Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek Hongkongská otázka neumožňuje „dvojí měřítko"

2019-11-22 00:00

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 22. listopadu publikoval na českém politickém diskusním webu Parlamentní listy exkluzivní článek nazvaný Hongkongská otázka neumožňuje „dvojí měřítko". Celý článek:

Hongkongská otázka neumožňuje „dvojí měřítko"

Téměř půl roku trvající demonstrace ve zvláštní administrativní oblasti Číny Hongkong vzbuzují širokou pozornost. Stále více lidí postupně vidí povahu současného problému v Hongkongu. Problém, kterému v současnosti Hongkong čelí, není otázkou tzv. „demokratické svobody", ale vážným problémem zákona a pořádku způsobeného radikálním a násilným zločinným chováním. Bohužel někteří lidé z různých důvodů trvají v této souvislosti na uplatnění „dvojího měřítka".

Z nedávných událostí v Hongkongu je vidět, že hongkongská společnost je ochromena malou skupinou radikálů a živlů porušujících zákon. Demonstrace již dávno přesáhly rozsah mírového shromažďování. Vláda zvláštní administrativní oblasti s největší upřímností vedla více než sto dialogů se všemi společenskými vrstvami v Hongkongu, avšak násilníci odmítli zastavit své násilné trestné chování, jež zahrnují žhářství, útoky na policii, zranění nevinných či vhazování zápalných bomb do metra. Násilím přeměnili univerzitní kampus na teroristický tábor. Je smutné, že nebylo možné zachránit život jednomu uklízeči, kterému hlavu rozbila cihla vhozená jedním ze zločinců. Další obyčejný občan Hongkongu byl kvůli svému vyjádření nespokojenosti vůči násilným demonstrantům jimi polit benzínem a zapálen, což mu způsobilo vážné popáleniny. Takové chování vážně ohrožuje bezpečnost života a majetku veřejnosti, vážně pošlapává právní a společenský řád, vážně podkopává prosperitu a stabilitu Hongkongu a vážně zpochybňuje základní linii zásady „jedna země, dva systémy". Vyjadřujeme naše nejsilnější rozhořčení a nejtvrdší odsouzení nad těmito násilnými činy.

Přístup některých politiků a západních médií vůči těmto násilným trestným činům lze nazvat klasickým učebnicovým příkladem „dvojího měřítka". Vůči „černému teroru" ze strany násilných zločinců jsou „selektivně slepí" a zaměňují je s pokojnými demonstranty, nemluvě o ozbrojených davech, v jejichž případě mluví pouze o policejních dělech. Představte si, že k takovému masivnímu násilí, k jakému došlo v Hongkongu, by došlo v New Yorku, Paříži či jiném evropském městě. Cožpak by místní policie nejednala? V očích některých médií plnila policie v Paříži a Katalánsku při zatýkání nelegálních demonstrantů své povinnosti. Avšak v čínském Hongkongu, bez ohledu na to, jak násilní demonstranti byly, jsou vykreslováni jako „bojovníci za demokracii" a legitimní sebeobrana policie se stala „násilným zásahem". Některá česká média se ušklíbají nad tím, že v Hongkongu byl vyhlášen „zákaz zakrývání tváří", avšak patrně zapomněli, že ani české zákony neumožňují zakrývání tváří během demonstrací. Jednotliví čeští politici prohlašují, že je třeba stát na straně „pokojných hongkongských demonstrantů". Zajímalo by mě, jestli opravdu neviděli násilné činy těchto takzvaných „mírových demonstrantů" nebo jestli nemají postranní motivy? Proč neřeknou, že je třeba stát na straně hongkongské policie, která je oddána svým povinnostem a udržuje zákon a bezpečnost?

Zastavení nepokojů a obnovení pořádku je v současné době nejnaléhavějším úkolem Hongkongu, po kterém volá široké veřejné mínění hongkongské společnosti a které představuje její nejzákladnější lidská práva. Je to také v nejlepším zájmu mezinárodního společenství. Hongkong byl v roce 2017 hodnocen jako nejbezpečnější město na světě, avšak nyní nevyvolává v lidech pocit bezpečí. Čeští podnikatelé působící v Hongkongu s tím mají osobní zkušenost. Ve školách není možné normálně vyučovat, veřejná doprava ani obchody nemohou normálně fungovat a občané, kteří dychtili po obnovení normálního řádu, jsou velmi znechuceni „černým terorem" zločinců a spontánně vycházejí do ulic a odstraňují zátarasy. Radikální a násilné trestné činy způsobily obrovskou ránu hongkongské ekonomice. Výkonnost pilířových odvětví Hongkongu jako jsou cestovní ruch či sektor služeb se zpomalila, mnoho hotelů má míru obsazenosti menší než 20%. Míra nezaměstnanosti prudce vzrostla. Ve třetím čtvrtletí kleslo HDP Hongkongu meziročně o 3,2%, což naznačuje, že ekonomika vstoupila do technické recese, což je nejhorší výkon za posledních 10 let. Vzhledem k chaotické situaci byly některé zahraniční univerzity nuceny zajistit návrat výměnných studentů z Hongkongu domů.

Hongkong je čínský Hongkong a hongkongské záležitosti jsou čistě vnitřními záležitostmi Číny, do kterých nemohou cizí síly zasahovat. Centrální vláda Číny bude nadále pevně podporovat vládu zvláštní administrativní oblasti Hongkong v jejím řízení podle zákona, bude pevně podporovat hongkongskou policii při vymáhání práva a pevně podporovat hongkongské soudnictví při trestání násilných zločinců v souladu se zákonem, bude ochraňovat životy a majetek obyvatel Hongkongu a udržovat jeho prosperitu a stabilitu. Odhodlání čínské vlády chránit národní suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy je neochvějné, stejně tak, jako je neochvějné její odhodlání uplatňovat zásadu „jedna země, dva systémy" a bránit jakýmkoliv vnějším silám v zasahování do záležitostí Hongkongu.

Krédem Čechů je „Pravda vítězí". „Dvojí měřítka" nemohou svět zaslepovat. Doufáme, že všichni budou prosazovat pravdu, vidět pravou skutečnost a vykonávat více věcí, jež budou přínosem pro prosperitu a stabilitu Hongkongu, aby se tak mohl brzy vynořit z bouře a přivítat opět slunečné dny.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>