Hlavní Menu > Aktuality
Záznam rozhovoru s velvyslancem Zhang Jianminem o čínsko-českých vztazích, problematice Prahy či čínských telekomunikačních společnostech

2019-08-22 15:20

Čínský velvyslanec v České republice Zhang Jianmin přijal 2. srpna na čínském velvyslanectví šéfredaktora pobočky Washington Post v Bruselu Michaela Birnbauma, kterému odpovídal na otázky týkající se čínsko-českých vztahů, vyjádření a prohlášení pražského magistrátu a primátora Prahy týkajících se vnitřních záležitostí Číny, či na otázky ohledně čínských telekomunikačních společností. Níže je záznam rozhovoru:

Birnbaum: Děkuji Vám, pane velvyslanče, za poskytnutí rozhovoru. Velice se zajímám o čínsko-české vztahy, především pak o současné vztahy Prahy s Čínou a o to, co se odehrálo v minulých měsících. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí vydal Praze „varování“, ve kterém jí doporučuje, aby její magistrát a primátor nenarušovali svévolně čínsko-české vztahy. Jaký dopad bude mít postoj Prahy na obě země a potažmo v mezinárodním měřítku?

Zhang Jianmin: Nejprve bych Vám chtěl poděkovat za Váš zájem o čínskou zahraniční politiku a o čínsko-české vztahy. Současný celkový vývoj čínsko-českých vztahů je dobrý a výměna a spolupráce v různých oblastech přinášejí hmatatelné výsledky. Jedná se nejen o úzké kontakty mezi vrcholnými představiteli obou zemí: v posledních pěti letech se obě hlavy států setkaly osmkrát, premiéři obou zemí též uskutečnili několik setkání.

Současné protičínské chování pražského magistrátu a primátora Prahy se již skutečně stalo problémem v čínsko-českých vztazích, v reakci na což vydal mluvčí čínského ministerstva zahraničí výše uvedené stanovisko. Chování pražského magistrátu a především pak primátora Hřiba porušuje princip jedné Číny a nerespektuje národní suverenitu Číny, její územní celistvost a stěžejní zájmy.

Při vaší dlouhodobé práci v Bruselu jste jistě zaznamenal, že při příležitosti 15. výročí založení komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU a 20. výročí založení mechanismu setkávání vedoucích představitelů Číny a EU vydala čínská strana Třetí politický dokument o EU. Dodržování principu jedné Číny je nejdůležitějším politickým základem, na kterém staví Čína své vztahy s EU i ostatními zeměmi. Každá země považuje zachování suverenity a územní celistvosti za svůj klíčový zájem. Ze strany Číny je princip jedné Číny nediskutovatelný. To, že čínská strana vyjádřila příslušné stanovisko vůči protičínskému postoji pražského magistrátu a primátora není překvapivé. Doufáme, že si uvědomí, že pro rozvoj bilaterálních vztahů je nezbytné dodržovat politické závazky. Čína s Českem již navázaly strategické partnerství, přičemž ve společném prohlášení o navázání strategického partnerství mezi oběma zeměmi bylo zdůrazněno, že je třeba dodržovat politiku jedné Číny. Čelní představitelé obou zemí, včetně hlav států a předsedů vlád, se v této otázce společně shodli.

Je proto politováníhodné, že závazky mezi Čínou a Českou republikou nebyly na úrovni města Prahy implementovány, čímž došlo k poškození vztahů mezi oběma zeměmi a jejich společných zájmů a ke zhoršení atmosféry výměny a spolupráce mezi oběma zeměmi. Obě strany by měly vyvinout společné úsilí, aby se pražský magistrát a někteří politici co nejdříve oprostili od tohoto druhu jednání a přispívali k rozvoji čínsko-českých vztahů a společným zájmům obou zemí. To bude výhodné pro obě strany.

Birnbaum: Pražský primátor Hřib řekl, že dodržování politiky jedné Číny je záležitostí ústřední vlády a nemá s Prahou žádnou souvislost. Co si o tom myslíte?

Zhang Jianmin: Při setkání s pracovníky prezidentské kanceláře a představiteli vlády na různých úrovních byl všemi vyjádřen souhlas s dodržováním politiky jedné Číny, což čínská strana oceňuje. Čínská strana navázala diplomatické vztahy se 178 zeměmi. OSN dodržuje politiku jedné Číny. Všechny země včetně členských států EU princip jedné Číny dodržují. Proto se nedomnívám, že by Praha měla důvod být specifická a nutně porušovat tuto všeobecně akceptovanou normu v mezinárodních vztazích.

Birnbaum: Jak konkrétně se projevuje porušování normy v mezinárodních vztazích ze strany pražského magistrátu a primátora?

Zhang Jianmin: Magistrát hlavního města Prahy a její primátor porušují základní principy mezinárodních vztahů zejména v otázkách týkajících se Taiwanu a Tibetu. Mluvčí kanceláře prezidenta ČR rovněž kritizoval pražského primátora za to, že úmyslně poškozuje vztahy mezi oběma zeměmi. Je obecně známou a přijímanou skutečností, že existuje jen jedna Čína a Taiwan je její neoddělitelnou součástí. Čínský velvyslanec v České republice zastupuje Čínu v České republice a takzvaný „zástupce“ Taiwanu status diplomata nemá. Tibet je také součástí Číny. V tomto kontextu je jakékoli narušení principu jedné Číny vytvářející „dvě Číny“ či „jednu Čínu, jeden Taiwan “absolutně nepřijatelný.

Birnbaum: Můžete nám říci, co se stalo na novoroční recepci pro diplomaty, kterou pořádal primátor hlavního města Prahy? Podle primátora jste se po pozdravení s ním a zjištění, že na akci byl přítomen i „zástupce“ Taiwanu, k primátorovi opětovně vrátil a jednal s ním. Bylo to tak?

Zhang Jianmin: V té době byl pan Hřib čerstvě zvolen primátorem a já jsem byl čerstvým velvyslancem. Jsem oddán podpoře přátelské spolupráce, včetně regionálních výměn mezi oběma zeměmi, a proto jsem přijal pozvání primátora k účasti na recepci. Na pozvánce zaslané primátorem Hřibem bylo jasně uvedeno, že se jedná o „recepci pro diplomatický sbor“. Tento fakt je nezpochybnitelný. Sdělil jsem tento fakt primátorovi proto, abych poukázal na jeho pochybení a přispěl k nápravě. Je politováníhodné, že pražský primátor nejenže své pochybení nenapravil, ale že činil další kroky v podobném duchu.

Birnbaum: Zdá se však, že k napravení nedošlo. Jak komentujete diskusi o této záležitosti v posledních několika týdnech?

Zhang Jianmin: Nikdy není pozdě na nápravu pochybení. Nedávno jsem dostal mnoho dopisů, které podporovaly názor čínské strany a kritizovaly magistrát hlavního města Prahy a jejího primátora, stejné názory jsem si vyslechl od mnoha lidí napříč českou společností. Lidé souhlasí s názorem čínské strany. Vyjádřili se v tom smyslu, že město Praha se nepostavilo správně ke vztahům s Pekingem, čímž poškodilo čínsko-české vztahy.

Birnbaum: Jaký to bude mít dopad na celkový vývoj bilaterálních vztahů?

Zhang Jianmin: Jak jsem již řekl, dodržování zásady jedné Číny je pro Čínu nejdůležitější politický základ pro nastavení vztahů s ostatními zeměmi, včetně EU. Vztah mezi Čínou a Českou republikou je založen na vzájemném respektu a vzájemném prospěchu. V současné době Čína i Česko upřímně touží rozvíjet bilaterální vztahy. Česká strana doufá, že bude do Číny vyvážet více produktů a služeb, prezident Zeman vedl delegaci do Číny k účasti na prvním Čínském mezinárodním veletrhu dovozu. I letos Česko vysílá svou delegaci k účasti na této akci. Čínská strana se již mnoho let účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, i letos v říjnu se jej bude účastnit. Toto je skutečný příklad oboustranně výhodné spolupráce mezi oběma zeměmi. Počet turistů přijíždějících z Číny do Česka rapidně roste a Číňané jsou rádi, když mohou poznat a zažít českou kulturu. Tyto výměny přispívají k posílení vzájemného porozumění a spolupráce mezi oběma stranami a mají velký potenciál pro rozvoj. V Číně se dříve vyučovala čeština pouze na jedné univerzitě, nyní stále více univerzit nabízí kurzy češtiny, pokud vím, již je jich více než deset. Rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi se nevyhnutelně setká s nějakými zvraty, ale my se obtíží nebojíme. Jsem optimistický co se týče vztahů mezi oběma zeměmi a mám v jejich budoucnost plnou důvěru. Budeme spolupracovat s českými partnery, kteří podporují rozvoj vztahů s Čínou, abychom jednotlivce záměrně blokující zájmy obou zemí přivedli k racionálnějšímu chování.

Birnbaum: Slyšel jsem, že primátor Hřib studoval na Taiwanu, měl kontakty s Taiwanem, ale žádné s pevninou. Když jste viděl jeho životopis, domníval jste se, že to může způsobit problémy?

Zhang Jianmin: Každý má své vlastní životní zkušenosti, což je pochopitelné. Ale oficiální postavení znamená převzít příslušnou odpovědnost. Jako úředník se pan Hřib liší od obyčejných lidí -jako úředník by měl klást zájmy státu a města nad své osobní preference a nechovat se bezohledně proto, aby se sám zviditelnil a vedl politickou kampaň.

Birnbaum: Myslíte si, že česká vláda je schopna něco udělat s pražským magistrátem a jejím primátorem? Podle nich technicky nemá možnost Prahu ovlivňovat.

Zhang Jianmin: Postoj mluvčího prezidenta České republiky k této záležitosti byl jasný. Kritizoval chování magistrátu hlavního města Prahy i jejího primátora za to, že poškozují vztahy mezi oběma zeměmi, čímž vyslal silný signál. Premiér a ministr zahraničních věcí České republiky též veřejně zopakovali, že dodržují politiku jedné Číny, což čínská strana oceňuje. 22. května uspořádali prezident České republiky, předsedové horní a dolní komory parlamentu České republiky, předseda vlády České republiky a další ústavní činitelé koordinační schůzku k zahraniční politice, na které dosáhli konsensu o důležitosti a velkém potenciálu česko-čínských vztahů. Čeští vedoucí představitelé by měli spolu s čínskou stranou usilovat o to, aby magistrát hlavního města Prahy a její primátor pochopili a dodržovali politiku jedné Číny a respektovali suverenitu a územní celistvost Číny.

Birnbaum: Primátor Hřib řekl, že Praha jedná s Pekingem o příslušném vyjádření o principu jedné Číny v dohodě o přátelství. Pokud budou jednání neúspěšná, budou uvažovat o zrušení dohody. Jaké to bude mít důsledky?

Zhang Jianmin: Jednání o znění konkrétní dohody závisí na komunikaci a vyjednávání mezi Pekingem a Prahou. Jedno je však jasné, princip jedné Číny byl vždy nejdůležitější a nejzákladnější zásadou a základem pro spolupráci ve všech oblastech.

Birnbaum: Jako čínský velvyslanec v České republice, jak vnímáte postavení České republiky ve vztazích mezi Čínou a EU? V dosažení jakých cílů ve vztazích mezi oběma zeměmi doufáte?

Zhang Jianmin: Česko má unikátní kulturní dědictví, je technologicky vyspělé a geograficky umístěné v srdci Evropy. Čína se stala druhým největším obchodním partnerem České republiky a Česká republika je druhým největším obchodním partnerem Číny ve střední a východní Evropě. Čínsko-české vztahy jsou pro obě země velmi důležité. Kromě toho mohou dobré vztahy mezi Čínou a Českou republikou podpořit rozvoj vztahů mezi Čínou a EU. Dobré vztahy mezi Čínou a EU rovněž přispívají k rozvoji vztahů mezi Čínou a členskými státy EU. Jsem velvyslancem poprvé a upřímně doufám, že vztahy mezi oběma zeměmi budou lepší a lepší. Umíme se velmi dobře vžít do obtíží, se kterými se Češi setkávají. České lesy v poslední době trápí kůrovec, zvýšila se tak nadměrně těžba dřeva, a proto Česko doufá, že najde větší trh pro jeho odbyt. Naše velvyslanectví se snaží udělat maximum, aby pomohlo. Od ledna do května letošního roku byl vývoz dřeva z ČR do Číny třikrát větší než za celý loňský rok. To, jak jsem řekl, je rozvoj hospodářských a obchodních vztahů na základě vzájemného respektu a slouží společným zájmům obou zemí.

Birnbaum: Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal „bezpečnostní varování“ před čínskými telekomunikačními společnostmi, což je další problém, kterému čelí současný vztah mezi oběma zeměmi. 23. prosince loňského roku jste se setkal s premiérem Babišem. Co Vám řekl?

Zhang Jianmin: V prosinci loňského roku vydal český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost „bezpečnostní varování“ před čínskými telekomunikačními společnostmi bez jakéhokoli faktického základu, což poškodilo vztahy a atmosféru spolupráce mezi oběma zeměmi. Mnoho čínských společností a potenciálních investorů cítí neklid vzhledem k tomuto českému varování. Pokud jde o to, co řekl premiér Babiš, můžete se jeho slova dozvědět z tisku. Prezident České republiky Miloš Zeman při několika příležitostech prohlásil, že „varování“ ze strany příslušných českých orgánů není založeno na důkazech. Při setkání s českým premiérem jsem též vyjádřil přání čínské strany, že česká strana napraví pochybení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a poskytne všem společnostem, včetně těch čínských, spravedlivé, rovné a nediskriminující podnikatelské prostředí. Čínské stanovisko je neměnné. Čína nepraktikuje zvýhodněné zacházení s firmou Huawei. Inženýři společnosti Huawei tvrdě pracují, společnost značně investuje do výzkumu a vývoje, díky čemuž je dnes špičkou. Malajský premiér Mahathir řekl, že Spojené státy a Západ mají v určitých oblastech vedoucí postavení. Ovšem nyní vedou v některých oblastech některé asijské země a všichni by měli tento fakt přijmout. Pouze díky oboustranně výhodné spolupráci mohou všichni lidé dosáhnout společného prospěchu a pokroku. Stejně jako ve sportu jsou výhra i prohra běžné, není etické vyloučit soupeře ze soutěže předem jen proto, že se bojíme prohry, nebo jej dokonce mimo sportoviště zranit. Měli bychom respektovat fakta a zabránit politickým úvahám, aby ovlivňovaly objektivní úsudky. Upřímně doufáme, že Česká republika i Evropa uznají, že Čína je oddána vzájemně prospěšné spolupráci založené na vzájemném respektu. Doufáme, že česká strana bude schopna respektovat fakta a na základě objektivního zvážení poskytne čínským společnostem příznivé prostředí pro jejich působení v České republice.

Birnbaum: Podle některých zpráv se premiér Babiš nedomnívá, že vyjádřil to, co jste řekl. Není možné, že došlo k nějakému nedorozumění nebo jde o to, že některé zveřejněné obsahy byly pro něj z diplomatického hlediska nepříjemné? Čí slova jsou vlastně přesnější?

Zhang Jianmin: Možná, že skutečně došlo k nedorozumění, ale informace z čínské strany jsou jasné. Čína usiluje o to, aby čínské společnosti měly spravedlivé, rovné a nediskriminující podnikatelské prostředí. To je ve společném zájmu obou stran. „Varování“ českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost nepřispívá k realizaci tohoto cíle. To je přesně tím „omylem“, o kterém jsem řekl, že je třeba napravit. Doufám, že tato informace bude správně pochopena.

Birnbaum: Děkuji.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>