Hlavní Menu > Aktuality
Politika 144 hodinového bezvízového tranzitu pro cizince se v Číně rozšiřuje na 27 hraničních přechodů

2019-11-08 01:23

Se souhlasem Státní rady Čínské lidové republiky mohou počínaje od 1. prosince 2019 občané 53 zemí, včetně občanů České republiky, využít možnosti 144 a 72 hodinového bezvízového tranzitu ve 30 hraničních přechodech, umístěných celkem ve 23 městech, 18 provinciích, autonomních oblastech a městech pod přímou správou ústřední vlády.

Do oblastí s možností 144 hodinového bezvízového tranzitu je zahrnuto 27 hraničních přechodů ve 20 městech: Beijing, Tianjin, Shijiazhuang, Qinhuangdao, Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Shenyang, Dalian, Qingdao, Chengdu, Xiamen, Kunming, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Jieyang, Chongqing, Xi'an, Ningbo. V oblasti Beijing-Tianjin-Hebei a oblasti delty řeky Yangze je zavedeno propojení odbavovaní. Cizinci mohou využít 72 hodinovy bezvízový tranzit na 3 hraničních přechodech ve 3 městech: Changsha, Guilin a Harbin.

Čeští občané se mohou obrátit na leteckou společnost, která je bude přepravovat, s dotazem, zda splňují kritéria pro podání žádosti a vyřízení formalit pro bezvízový tranzit.

Obecné informace ke 144 hodinovému bezvízovému tranzitu (Q&A)

Otázka: Jaká jsou kritéria pro žádost o bezvízový tranzit?

Odpověď: 1. Žadatel musí být občanem jedné z 53 zemí, na které se tato politika vztahuje. 2. Žadatel je povinen mít platný mezinárodní cestovní doklad, který prokazuje jeho státní příslušnost. 3. Žadatel musí mít platnou navazující letenku či jízdenku do třetí země nebo oblasti s potvrzeným datem odletu/odjezdu během 144 hodin a s potvrzenou rezervací místa.

Otázka: Jak může cizinec, který splňuje kritéria, žádat o bezvízový tranzit?

Odpověď: Cestující, který splňuje kritéria pro bezvízový tranzit, předloží odbavovacímu personálu na check-inu platný cestovní doklad a navazující letenku či jízdenku do třetí země nebo oblasti s potvrzeným datem odletu/odjezdu během 144 hodin a s potvrzenou rezervací místa. Odpovědná osoba přepravní společnosti bude před příjezdem do výše uvedeného hraničního přechodu v souladu s předpisy informovat stanici hraniční kontroly. Po provedené kontrole a povolení vyřídí stanice hraniční kontroly cestujícímu formality pro 144 hod. bezvízový tranzit.

Otázka: Jak se počítá 144 hodinový bezvízový tranzit?

Odpověď: Poté, co orgán hraniční kontroly vydá cestujícímu povolení k dočasnému vstupu, může cestující zůstat v předepsané správní oblasti 144 hodin od 00:00 hod. následujícího dne.

Otázka: Může požádat o 144 hodinový bezvízový tranzit cestující, který v době vstupu nebude mít zakoupenou výstupní letenku/jízdenku a má v plánu koupit si letenku/jízdenku do třetí země do 144 hodin po vstupu do země?

Odpověď: Ne. V souladu s předpisy platí, že cestující, který splňuje kritéria musí mít v době žádosti o 144 hod. bezvízový tranzit navazující letenku či jízdenku do třetí země nebo oblasti s potvrzeným datem odletu/odjezdu a s potvrzenou rezervací místa, tj. ještě před vstupem do země musí mít zakoupenou výstupní letenku/jízdenku.

Otázka: Lze tuto politiku využít v případě, že cestující přicestuje do Číny do některého z měst, kde lze využít 144 hodinový bezvízový tranzit z jedné země (oblasti) a do 144 hodin se bude s potvrzeným datem odletu a místem vracet do země odkud přicestoval?

Odpověď: Ne. V souladu s předpisy je politika 144 hodinového bezvízového tranzitu určená pro cizince, kteří tranzitují do třetí země nebo oblasti, proto země odkud cestujete a cílová destinace musí být jiná.

Otázka: Čemu by měli věnovat pozornost cizinci, kteří žádají o 144 hodinový bezvízový tranzit?

Odpověď: Orgány hraniční kontroly nevydají povolení k dočasnému vstupu na území osobám, jejichž platnost pasu nebo jiného mezinárodního cestovního dokladu je kratší než 3 měsíce, též osobám, které mají razítko vízového orgánu o zamítnutí žádosti o vízum a dále osobám, které mají záznam o nelegálním překročení hranic, nelegálním pobytu nebo zaměstnání v posledních pěti letech. Cizinci jsou povinni během svého pobytu v rámci bezvízového tranzitu dodržovat čínské právní předpisy a nesmějí překročit povolenou oblast nebo délku pobytu. Za cestující, kteří budou ubytováni v hotelu, vyřídí hotel ubytovací registraci. Cestující, kteří budou ubytováni v jiných typech ubytovacích zařízení nebo ubytování jsou povinni se osobně nebo prostřednictvím ubytovatele do 24 hodin po příjezdu registrovat na místní policejní služebně nebo stanici služeb pro cizince v místě pobytu. Cizinci, kteří v režimu bezvízového tranzitu překročí stanovenou oblast nebo délku pobytu nebo opustí zemi z jiného, než určeného hraničního přechodu anebo se nezaregistrují k pobytu, se vystavují zákonnému postihu ze strany pohraničních imigračních orgánů nebo bezpečnostních orgánů.

Otázka: Co má dělat cizinec, který vstoupí do země v rámci 144 hodinového bezvízového tranzitu a nemůže ze zvláštních důvodů zemi opustit ve stanovené době?

Odpověď: Pokud bude z důvodu vyšší moci nutné v místě bezvízového tranzitu překročit stanovenou dobu 144 hodin, musí cizinec v souladu s předpisy požádat imigrační oddělení bezpečnostních orgánů o vydání odpovídajícího povolení k pobytu.

Příloha: Seznam zemí, jejichž občané mohou využít politiku 144hodinového bezvízového tranzitu.

Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Monako, Rusko, Spojené království, Irsko, Kypr, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Albánie, Bělorusko, Spojené státy, Kanada, Brazílie, Mexiko, Argentina, Chile, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Brunej, Spojené arabské emiráty, Katar.

(Zdroj: Xinhuanet a webové stránky National Immigration Bureau)< Suggest To A Friend >
 
     <Print>