Hlavní Menu > Aktuality
Rozhovor velvyslance Zhang Jianmina pro deník Právo

2019-09-29 17:35

1. Československo bylo jedno z prvních zemí, která s ČLR v roce 1949 navázala diplomatické styky, už od 30. let ale existovalo československé velvyslanectví v Šanghaji a čínské velvyslanectví v Praze. Jak byste zhodnotil vývoj vzájemných vztahů za celou dobu?

Odpověď: Čínsko-české vztahy mají dlouhou historii a znamenitou tradici. Československo bylo jednou z prvních zemí, které uznaly Čínskou lidovou republiku. Tehdejší Československo poskytlo čínské straně nesobeckou pomoc v procesu industrializace nové Číny, název „Čínsko-československé přátelství“ dosud nesou zemědělská farma, továrna na výrobu obráběcích strojů či elektrárna. Nezapomínáme na země, které nám v těžkých dobách pomohly.

Tento rok si připomínáme 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou. I když za posledních 70 let prošly čínsko-české vztahy určitými vzestupy a pády, jejich hlavním tématem bylo vždy přátelství a spolupráce. Zejména v roce 2016 povznesly obě hlavy států bilaterální vztahy na úroveň strategické partnerství. V současné době neustále rostou čínské investice v České republice, mimo EU je Čína největším obchodním partnerem České republiky, Česko je druhým největším obchodním partnerem Číny ve střední a východní Evropě. Čína je největším zámořským trhem pro významné české značky jako Škoda Auto, Home Credit či výrobce klavírů Petrof. Lze říci, že čínsko-české vztahy se v současné době nacházejí v nejplodnějším období své historie.

V novém historickém období existuje pro vývoj vztahů mezi oběma zeměmi ještě širší prostor. Česká republika je významnou zemí, která spolupracuje s Čínou na realizaci iniciativy „Pásmo a Stezka“, je také významným podporovatelem a účastníkem spolupráce mezi Čínou a střední a východní Evropou. Výměna mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, vědy, technologií a sportu se neustále rozšiřuje. V roce 2018 navštívilo Českou republiku 620 tisíc čínských turistů. Na patnácti čínských univerzitách byl otevřen obor český jazyk. Při pohledu do budoucna se oblasti spolupráce mezi oběma zeměmi budou dále rozšiřovat, zájmy se budou stále více propojovat a srdce obou národů si budou ještě blíže. Mám plnou důvěru v čínsko-české vztahy.

2. Vzájemné vztahy zintenzivnily zejména v posledních 15 letech, od návštěvy Václava Klause Číny v roce 2004 jako prvního českého prezidenta do pražské návštěvy hlavy Číny Si Ťin-pchinga před třemi lety. Je něco, co podle vás brání dalšímu rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi?

Odpověď: Historie výměn a spolupráce mezi Čínou a Českou republikou opakovaně prokázala, že to, zda jsou správně řešeny citlivé otázky ve vztazích mezi oběma zeměmi, je „větrnou korouhví“ ukazující dobré nebo špatné vztahy mezi oběma zeměmi. Jakmile mohly obě strany dosáhnout vzájemného respektu k základním zájmům a stěžejním otázkám, které jsou v popředí zájmu druhé strany, rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi byl dobrý a spolupráce byla plodnější. Naopak, v dobách, kdy nebyly citlivé otázky vhodně řešeny, narážely vztahy mezi oběma zeměmi na překážky. Princip jedné Číny je základní normou mezinárodních vztahů a většina zemí světa ji uznává a dodržuje. Tato základní norma platí jak pro vztahy mezi zeměmi, tak i pro výměny na úrovni regionů.

3. Je Česko vnímáno Čínou pouze v širším kontextu jako součást Evropské unie, anebo je ČR v očích Pekingu nějakým způsobem výjimečná?

Odpověď: Česká republika je členským státem EU a důležitou zemí ve střední a východní Evropě, která se nachází ve středu Evropy. Průmyslová základna je silná a mnoho průmyslových odvětví má vedoucí postavení v tomto regionu nebo dokonce i ve světě. Automobily, obráběcí stroje, textilní stroje, optické přístroje, ekologické vybavení, biofarmaceutika, výroba piva a další jsou mezinárodně uznávané. Vidíme také, že Česká republika v současnosti implementuje strategii „Průmysl 4.0“, úroveň digitalizace a intelektualizace se neustále zlepšuje. Česká strana nedávno zahájila národní inovační strategii a plán investic do infrastruktury pro období let 2019 až 2030, přičemž cílem inovační strategie je to, aby se Česká republika stala jednou z nejinovativnějších zemí v Evropě. Plán investic do infrastruktury zahrnuje více než 1700 projektů s celkovou investicí téměř 3,45 bilionu Kč (asi 150 miliard USD), což České republice poskytne dobrou příležitost k dalšímu rozvoji a ještě širší mezinárodní spolupráci.

Vedoucí představitelé Česka opakovaně prohlásili, že vítají rozšíření čínských investic v České republice a další podporu pragmatické spolupráce v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, energetiky a dalších oblastí, že jsou ochotni dále rozšiřovat spolupráci s Čínou v oblasti kultury, cestovního ruchu a mezilidské výměny a očekávají, že Česká republika posílí vlastní spolupráci s čínskou stranou v rámci spolupráce Číny se střední a východní Evropou, což přispěje k rozvoji vztahů mezi EU a Čínou. Věřím, že tak, jak bude Čína dále prohlubovat reformy a rozšiřovat své otevírání, jak se bude tempo pronikání čínských podniků do zahraničí zrychlovat a jejich schopnosti a úroveň neustále zvyšovat, a také s tím, jak se bude životní úroveň obyvatel Číny neustále zvyšovat, přivítají Čína a Česko v budoucnu ještě více příležitostí ke spolupráci v oblasti propojení rozv