Hlavní Menu > Aktuality
Projev J. E. velvyslance Zhanga Jianmina na recepci konané při příležitosti 69. výročí založení Čínské lidové republiky a při příležitosti jeho nástupu do úřadu

2018-09-29 22:09

 
Vaše Excelence první místopředsedo vlády pane Hamáčku,

Vaše Excelence místopředsedo Poslanecké sněmovny pane Filipe,

Vaše Excelence místopředsedo Poslanecké sněmovny pane Okamuro,

Vaše Excelence ministře pane Ťoku,

Vaše Excelence vedoucí zastupitelských úřadů,

vážení čínští krajané,

dámy a pánové, přátelé,

dobrý večer! Dnes večer jsme se zde sešli k oslavě 69. výročí založení Čínské lidové republiky. Během posledních 69 let, kdy Čína pod silným vedením Komunistické strany Číny úspěšně kráčí cestou rozvoje vyhovující jejím domácím podmínkám, se podoba naší země dramaticky proměnila, životní úroveň lidí se výrazně zvýšila a Čína současně také aktivně přispívala k světovému míru a rozvoji.

V Číně letos uplynulo 40 let od zahájení reforem a otevírání se světu. Výhody této politiky čínský národ velmi bezprostředně pocítil. Právě díky politice reforem a otevírání se světu získalo mnoho lidí možnost uskutečnit své sny a čínský národ se jedinečným způsobem přiblížil velkému obrození.

Za posledních 40 let vzrostl HDP Číny 68krát a jeho celková výše přesáhla 12 bilionů dolarů, což naši zemi řadí na druhé místo na světě, a podíl Číny na globálním ekonomickém růstu dlouhodobě přesahuje 30 procent. Za posledních 40 let se celkový objem čínského vývozu a dovozu zvýšil z 20,6 miliard USD na 4,1 bilionu USD a Čína se stala největším dovozním partnerem a druhým největším vývozním trhem pro Evropskou unii. Za posledních 40 let se z chudoby vymanilo více než 700 milionů Číňanů a k tomuto číslu bych s dovolením podotkl, že odpovídá přibližně 70násobku počtu obyvatel Česka. Za posledních 40 let Čína otevřela své brány světu a počínaje vstupem do WTO až po iniciativu „Pásmo a Stezka“ usilovně buduje mezinárodní vztahy nového typu a komunitu lidstva se společnou budoucností.

Letošní rok také přináší 69. výročí navázání diplomatických styků mezi Čínou a Českou republikou. Česko bylo jednou z prvních zemí, které s Čínou navázaly diplomatické styky, což vztahům obou zemí dává hluboký historický základ. V březnu 2016 Českou republiku navštívil prezident Xi Jinping, který společně s prezidentem Zemanem povýšil vztahy obou zemí na strategické partnerství. V rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ a „spolupráce 16+1“ obě strany posilují vzájemnou politickou důvěru, prohlubují praktickou spolupráci, rozšiřují mezikulturní výměnu a stále sklízejí bohaté plody spolupráce. Jako příklad lze uvést cestovní ruch. V první polovině letošního roku z Číny do Česka přijelo 265 tisíc čínských turistů, což znamená meziroční nárůst o 25%. Čína již v žebříčku zemí, odkud do ČR přijíždí nejvíce zahraničních turistů, zaujala druhé místo za Německem.

Bez ohledu na to, jak se v budoucnu změní světová situace, Čína neopustí svůj cíl prohlubovat reformy ani nepoleví v odhodlání dál se otvírat světu. Letos v Číně poprvé proběhne Čínský mezinárodní veletrh dovozu a tato akce je konkrétním opatřením, prostřednictvím kterého Čína sdílí se světem příležitosti k rozvoji a provádí vzájemně výhodnou spolupráci. Účast na veletrhu již potvrdilo cca. 140 zemí a regionů včetně České republiky a 3000 společností. Čína zve Českou republiku k aktivní účasti, aby si čínští spotřebitelé mohli užívat ještě více a ještě lepších českých produktů, jako např. automobilů Škoda, Plzeňského Prazdroje, skla Moser a dalších.

Zdravé, stabilní a stále se rozvíjející vztahy mezi Čínou a Českem jsou společným zájmem lidí obou zemí a také přispívají k rozvoji spolupráce mezi Čínou a střední a východní Evropou a čínsko-evropské spolupráce. Pojďme o tento cíl společně usilovat.

Dámy a pánové, přátelé,

je mi velkou ctí stát se 18. čínským velvyslancem v České republice, a to právě v době rychlého rozvoje vzájemných vztahů.

Česko má bohatou a hlubokou kulturu a říká se, že „co Čech, to muzikant“.

A co je nejdůležitější – Česko je krásná země. Jak se vyjádřil jeden známý český básník, kdo Prahu byť jednou spatřil, její jméno mu bude navždy znít v srdci.

Já jsem připraven Českou republiku dále poznávat, navazovat přátelství se zdejším lidmi a co nejlepé sloužit výměně a spolupráci mezi našimi dvěma zeměmi. Doufám, že při práci se mi od Vás bude dostávat silné podpory a pomoci, aby se čas strávený v Praze zapsal mezi mé nejkrásnější vzpomínky.

Na závěr mi dovolte přednést přípitek:

na prosperitu a úspěchy Čínské lidové republiky a České republiky,

na pokračující stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů a všem přítomným na zdraví!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>