Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin publikoval článek nazvaný Zítřek bude v Hongkongu lepší

2019-08-12 16:47

Velvyslanec ČLR v ČR Zhang Jianmin dne 11. srpna publikoval na českém politickém diskusním webu Parlamentní listy exkluzivní článek nazvaný Zítřek bude v Hongkongu lepší. Celý článek:

 

Zítřek bude v Hongkongu lepší

V poslední době věnuje mezinárodní společenství pozornost demonstracím ve Zvláštní administrativní oblasti Číny - Hongkongu. Většina mezinárodního společenství doufá, že si Hongkong udrží svou dlouhodobou prosperitu a stabilitu, což je nejen v zájmu Číny, ale přináší to prospěch i celému mezinárodnímu společenství včetně Evropy. Avšak některá vyjádření zcela ignorují fakta a nehledají pravdu. Jsme proti podpoře násilí, zasahování do vnitřních záležitostí Číny či porušování principů právního státu.

OOd června letošního roku se v Hongkongu konalo několik rozsáhlých demonstrací a shromáždění souvisejících s úpravou zákona. Během nich někteří radikální demonstranti úmyslně vyvolali řadu násilných incidentů. Ačkoli vláda Zvláštní administrativní oblasti Hongkong opakovaně prohlásila, že revize zákona již byla zcela zastavena, hongkongská opozice a některé radikální síly pokračují v různých radikálních protestních aktivitách pod rouškou „boje proti úpravě zákona".

CCivilizovaná společnost nedovoluje násilí a vyjadřování požadavků není bez hranic. Výše zmíněné činy radikálních demonstrantů již dlouho nejsou problémem svobody projevu a shromažďování, jsou zcela mimo rozsah pokojných demonstrací, jsou extrémně nezákonnými a násilnými činy. Otevřeně zpochybňují základní linii principu „jedna země, dva systémy" a pošlapávají národní důstojnost a národní cítění. Jejich povaha je závažná a dopad negativní.

NNásilí je vždy násilím a žádný požadavek nemůže pro něj být omluvou. Je směšné, že některé zahraniční intervenční síly otevřeně podporují narušitele zákona a hrubě zasahují do záležitostí Hongkongu a vnitřních záležitostí Číny. Někteří politici ve Spojených státech opakovaně vydávají naprosto nesprávná prohlášení, setkávají se s osobami z řad demonstrantů. Pod rouškou demokracie a lidských práv však přihlížejí násilným protizákonným aktivitám, a dokonce veřejně tvrdí, že hongkongské demonstrace jsou „krásnou scenérií". Někteří poslanci Evropského parlamentu vznesli návrh týkající se Hongkongu, který například zahrnuje žádost, aby vláda Zvláštní administrativní oblasti Hongkong nestíhala demonstranty.

HHongkong je čínským Hongkongem. Hongkongské záležitosti jsou čistě vnitřními záležitostmi Číny a není možné dovolit žádné cizí zemí, organizaci či jednotlivci, aby do nich jakýmkoliv způsobem zasahovali. Několik zemí a organizací úmyslně směšuje mírové demonstrace a násilné trestné činy, přijímají dvojí normy a „selektivní slepotu", zavírají oči před trestným chováním zločinců, bezdůvodně vytýkají místní policii plnění svých povinností podle zákona, a dokonce vykazují známky aktivní manipulace a účasti v pozadí demonstrací. Podstatou jejich slov a skutků je zasahovat do vnitřních záležitostí Číny pod rouškou svobody a lidských práv.

VVe skutečnosti se od návratu Hongkongu k Číně před 22 lety po celou dobu účinně provádí politika „jedna země, dva systémy", „obyvatelé Hongkongu vládnou Hongkongu", a zásada vysoké míry autonomie. HDP Hongkongu neustále roste, v roce 2018 dosáhl 360 miliard USD, což je více než dvojnásobek v porovnání s rokem 1996. Hongkong byl vždy důležitým mezinárodním finančním, obchodním a námořním centrem. Lidé v Hongkongu požívají nebývalých a rozsáhlých práv a svobod v souladu se zákonem. V celosvětovém žebříčku indexu právního státu poskočil Hongkong z více než 60. místa v roce 1996 na 16. místo v roce 2018, což je mnohem výše, než je současné postavení Spojených států v tomto žebříčku. V posledních letech přinášejí iniciativa „Pásmo a Stezka" a výstavba oblasti Velkého zálivu spojující Guangdong, Hongkong a Macao Hongkongu nové a ještě větší příležitosti rozvoje.

Úspěchy Hongkongu těží z úspěšné implementace principu „jedna země, dva systémy". Nikdo by neměl podceňovat pevné odhodlání Číny provádět politiku „jedna země, dva systémy", chránit prosperitu a stabilitu Hongkongu a ochraňovat národní suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy. Je ve společném zájmu mezinárodního společenství, aby byl v Hongkongu i nadále udržován mír, stabilita a prosperita. Je to touhou 1,4 miliardy Číňanů, hongkongské krajany nevyjímaje, a věříme, že je to též společným přáním mezinárodního společenství. Pevně věříme, že zítřek bude v Hongkongu jistě lepší.

 < Suggest To A Friend >
 
     <Print>