Hlavní Menu > Aktuality
Vyjádření mluvčího Velvyslanectví ČLR v ČR k protičínskému chování magistrátu a primátora hlavního města Prahy

2019-07-26 00:00

Před několika dny vyjádřil mluvčí Ministerstva zahraničí ČLR zásadní postoj čínské strany týkající se protičínského chování magistrátu a primátora hlavního města Prahy. Každá země považuje zachování své suverenity a územní celistvosti za svůj klíčový zájem. Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je její nedílnou součástí. Fakt, že Tchaj-wan nikdy nebyl samostatným státem, se nikdy nezměnil a ani nemůže být změněn. Dodržování zásady jedné Číny je normou pro mezinárodní vztahy a též všeobecným konsensem mezinárodního společenství, včetně České republiky.

Magistrát a primátor hlavního města Prahy ignorovali opakovaná upomínání a vyjednávání čínské strany a opakovaně poškozovali klíčové zájmy Číny týkající se Tchaj-wanu či Tibetu. Vážně tak poškodili cítění čínského lidu a narušili dobrou atmosféru bilaterálních vztahů, zejména pak regionální výměnu a spolupráci. Čínská strana se vyhrazuje proti takovému chování.

Česká vláda se zavázala k důslednému dodržování politiky jedné Číny a je odhodlána rozvíjet strategické partnerství mezi Čínou a Českou republikou, čehož si vážíme. Rychlý rozvoj čínsko-českých vztahů je ve společném zájmu obou stran. Jako příklad lze uvést turismus, neboť Čína se pro Českou republiku stala v tomto ohledu jednou z hlavních zdrojových zemí turistů. Mezi Čínou a Českou republikou byly zprovozněny čtyři přímé letecké linky, i díky tomu v loňském roce činil počet návštěv Číňanů v ČR více než 620 000, což představuje nárůst 26,5% v porovnání s předchozím rokem. Ostatně i tady existuje ještě velký potenciál.

Čína je však také významným vývozním trhem pro české firmy a výrobky, nejen pro velké společnosti jako jsou Škoda či Home Credit, ale také pro specificky české produkty, jakými jsou klavíry značky Petrof, kosmetika Dermacol, lékařská lůžka Linet, mléčné výrobky Madeta či cereální produkty Emco. Druhý ročník Čínského mezinárodního veletrhu dovozu bude dále podporovat český vývoz do Číny a pevně veříme, že přinese ještě větší praktické výhody lidem obou zemí.

Apelujeme na pražský magistrát a jednotlivé politiky, aby zavčas změnili svůj postoj, aby jednali ve prospěch společných zájmů obou národů a podpořili přátelskou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou, a nečinili opak.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>