Hlavní Menu > Aktuality
Důležité oznámení Velvyslanectví Čínské lidové republiky

2019-09-11 20:54

V souladu s čínskými příslušnými právními předpisy a mezinárodní běžnou praxí pověřuje Velvyslanectví ČLR v ČR počínaje dnem 18. října 2019 Chinese Visa Application Service Center k pořizování otisků deseti prstů všech žadatelů o vízum, včetně českých občanů.

Od výše uvedeného požadavku jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:

1. Žadatelé mladší 14 let nebo starší 70 let;

2. Žadatelé cestující s diplomatickými pasy, žadatelé cestující se služebními pasy jako členové delegace, která je vedena osobou ve služebním postavení náměstka ministra a výše a cestuje na pozvání Ústřední vlády ČLR, dlouhodobě služebně vyslané osoby cestující se služebními pasy;

3. Žadatelé, kteří žádají o vydání nového čínského víza a byly jim během posledních pěti let sejmuty otisky prstů na stejném čínském Velvyslanectví nebo Vízovém centru a kteří používají stejný pas;

4. Žadatelé, kteří v důsledku vrozeného postižení, úrazu apod. nemají papilární linie ani na jednom z deseti prstů nebo je u nich pořízení sejmutí otisku alespoň jednoho z deseti prstů fyzicky nemožné.

Vezměte, prosím, na vědomí, že žadatelům budou pořizovány otisky jejich vlastních prstů. Žadatelům, jejichž otisky budou zfalšovány nebo použijí otisky prstů jiných osob, bude zamítnut vstup na území Číny a sami ponesou důsledky vyplývající z takového jednání. Žadatelé jsou povinni si online rezervovat datum podání žádosti a též vyplnit online formulář na oficiální webové stránce Chinese Visa Application Service Center (www.visaforchina.org).< Suggest To A Friend >
 
     <Print>