Hlavní Menu > Aktuality
Vyjádření mluvčího velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice k schválení usnesení Senátu PČR k situaci ve zvláštní správní oblasti Hongkong

2020-07-23 00:00

Otázka: Senát Parlamentu České republiky dne 23. července schválil usnesení k situaci ve zvláštní správní oblasti Hongkong, v němž věňoval pozornost zákonu o státní bezpečnosti pro Hongkong. Jak to hodnotí čínská strana?

Odpověď: Někteří čeští senátoři se nemístně vyjadřují k zákonu o státní bezpečnosti pro Hongkong a zasahují tak do vnitřních záležitostí Číny. Dokonce si vymýšleli příslušná usnesení, což je zcela nepřípustné. Čína si dovoluje projevit výraznou nespokojenost a nesouhlas s takovým jednáním.

Hongkong je součástí Číny a záležitosti Hongkongu jsou čistě vnitřními záležitostmi Číny. Právním základem čínské ústřední vlády při správě Hongkongu je ústava a Základní zákon Hongkongu, který nemá nic společného s Čínsko-britským společným prohlášením. Národní bezpečnostní legislativa spadá mezi pravomoce ústřední vlády. Česká republika má také vlastní zákony a ochrana státní bezpečnosti a potíraní zločinů ohrožujících státní bezpečnost je pro ni prioritou. Hlava IX Trestního zákoníku České republiky jasně stanovila potrestání za trestné činy proti základům a bezpečnosti země, jako je např. spáchání trestného činu rozvracení republiky a teroristického útoku ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem. Zákon o státní bezpečnosti pro Hongkong se zaměřuje na zločiny, jako je například rozdělení země, rozvracení státní moci, organizování teroristických aktivit a spolčení se s cizími nebo zahraničními silami s cílem porušit státní bezpečnost. Zákon o státní bezpečnosti pro Hongkong má za cíl potrestat velmi málo jednotlivců, kteří jsou podezřelí z trestního činu vážně ohrožujícího státní bezpečnost, a ochraňovat bezpečnost a různá práva a svobody drtivé většiny obyvatel v souladu se zákonem. Tento zákon je právní zárukou stability a dlouhodobého rozvoje systému „jedné země, dvou systémů“, který přispívá k dlouhodobé prosperitě a stabilitě Hongkongu. Proto tento zákon získal podporu čínského lidu včetně hongkongských krajanů.

Čínská strana vyzývá příslušné osoby na české straně, aby dodržovaly mezinárodní právo a základní normy mezinárodních vztahů, respektovaly legitimní právo Číny na ochranu své vlastní svrchovanosti a bezpečnosti a zacházely se zákonem o státní bezpečnosti pro Hongkong z objektivního a spravedlivého pohledu. Vyzýváme, aby bylo ukončeno zasahování do čínských vnitřních záležitostí jakýmikoliv způsoby, aby se jednolivci z české strany nezabývali dvojím standardem a politickými spekulacemi a soustředili se na přijímání konkrétních opatření k zajištění celkového rozvoje čínsko-českých vztahů.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>