Hlavní Menu > Aktuality
Prohlášení Kanceláře pro mezinárodní záležitosti magistrátu města Pekingu o vypovězení sesterského partnerství mezi Pekingem a Prahou

2019-10-10 05:14

Od listopadu 2018 vedoucí představitelé nové koalice hlavního města Prahy ignorovali základní pravidla mezinárodních vztahů a mezinárodního konsensu. I přes jednoznačný postoj a nesouhlas čínské strany podnikli opakovaně nevhodné kroky a vyjádření na otázky týkající se klíčových zájmů Číny ohledně Tchaj-wanu a Tibetu, což představuje hrubé vměšování do vnitřních záležitostí Číny a záměrné porušování sesterského partnerství s Pekingem. Tyto činy způsobily vážné negativní dopady. Město Peking se musí vyhradit proti takovému chování.

Vzhledem k tomu, že politické předpoklady a základy pro partnerství mezi oběma městy již neexistují, z pověření magistrátu města Pekingu tímto Kancelář pro mezinárodní záležitosti města Pekingu prohlašuje, že město Peking s okamžitým účinkem vypovídá sesterské partnerství s hlavním městem Prahou a pozastaví s ním veškeré oficiální styky.

Doufáme, že příslušní vedoucí představitelé hlavního města Prahy si co nejdříve uvědomí své chyby a konkrétními kroky napraví negativní dopady.

Kancelář pro mezinárodní záležitosti

Magistrátu města Pekingu

9. října 2019< Suggest To A Friend >
 
     <Print>