Hlavní Menu > Aktuality
Oznámení o zavedení povinnosti nástupu na lety do Číny s potvrzením o negativním testu na COVID-19 pro cestující z České republiky (Aktualizace ze dne 25.8.2020)

2020-08-24 15:39

 

S cílem zajistit zdravotní bezpečnost mezinárodního cestování, snížit riziko přeshraničního šíření epidemie a v souladu s požadavky Úřadu pro civilní letectví, Generální správy cel a Ministerstva zahraničních věcí ČLR, které vyplývají z „Oznámení o nástupu cestujících na lety do Číny s negativním testem nukleové kyseliny na nový koronavirus" ze dne 20.července 2020,  se v České republice pro čínské a zahraniční cestující zavádí povinnost  nástupu na lety  do Číny s potvrzením o negativním testu na COVID-19 a to následovně:

I. Obecné požadavky

 

Od 2.9.2020 jsou čínští a zahraniční cestující, kteří nastupují na lety do Číny (včetně komerčních, dočasných, cargo, charterových apod. letů) z České republiky (včetně letů do třetích zemí), taktéž ti, kteří v České republice přestupují na let do Číny povinni do 3 dnů před nástupem na palubu letadla absolvovat test na COVID-19 a na základě negativního testu požádat o zelený zdravotní kód s logem "HS" (pro čínské občany) nebo potvrzení Prohlášení o zdravotním stavu. Letecká společnost bude před nástupem na palubu provádět kontrolu. Cestující, kteří nebudou splňovat příslušné požadavky, nebudou k letu přijati. Doporučujeme cestujícím na letech do Číny mít s sebou pro kontrolu potvrzení o negativním testu na COVID-19.

 

II. Platnost testu a odběrná místa

 

Cestující jsou povinni se nechat otestovat na Covid-19 do 3 dnů před nástupem na palubu letadla. Velvyslanectví prozatím nemá stanovené testovací centrum. Cestující, kteří plánují v blízké budoucnosti cestovat do Číny, se mohou pro testování na COVID-19 obrátit na jakékoliv odběrné centrum uvedené na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center. Cestující, kteří odlétají z jiných zemí a přestupují v České republice, jsou povinni absolvovat test na COVID-19 v instituci určené nebo schválené čínským velvyslanectvím nebo konzulátem v dané zemi.

 

III. Jak požádat o zdravotní kód (pro čínské občany)

 

Čínští občané musí do 24 hodin od získání potvrzení o negativním testu na Covid-19 podat údaje o svém stavu a zaslat nahranou fotografii potvrzení o negativním testu na Covid-19 prostřednictvím „Mezinárodní verze protiepidemického zdravotního kódu" programu WeChat Mini (nezapomeňte, prosím, prostřednictvím appletu podat a potvrdit, že zpráva obsahuje příjmení a jméno, datum narození nebo číslo pasu). Velvyslanectví toto prověří a po schválení dotyčná osoba obdrží zelený zdravotní kód s logem „HS". V případě potřeby zadejte následující odkaz: https://hr.cs.mfa.gov.cn/help_two/help-two/hs.html a přejděte na "Často kladené otázky týkající se žádosti o potvrzení testu na Covid-19 pro čínské občany". Věnujte, prosím, pozornost době platnosti zdravotního kódu v době nástupu do letadla a před nástupem do letadla spolupracujte s leteckou společností při kontrole.

 

IV. Jak vyřídit Prohlášení o zdravotním stavu (pro zahraniční občany)

 

Zahraniční občané, kteří mají v úmyslu cestovat do Číny z České republiky, zašlou po obdržení negativního potvrzení o testu na COVID-19 naskenovanou kopii platného cestovního pasu (stránky s pasovými údaji), potvrzení o negativním testu na COVID-19 a podepsané Prohlášení o zdravotním stavu (viz příloha) na e-mailovou adresu Velvyslanectví ČLR v ČR: konzularniodd@seznam.cz. Do předmětu emailu uveďte „HS + jméno a příjmení + datum odjezdu". Po provedené kontrole bude potvrzený sken Prohlášení o zdravotním stavu zaslán žadateli zpět e-mailem. Dokument si, prosím, vytiskněte ji a mějte s sebou na letišti. Věnujte, prosím, pozornost době platnosti zdravotního prohlášení v době nástupu do letadla a před nástupem na palubu letadla spolupracujte s leteckou společností při kontrole. Zahraniční občany v jiných zemích žádáme, aby si vyřídili Prohlášení o zdravotním stavu v souladu s požadavky čínského velvyslanectví nebo konzulátu v dané zemi.

 

V. Upozornění

 

(1) Žádáme cestující, kteří plánují cestovat letecky do Číny, aby si pečlivě přečetli toto oznámení. Pokud nemůžete včas absolvovat testování na COVID-19 a nezískáte potvrzení o negativním testu, nebudete mít před nástupem na let zelený zdravotní kód s „HS" označením nebo Velvyslanectvím potvrzené Prohlášení o zdravotním stavu, znamená to, že dočasně nesplňujete podmínky pro uskutečnění letu a je třeba znovu uspořádat nebo upravit cestovní itinerář.

(2) V případě tranzitu přes země, kde je již zavedena povinnost negativního testu na COVID-19 (pro seznam příslušných zemí zadejte v internetovém vyhledávači: https://hr.cs.mfa.gov.cn/help_two/help-two/gj.html) bude při přestupu prováděna kontrola zeleného zdravotního kódu „HS" nebo Prohlášení o zdravotním stavu. Zajistěte, aby byl zdravotní kód nebo Prohlášení o zdravotním stavu v době přestupu platné, v opačném případě nebudete v tranzitním místě přijati k letu, což může mí za následek zadržení a další důsledky.

(3) Cestující, kteří poskytnou pozměněné (padělané) potvrzení nebo informace se vystavují příslušnému právnímu postihu.

 

VI. Kontaktní informace

 

Informační linka Velvyslanectví ČLR v ČR: +420-233028898. Hovory jsou přijímány v pondělí až pátek (vyjma státních svátků) v době od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. E-mailová adresa pro dotazy: konzularniodd@seznam.cz.

 

    Příloha: Prohlášení o zdravotním stavu.

 

 

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

                       Dne 21.8.2020< Suggest To A Friend >
 
     <Print>