Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek o druhém čínském mezinárodním veletrhu dovozu CIIE

2019-11-06 21:10

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 2. listopadu publikoval na českém politickém diskusním webu Parlamentní listy exkluzivní článek nazvaný Veletrh CIIE poskytne České republice významné příležitosti ke zvýšení exportu (publikovaný titulek je Home Credit, Miloš Zeman u klavíru Petrof a mnohá další fakta). Celý článek:

 
Veletrh CIIE poskytne České republice významné příležitosti ke zvýšení exportu

Druhý čínský mezinárodní veletrh dovozu CIIE (,,China International Import Expo” dále jen ,,Veletrh CIIE”) se uskuteční v Šanghaji dne 5. listopadu, slavnostního otevření se zúčastní i čínský prezident Xi Jinping, který zde pronese zahajovací projev. Česká republika jako jediná partnerská země ze střední a východní Evropy účastnící se Veletrhu CIIE zde vyšle delegaci v čele s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem a dalšími zástupci vlády, poslanců a dalších 40 zástupců českých firem.

První Veletrh CIIE se uskutečnil v Šanghaji v listopadu loňského roku a slavil velký úspěch, jelikož přilákal 172 zemí, regionů a mezinárodních organizací, z nichž se zúčastnilo 3617 zahraničních společností. Více než 400 000 tuzemských i zahraničních návštěvníků se zúčastnilo události, kde diskutovali o nové spolupráci a vyjednali obchody s obratem 57,8 miliard USD, čímž úspěšně uskutečnili tzv. “Kupuj Zemi a prospívej tím Zemi”.Bylo to poprvé, co byl Veletrh CIIE zařazen mezi top 10 obchodních veletrhů světa a jako prvním hlavním průkopníkem v historii veletrhů dovozu měl široký vliv i ve světě, čímž nabyl prestiže v mezinárodním společenství. Prezident České republiky Miloš Zeman byl osobně v čele rozsáhlé delegace zástupců, kteří se jeli zúčastnit Veletrhu CIIE. Podniky Číny i České republiky uzavřely mnoho smluv o spolupráci, což značně zvýšilo popularitu českých výrobků v Číně a vytvořilo více příležitostí pro vstup českých výrobků na čínský trh.Prezident České republiky Miloš Zeman na zahajovacím ceremoniálu předvedl hru na klavír značky Petrof, čímž si klavíry značky Petrof získaly přízeň na čínském trhu, kde v roce 2018 tvořilo 35% celkových tržeb, čímž se stala Čína největším trhem pro klavíry Petrof.

Úspěch České republiky na prvním Veletrhu CIIE je miniaturou rozvíjejícího se bilaterálního obchodu mezi Čínou a Českou republikou v posledních letech. Podle statistik se Čína v roce 2018 stala druhým největším obchodním partnerem České republiky a největší tržní velmocí mimo EU. Statistiky také uvádí, že v roce 2018 obchod mezi oběma zeměmi narostl o 48,1% oproti roku 2015 z čehož se export do Číny zvětšil o 58,2% oproti roku 2015. Česká republika je zároveň druhým největším obchodním partnerem Číny ve střední a východní Evropě.

Obecně lze říct, že česko-čínský obchod trpí v posledních letech deficitem a obě strany by k tomu měly přistupovat racionálně. V první řadě si Čína nikdy neusilovala o obchodní přebytek a navíc aktivně propaguje export českých produktů do Číny. Na začátku letošního roku, když se Velvyslanectví dozvědělo o škodách napáchaných škůdci v českých lesích, tak pomohlo českých lesnickým společnostem a dodavatelům dřeva navázat spojení s čínskými společnostmi a zvýšit vývoz dřeva. Od ledna do srpna letošního roku dosáhl export českého dřeva do Číny dvou miliard korun, což je třináctinásobný nárůst oproti stejnému období loňského roku. Právě za účelem propagace exportu českých produktů do Číny je Česká republika jako jediná země ze střední a východní Evropy pozvaná na druhý Veletrh CIIE jako partnerská země. Za druhé, bilaterální obchod zahrnuje obchod se zbožím i službami a v oblasti služeb má česká strana přebytek. Například obchod se službami zastoupenými českou společností Home Credit dosáhl dobrých výsledků na čínském trhu. Mezi Čínou a Českou republikou existují čtyři přímé trasy leteckého spojení a v roce 2018 dosáhl počet čínských turistů cestujících do České republiky 620 000. Za třetí, obchodní schodek mezi Čínou a Českou republikou je způsoben rozdílným dělením práce mezi oběma zeměmi v globálním průmyslovém řetězci hodnot. Jako exportně zaměřená ekonomika dováží Česká republika velkou část svých produktů jako jsou součásti strojů a zařízení. Tyto meziprodukty jsou zpracovány v České republice a následně znovu vyvezeny na trh v Německu a EU, které objektivně podporují českou ekonomiku a její export. Za čtvrté, některé české společnosti se rozhodly investovat do založení vlastních továren v Číně, což mělo jistý dopad na vývoz. Příkladem může sloužit společnost Škoda Auto, která založila v Číně pět továren a v roce 2018 dosáhl prodej v Číně 341 000 vozidel, což představuje 27,2% celosvětového prodeje společnosti. Je očividné, že obchodní schodek mezi oběma zeměmi má své hluboké příčiny. Čína je ochotna spolupracovat s českou stranou na posílení propagace českých produktů a high-tech produktů jako jsou mechanická zařízení a lehká letadla, posílení vstupu českého vína, piva a dalších zemědělských produktů na čínský trh a vytvoření vyváženějšího a udržitelnějšího bilaterálního obchodu.

Současná Čína je světovou továrnou i trhem. Čínský nárůst spotřeby se zvyšuje a potenciál růstu je obrovský. Odhaduje se, že v příštích 15 letech čínský dovoz zboží a služeb přesáhne 30 bilionů USD a 10 bilionů USD. Od potravin, oděvů až po špičková zařízení, inovativní produkty a obchod se službami otevře Čína pomocí Veletrhu CIIE obrovský trh zahrnující téměř 1,4 miliardy lidí na světě. To jsou konkrétní postupy Číny na podporu mnohostranného obchodního systému, propagace obchodní liberalizace a celkového usnadnění obchodu. Tato praktická opatření Číny podpoří otevření světové ekonomie a budování celosvětové komunity lidstva. Pro Českou republiku i zbytek světa bude druhý Veletrh CIIE velkou příležitostí pro prohloubení oboustranně prospěšné spolupráce s Čínou. Upřímně doufáme, že se české společnosti úspěšně zúčastní druhého Veletrhu CIIE a že to povede ku prospěchu obou národů!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>