Hlavní Menu > Aktuality
Předseda vlády ČR Andrej Babiš se setkal s velvyslancem Zhangem Jianminem

2018-12-24 07:30

Dne 23. prosince se předseda vlády České republiky Andrej Babiš v Praze setkal s velvyslancem ČLR v ČR Zhangem Jianminem. Obě strany si při setkání vyměnily názory na čínsko-české vztahy a otázky společného zájmu.

Premiér Babiš pozitivně zhodnotil úspěšný rozvoj Číny a pokroky dosažené v čínsko-českých vztazích. Vyjádřil se, že česká strana si velice váží strategického partnerství obou zemí a je ochotna dále posilovat ekonomickou a obchodní výměnu a praktickou spolupráci s Čínou.

Premiér Babiš zdůraznil, že nedávno vydané varování příslušného českého orgánu týkající se čínských firem Huawei a ZTE nepředstavuje stanovisko vlády ČR. Unáhlené rozhodnutí o stahování produktů Huawei ve veřejné správě bylo způsobeno zavádějícím varováním a Bezpečnostní rada státu již vydala prohlášení poskytující objasnění této situace. Česká republika vítá zahraniční firmy včetně čínských, aby v Česku investovaly a působily, a bude jim vytvářet dobré podnikatelské prostředí.

Velvyslanec Zhang uvedl, že čínsko-české strategické partnerství se v posledních letech rychle rozvíjí a výměna a spolupráce ve všech oblastech se neustále prohlubuje. Čínská strana je ochotna spolu s Českou republikou na základě vzájemného respektu a oboustranné výhodnosti posilovat bilaterální spolupráci, aby vznikl ještě větší prospěch oběma zemím a jejich lidem.

Velvyslanec Zhang poukázal, že varování vydané příslušným českým orgánem, které se vůbec nezakládá na skutečnosti, mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu rozhodně protestuje. Uvedl, že čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>