Hlavní Menu > Aktuality
Vyjádření mluvčího čínské ambasády v Praze ohledně plánované cesty předsedy Senátu Parlamentu ČR na Tchaj-wan

2020-06-09 22:30

Dne 9. června 2020 oznámil předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, že v srpnu zamýšlí cestu na Tchaj-wan. Taková návštěva by přitom znamenala otevřenou podporu separatistických sil a aktivit spojených s „nezávislostí Tchaj-wanu“. Takový akt je významným zákrokem do čínské suverenity a teritoriální integrity státu, významně porušuje základní normy mezinárodních vztahů a bilaterální politické závazky a podrývá politické základy budoucí spolupráce mezi Čínou a Českou republikou. Čína si dovoluje projevit výraznou nespokojenost a nesouhlas s takovým činem.

Čína vždy oponovala jakékoliv formě oficiálních výměn s Tchaj-wanem u států, se kterými Čína navázala diplomatické vztahy. Někteří čeští politici jsou lhostejní vůči čínsko-českým vztahům a vzájemně prospěšné spolupráci a stejně trvají na plánování tzv. „návštěvy“ Tchaj-wanu, čímž by porušili národní suverenitu Číny ohledně záležitosti týkající se tchajwanské otázky. Čína nesouhlasí se zasahováním některých českých politiků do vnitřních záležitostí Číny a chrání svoji suverenitu a územní celistvost. Někteří čeští politici však tyto standardní kroky chybně interpretují jako zasahování do vnitřních záležitostí České republiky a tvrdí, že plánují návštěvu Tchaj-wanu, aby „chránili českou suverenitu“. Takové činy vážně porušují základní fakta a mezinárodní morální zásady.

Mezinárodní vztahy mezi oběma státy si vyžadují vzájemný respekt vůči klíčovým zájmům a důležitým záležitostem. Čína nikdy neučinila nic, co by porušilo suverenitu České republiky. Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je její součástí. Organizace spojených národů i Evropská unie uznávají jednu Čínu. Česká strana se zapřísahala vždy dodržovat politiku jedné Číny. Proto si dovolujeme doporučit jednotlivým českým politikům neangažovat se v politických manipulacích, které zasahují do národní suverenity Číny a teritoriální integrity prostřednictvím osobních politických nástrojů, a skutečně se zaměřit na společné zájmy obou národů a vydat se cestou podpory čínsko-českých vztahů a vzájemně prospěšné spolupráci.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>