Hlavní Menu > Aktuality
Vyjádření mluvčího Velvyslanectví ČLR v ČR k projevům primátora Prahy týkajících se vnitřních čínských záležitostí

2019-08-09 00:00

Zaznamenali jsme opětovné nešťastné vyjádření pražského primátora o jednání s Pekingem. Je třeba zdůraznit, že od doby, kdy Peking navázal s Prahou přátelské vztahy, uskutečnily obě strany rozsáhlou výměnu a spolupráci v oblasti hospodářství, obchodu, kultury, zdravotnictví, cestovního ruchu, filmu a televize a dosáhly vzájemných výhod a oboustranně prospěšných výsledků.

Princip jedné Číny je důležitým politickým základem pro čínsko-české vztahy. Česká vláda několikrát zopakovala své důsledné dodržování politiky jedné Číny. Doporučujeme příslušným osobám, aby nepovažovali otázku národní suverenity Číny a její územní celistvosti za svůj vlastní politický nástroj k dosažení vlastních krátkodobých cílů, aby nepoškozovali cítění čínského lidu, nenarušovali čínsko-české vztahy, regionální výměnu a spolupráci mezi oběma zeměmi a aby nepokračovali dále po chybné cestě.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>