Hlavní Menu > Aktuality
Rozhovor velvyslance Zhang Jianmina pro Parlamentní Listy

2020-05-19 00:00

 

 

1. Podle informací Pražského hradu prezident Miloš Zeman dne 30. dubna 2020 hovořil telefonicky s prezidentem Čínské lidové republiky Si Ťin-pchingem. Co bylo hlavním předmětem tohoto rozhovoru? Dosáhly obě hlavy států nějakých významných konsenzů?

Prezident Si Ťin-pching a prezident Miloš Zeman jsou staří přátelé, udržují úzký kontakt a za posledních šest let se setkali osmkrát. Kdyby nebyla žádná epidemie, tak by se bývali znovu setkali na summitu představitelů Číny a střední a východní Evropy (spolupráce 17+1) v Pekingu. Během tohoto rozhovoru obě hlavy států hovořily především na téma čínsko-českých vztahů, spolupráce v boji proti epidemii a o dalších tématech, v nichž dosáhly důležitých konsenzů. Čína pevně podporuje veškeré úsilí, které Česká republika vynakládá v boji proti epidemii, a je ochotna aktivně rozvíjet společnou účinnou prevenci a kontrolu epidemie, za účelem omezení šíření nákazy, a zároveň posílit koordinaci makroekonomické politiky.

Věříme, že bude i nadále pokračovat dobrá spolupráce mezi oběma zeměmi v boji proti epidemii a že obě strany budou spolupracovat na podpoře trvalého rozvoje strategického partnerství mezi Čínou a Českou republikou.

2. Objevují se spekulace o neformálních cestách, jejichž prostřednictvím probíhal nákup ochranných pomůcek a jiného zdravotnického materiálu pořízeného vládou České republiky v ČLR. Jakou roli dle informací Velvyslanectví ČLR hráli představitelé Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce v čele s panem Jaroslavem Tvrdíkem?

V době, kdy Čína zažívala nejtěžší chvíle v boji proti epidemii koronaviru, poskytly Číně cennou pomoc a podporu různé kruhy české společnosti a Čína si toho hluboce cení. V Číně máme tradici oplácet laskavost. Když měla Česká republika potíže a potýkala se se závažnou situací, zejména s nedostatkem zdravotnického materiálu, čínské regionální vlády, spřátelené organizace a čínské podniky v ČR včetně čínského velvyslanectví v Praze neváhaly pomoct a darovaly české straně tolik potřebný zdravotnický materiál. Ke dni 19. května 2020 darovala Čína více než 1 000 000 roušek, 80 000 respirátorů, 4500 ochranných obleků, 3000 ochranných brýlí a termální kameru. Další pomůcky jsou momentálně na cestě. Nedávno jsem se také dozvěděl o dobrovolnickém spolku z města Ťing-men v provincii Chu-pej a dobrovolnickém spolku mládeže z Wen-čou, kteří se také snaží pomáhat a darovali české straně zdravotnické potřeby. I čínští krajané v České republice aktivně pomáhali. Tyto malé projevy sounáležitosti a podpory, o kterých mnoho lidí ani neví, mě velmi dojaly.

Čínské velvyslanectví je v úzkém kontaktu s Pražským hradem, Úřadem vlády České republiky, Ústředním krizovým štábem, ministerstvy vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví atd. Reagovali jsme na prosbu ČR a svým plným nasazením přispěli v boji proti epidemii. Čínské ministerstvo zahraničních věcí, Státní zdravotní komise, ministerstvo obchodu, generální celní správa, správa civilního letectví, město Šanghaj, provincie Kuang-tung, provincie Ťiang-sum, společnost Eastern Airlines, naše velvyslanectví a mnoho dalších. Ti všichni intenzivně a nepřetržitě ve dne v noci pracovali na tom, aby se rychle zřídil letecký „most“ pro českou stranu za účelem včasného nákupu a přepravy zdravotnického materiálu. Celkově proběhlo více než padesát charterových letů, které zajistily nutné materiální zabezpečení. Pan Jaroslav Tvrdík je členem krizového štábu Ministersva vnitra, prezidentem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce a hrál důležitou roli v boji proti epidemii. V nedávném rozhovoru podrobně popsal reportérům příslušnou situaci. Věřím, že se mezinárodnímu společenství podaří překonat epidemii koronaviru, který je společným nepřítelem celého lidstva.

3. ČLR bývá obviňována ze zatajování informací ihned po objevení viru COVID-19. Spojené státy chtějí vést vyšetřování jak v této věci, tak ohledně okolností vzniku viru. Několik zemí dokonce chce uplatnit u ČLR odškodné za následky, které jim virus COVID-19 způsobil. Jak se čínská diplomacie k těmto skutečnostem plánuje postavit? Jak chce zabránit případné eskalaci vztahů se zeměmi Západu? Jaké scénáře má připravené pro případ takové eskalace, zejména pokud jde o USA, jejichž prezident virus COVID-19 běžně označuje jako „čínský virus“?

Na začátek bych rád zdůraznil, že Čína neskrývala epidemii. Dne 27. prosince 2019 Čang Ťi-sien (lékařka z nemocnice integrované čínské a západní medicíny v provincii Chu-pej v Číně) nahlásila tři případy pneumonie neznámého původu. Dne 3. ledna 2020 Čína začala pravidelně informovat WHO, Spojené státy a další země o epidemické situaci. Dne 12. ledna 2020 Čína včasně zveřejnila sekvenci genomu nového koronaviru. Je z toho tudíž patrné, že Čína rychle, otevřeně a transparentně informovala o epidemii. Opatření týkající se prevence a kontroly epidemie výrazně přesáhla požadavky mezinárodních zdravotnických předpisů. Česká strana také ocenila, jak Čína velmi rychle sdílela informace ohledně sekvencí genomu, protože to poskytlo cenné podklady pro diagnostiku, léčbu a vývoj vakcíny a také cenné zkušenosti pro mezinárodní protiepidemické opatření.

Čína byla první zemí, která nahlásila epidemii nového koronaviru, ale neznamená to automaticky, že je zdrojem onemocnění způsobeného tímto koronavirem. Rozhodně to není důvod pro politizaci epidemie a stigmatizaci Číny, která je také obětí této epidemie. Původem viru se zabývá věda. Jen těžko se dá pochopit, proč někteří politici bez jakéhokoliv lékařského vzdělání neústale komentují možný původ viru. Mnoho špičkových odborníků z oblasti medicíny přitom s jejich názory výslovně nesouhlasí.

Nedávno se ke mně dostalo několik zpráv. Jedna z nich je, že francouzský profesor lékářství Yves Cohen řekl, že provedl testy vzorku pacientů s pneumonií hospitalizovaných a zjsitil, že výsledek testu jednoho z pacientů, který byl hospitalizován 27. prosince 2019, byl pozitivní. Mluvčí WHO Christian Lindmeier uvedl, že případ, ke kterému došlo ve Francii v prosinci minulého roku nebyl spojen s Čínou. Tato fakta nám naskytují zcela nový pohled na věc a vyzval další země, aby provedly vyšetření případů pneumonie neznámého původu z konce minulého roku. Vysledovat původ viru tak bude velmi komplikovaná. Z toho důvodu je potřeba, aby se těmito otázkami zabývali odborníci z vědeckého úhlu pohledu.

„Přehazování viny“ na druhého je zbytečné a poukazuje to pouze na vyhýbání se zodpovědnosti. Takové přehazování viny epidemii nezpomalí ani nezastaví.

Češi věří, že „pravda vítězí“ a já s tím souhlasím.

4. Vdova po Jaroslavu Kuberovi tvrdí, že při oslavě čínského Nového roku byl její muž odveden do místnosti jen s Vámi a s tlumočníkem. Z jednání se prý vrátil velmi zneklidněný a o tři dny později zemřel. Jak jednání probíhalo? Jaké byly jeho závěry? Byl na pana Kuberu činěn nátlak a jevil znaky nevolnosti?

Je mi velmi líto, že pan Kubera tak náhle zemřel. Osobně jsem navštívil Senát Parlamentu České republiky, abych vyjádřil soustrast. Pan Kubera se se mnou setkal mnohokrát, dokonce i v jeho rodném městě v Teplicích. Dne 30. října 2019 pan Kubera v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že čínský velvyslanec se ke němu chová „velmi korektně“.

Naposledy jsem se s ním setkal v rámci oslav čínského Nového roku v Kongresovém centru Praha dne 17. ledna 2020, nikoliv tedy na půdě čínského velvyslanectví, jak uvedla média. Pan Kubera potvrdil svou účast na této akci 6. ledna. Když pan Kubera a jeho manželka toho večera dorazili na událost, tak pan Kubera zejména poukázal na to, jak patřičně byla jeho žena oblečená pro tuto událost a že měla na sobě šaty z čínského hedvábí. Řekli mi, že bylo představení velmi vynikající. Poté se pan Kubera a jeho manželka zúčastnili recepce a odešli až po ohňostroji. Předtím než pan Kubera nastoupil do auta, tak kouřil cigaretu před Kongresovým centrem. Před zahájením oslav jsem pozval pana Kuberu, abychom si promluvili v soukromí v zasedací místnosti, o čemž jsme se předem domluvili. Náš rozhovor před přestavením se nesl ve velmi klidném duchu. Nakonec mi řekl: „Možnost změny rozhodnutí navštívit Tchaj-wan je zde vždy a stále to zvažuji.“

Dále dne 18. ledna 2020 se pan Kubera zúčastnil kongresu ODS, kde přednesl projev. Podle jeho vlastních slov čekal dlouho než přišel na řadu se svým projevem a také se tam mnoho nachodil. Ten den bylo velmi chladno. Ale nikdo netušil, že za dva dny poté dojde k takovému nešťastnému případu.

Všiml jsem si, že existují různé spekulace na téma otázky Tchaj-wanu za různými účely, což nemění skutečnost, že je Tchaj-wan součástí Číny. Na světě existuje pouze jedna Čína a OSN, EU a 180 zemí, které navázaly diplomatické vztahy s Čínou, se řídí principem jedné Číny. Otázka Tchaj-wanu je čistě vnitřní záležitostí Číny. Pokud jde o otázku národní suverenity a územní celistvosti, tak Čína nebude tolerovat žádné vnější zásahy. Srdečně doufáme, že Čína i Česká republika budou nadále pokračovat v podpoře přátelských výměn a pragmatické spolupráce na základě vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu, což je nejvhodnější pro společné zájmy obou zemí a jejich národů.

5. Řada českých společností, ať výrobních, či jiných, utrpěla v době koronavirové krize fatální ekonomické ztráty a byl ovlivněn i česko-čínský obchod. V jakých oblastech by podle Vás mohly Česká republika a Čína v budoucnu spolupracovat, aby podpořily co nejrychleji zotavení české ekonomiky a obnovení česko-čínského obchodu?

V současné době má epidemie vážný dopad na globální ekonomiku a do určité míry ovlivnila také hospodářskou a obchodní spolupráci mezi Čínou a Českou republikou. Podle statistik České republiky činil v prvním čtvrtletí roku 2020 celkový bilaterální obchod mezi Čínou a Českou republikou 6,8 miliard amerických dolarů, což je meziroční pokles o 0,4 %. V souvislosti s celkovým poklesem obchodu existují však i pozitivní příklady. České dřevo, zařízení pro automatizované zpracování dat, autodíly, těžební stroje a další výrobky dosáhly výrazného růstu vývozu do Číny. Vývoz dřeva vzrostl o více než 52 milionů dolarů, což potvrzuje odolnost a potenciál obchodních vztahů mezi Čínou a Českou republikou.

Věříme, že dopad epidemie je jen dočasný a že základní a dlouhodobý rostoucí trend hospodářské a obchodní spolupráce mezi Čínou a Českou republikou se nezmění, a stále očekáváme vyhlídky spolupráce mezi oběma stranami. V listopadu letošního roku se v Šanghaji uskuteční třetí čínský mezinárodní dovozní veletrh CIIE. Česká republika byla pozvaná již tři roky po sobě, což ukazuje zájem Číny kupovat více a více českých výrobků. Dalším krokem je posílení koordinace makroekonomické politiky s českou stranou, projednání vytvoření pracovní skupiny pro neomezený obchod, zvýšení úrovně liberalizace a usnadnění obchodu mezi oběma zeměmi. Jsme také ochotni spolupracovat s českou stranou na podpoře spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti biomedicíny, digitální ekonomiky, mezinárodního elektronického obchodu, nanotechnologie a dalších oblastech high-tech a podpořit nové iniciativy pro růst spolupráce.

6. Epidemie koronaviru má významný dopad na globální průmyslový řetězec. Jak bude ČLR řešit předpokládanou situaci ohledně obnovení řady výrob v některých zemích z důvodu lokalizačních restrukturalizací ekonomik a snižování závislosti na čínských výrobcích? Zpomalí to deklarovaný cíl prezidenta Si Ťin-pchinga pro tento rok dosáhnout růstu HDP země?

Současná struktura globálního průmyslového řetězce je výsledkem společného úsilí a rozhodnutí podniků z různých zemí v průběhu mnoha let. Je to výsledkem kombinace faktorů jako jsou náklady, průmyslový systém a infrastruktura různých ekonomik, která nevzniká přes noc a nemění se s žádnou osobou ani zemí.

Epidemie nového koronaviru způsobila určitý dopad na globální průmyslový řetězec. Ilustruje to nejen zranitelnost globálního průmyslového řetězce, ale také to dokazuje to, že pouze v otevřeném prostředí spolupráce může globální dodavatelský řetězec dosáhnout efektivity a bezpečnosti. Globální problémy vyžadují globální řešení a všechny země musí posílit spolupráci. Čína je ochotna se spojit se všemi stranami, aby byla zachována otevřenost, stabilita a bezpečnost globálního průmyslového řetězce. Čína se chystá více otevírat světu, uvolňovat přístup na trh, rozšiřovat dovoz, podporovat liberalizaci a usnadnění obchodu a investic, čímž se přispěje k oživení a rozvoji světové ekonomiky.

Máme schopnost překonat dopady epidemie na čínskou ekonomiku. Čína má obrovský trh a silnou odolnost a vitalitu. Prevence a kontrola epidemie také uvolnila obrovský spotřebitelský potenciál nově vznikající v oblasti elektronického obchodu, elektronické veřejné správy, online vzděláváním, online zábavě atd. Inovační úspěchy jako jsou např. sítě 5G, velká data, cloud computing atd., které se budou využívat čím dál více. Dá se říct, že jsme velmi přesvědčeni o dosažení letošních cílů v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje.

Děkujeme za váš zájem o rozvoj Číny a pro více informací můžete sledovat oficiální účty čínského velvyslanectví v České republice na Twitteru (https://twitter.com/ChineseEmbinCZ) a na Facebooku (https://www.facebook.com/chinaembassy.cz/). Na těchto účtech sdílíme nejaktuálnější informace o rozvoji Číny a vztahů mezi Čínou a Českou republikou.

 < Suggest To A Friend >
 
     <Print>