu“ byl vydán v červnu tohoto roku. Po prvním a druhém díle, i tento díl vyvolal silné reakce doma i v zahraničí. Tato kniha obsahuje 92 důležitých děl prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga, která sepsal během období od 18. října 2017 do 13. ledna 2020. V těchto dílech živě zaznamenal, jak Ústřední výbor Komunistické strany Číny v jádře se Si Ťin-pchingem od 19. sjezdu Komunistické strany Číny podpořil nový významný pokrok Číny v různých sférách a jak přispěl k rozvoji světa. Tento díl plně odráží nové obohacení a rozvoj Si Ťin-pchingova myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře. Si Ťin-pching se vyjadřuje obdivuhodnými výroky jako jsou: „Nebudu žít pro sebe, ale budu žít pro lid,“ a, „Svět je sdílený a je to jedna velká rodina.“Rád bych využil této příležitosti a podělil se o své zkušenosti nabyté studiem textů s českými čtenáři.

Trvat na tom, aby lid byl tím středem

Komunistická strana Číny usiluje o koncept řízení pro lid a právě lidé jsou tím základním stavebním kamenem Komunistické strany Číny. Prezident Si Ťin-pching v knize zdůraznil, že se musíme pevně držet původního cíle a poslání spočívajícího v hledání štěstí pro čínský lid a národním obrození čínského lidu. Řekl také, že náš cíl je ambiciózní, ale také velice jednoduchý. V podstatě to znamená zlepšit životy všech Číňanů. Pod vedením Komunistické strany Číny se podařilo v Číně dosáhnout tzv. „dvou zázraků“ - rapidního ekonomického rozvoje a dlouhodobé sociální stability, které přináší čínskému lidu značný užitek. V letošním roce Čína všestranně buduje „mírně prosperující společnost“, která úplně poprvé v čínské historii otřese s absolutní chudobou a 10 let před původně plánovaným termínem dosáhne cíle snižování chudoby v rámci Agendy 2030. V boji s epidemií COVID-19 trváme na tom, že lidé a jejich životy jsou na prvním místě. Každý život je plně chráněn od před více než 30-ti hodinami narozených nemluvňat po seniory starší 100 let. Komunistická strana Číny má pevnou podporu čínského lidu. Prezident Si Ťin-pching v knize zdůraznil, že lidé jsou největším zdrojem sebevědomí pro KS Číny v řízení státu. Podle nezávislých průzkumů veřejného mínění prováděných v celosvětovém měřítku mezinárodně uznávanými institucemi, jako je Pew Research Center a Harvard University, je průměrná míra podpory Komunistické strany Číny a čínské vlády čínskými občany vyšší než 90%.

Trvat na otevření se vnějšímu světu

Otevření se vnějšímu světu je základní národní politikou Číny. Prezident Si Ťin-pching v knize uvedl, že hospodářského rozvoje Číny za posledních 40 let bylo dosaženo za podmínky, že se Čína otevřela světu, a vysoce kvalitní rozvoj čínské ekonomiky v budoucnu musí být také prováděn za podmínky, že bude ještě otevřenější. Zavedeme vyšší úroveň otevírání se světu, abychom podpořili formování nového vzoru všestranné otevřenosti. Prezident Si Ťin-pching zdůraznil: „Otevřené dveře Číny se zavírat nebudou. Budou se jen čím dál více otevírat.” S počtem obyvatel čítajícím 1,4 miliardy občanů a více než 400 milionů obyvatel se středními příjmy má Čína obrovský trh a silnou ekonomickou odolnost. Je také největším obchodním partnerem více než 130 zemí a regionů. Průměrné čínské clo kleslo na 7,5%, čímž překonalo všechny hlavní rozvojové země a přibližuje se úrovni vyspělých zemí. I přes dopad epidemie se čínské investice do zemí spolupracujících v rámci iniciativy „Pásu a stezky“ se v první polovině tohoto roku meziročně zvýšily o 19,4% a počet jízd nákladní vlakové dopravy mezi Čínou a Evropou meziročně vzrostla o 36%. Za zmínku také stojí, že se v Pekingu ve dnech od 5. do 9. září konal Veletrh mezinárodního obchodu ve službách (China International Fair for Trade in Services - CIFTIS). Jedná se o významnou mezinárodní akci v oblasti ekonomiky a obchodu organizovanou Čínou na pozadí stále šířící se pandemie COVID-19, která dosud není úplně pod kontrolou. Všechny země nyní čelí náročnému úkolu bojovat proti této pandemii, stabilizovat ekonomiku a chránit životy lidí. Čína, která překonala mnoho obtíží, zorganizovala tuto hlavní mezinárodní hospodářskou a obchodní událost a přilákala k účasti na výstavě téměř 200 společností z žebříčku Fortune 500 a 22 000 společností a institucí ze 148 zemí a regionů, což plně ukazuje odhodlání a sebevědomí Číny ve větší otevírání se světu a dosažení spolupráce prospěšné pro všechny.

Trvat na budování komunity se společnou budoucností pro lidstvo

Prezident Si Ťin-pching v knize zdůraznil, že budoucnost a osud každého národa a každé země jsou úzce propojeny. Měli bychom stát na jedné lodi při překonávání bouří, sdílet utrpení i radost a usilovat o vybudování harmonické rodiny na této planetě Zemi, na které jsme se narodili a vyrostli. Pomoct proměnit touhu po lepším životě lidí na celém světě ve skutečnost. Podpora budování komunity se sdílenou budoucností pro lidstvo je základním konceptem diplomatického myšlení prezidenta Si Ťin-pchinga, který byl vnesen do stanov Komunistické strany Číny a Ústavy Čínské lidové republiky. Čína je vytrvalá v realizaci konceptu komunity se sdílenou budoucností pro lidstvo a v podpoře budování nového typu mezinárodních vztahů založených na vzájemném respektu, spravedlnosti a spolupráci prospěšné pro všechny. Chce dodržovat mnohostrannost a chránit mezinárodní systém s OSN v jádru a mezinárodním řádem založeným na mezinárodním právu. Tváří v tvář epidemii Čína zdůrazňuje, že solidarita a spolupráce jsou tou nejmocnější zbraní, pomocí které je možné tuto epidemii porazit. Zasazuje se o budování komunity sdíleného zdraví pro lidstvo a zahájila největší globální nouzovou humanitární akci v historii od vzniku ČLR a vyvinula veškeré úsilí pro uskutečnění mezinárodní spolupráce v boji proti epidemii. Čína pevně podporuje Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a poskytla jí dva finanční dary v hodnotě 50 milionů amerických dolarů, dále poskytla pohotovostní lékařskou pomoc více než 150 zemím a mezinárodním organizacím a vyslala 34 týmů lékařských odborníků do 32 zemí s naléhavými potřebami. Poté, co bude dokončen vyvoj čínské vakcíny proti COVID-19, tak se stane globálním veřejným produktem.

Zejména bych chtěl zdůraznit, že navzdory rozdílům v historii, kultuře, sociálních systémech i fázích vývoje jsou si Čína a Evropa navzájem příležitostí - ne ohrožením, partnery - ne soupeři. Prezident Si Ťin-pching ve videohovoru s vedením Německa a Evropské unie dne 14. září upozornil na to, že pandemie COVID-19 urychlila vývoj hlavních změn, které nebyly vidět po celá staletí. Lidstvo čelí mnoha společným výzvám a stojí na nové křižovatce. Jakožto dvě hlavní síly světa, dva hlavní trhy a dvě hlavní civilizace musí Čína a Evropa, čím více čelí celé této situaci, tím pevněji by měly uchopit obecný směr vzájemné podpory, solidarity a spolupráce. Čím dál více by měly také neochvějně prosazovat zdravý a stabilní rozvoj všestranného strategického partnerství mezi Čínou a EU a vnášet do mezinárodního společenství více pozitivní energie v boji proti epidemii, obnově ekonomiky a udržování spravedlnosti. Poukázalo to na cestu vpřed pro rozvoj vztahů mezi Čínou a EU v „době pokoronavirové“ a také na pravý význam budování komunity se sdílenou budoucností pro lidstvo.

Výše uvedené myšlenky vypovídají o některých mých pocitech. Třetí díl „Si Ťin-pching: O správě státu“ obsahuje 19 témat a je obsahově velmi bohatý. Existuje v něm mnoho originálních, současných a strategických hledisek, které českých přátelům pomohou porozumět Číně a Komunistické straně Číny. Těším se na příležitost k dalším výměnám hlubokých myšlenek s českými přáteli a společnému pokroku.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>