Hlavní Menu > Aktuality
Řeč J. E. velvyslankyně Ma Keqing na recepci na rozloučenou

2018-08-07 22:59

 
Vážený pane místopředsedo Filipe, vážený pane prezidente Klausi,

vážený pane ministře Vojtěchu, vážený pane ministře Staňku,

vážení vedoucí diplomatických misí, přátelé, dámy a pánové,

v tomto sále jsem v minulých letech vystoupila na množství recepcí k nejrůznějším příležitostem. Dnes zde stojím naposledy, abych se s Vámi rozloučila a také abych se rozloučila se svojí diplomatickou kariérou.

Moje diplomatická kariéra se časově shoduje s reformami Číny a jejím otevíráním se světu. Během posledních několika desítek let jsem zažila její proměnu od chudé země k druhé největší ekonomice světa, od uzavřenosti k hluboké integraci se světem a od pasivních reakcí k aktivní účasti na formování globálního řízení.

Svět se mění, ale co zůstává stejné je, že Čína se vždy rozvíjela vlastní cestou, kterou si sama zvolila v souladu s domácí situací, a vždy se držela mírového rozvoje, spolupráce a společného zisku, aby tak přispívala k budování globální komunity se společnou budoucností.

Česká republika byla poslední zastávkou mé diplomatické kariéry a, jak se říká, finále bývá vždy nejpůsobivější. Mé čtyři a půl roku trvající období v Česku bylo intenzivní, ale zároveň příjemné a naplňující. Jak pravil známý spisovatel: „Setkání je začátek, ale na odcházení navazuje další odcházení.“ Cožpak toto není běžný stav v životě nás diplomatů?

Z Česka budu odcházet v dobré náladě. V posledních čtyřech letech dosáhly čínsko-české vztahy pod vedením hlav obou států a společného úsilí lidí obou zemí historického rozvoje. Obě země navázaly strategické partnerství a otevřely čtyři přímé letecké linky. Počet čínských turistů roste o 20–30 % ročně a letos přesáhne 500 tisíc osob, vzájemný obchod dosahuje stále nových rekordů, čínské investice v Česku se násobně zvyšují a výměna v oblasti kultury, vzdělávání nebo vědy a techniky přináší jeden úspěch za druhým. Česko se stalo důležitým partnerem Číny v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ a „Spolupráce 16+1“. Jsem hrdá, že jsem mohla být svědkem a přímým účastníkem tohoto vývoje.

Z Česka budu odcházet také s dobrým dojmem. Česká republika má hlubokou a bohatou historii a kulturu. V posledních letech vykazuje dobré výsledky v hospodářském a sociálním rozvoji a v oblasti konkurenceschopnosti, vzdělávání, určitých průmyslových odvětví a vědy a technologií se řadí na přední příčky v Evropě i ve světě. Česká republika chrání používané historické budovy, při transformaci průmyslu dbá na zlepšování životního prostředí a její tradiční průmyslová odvětví stojí na solidní řemeslné práci. Všechno výše uvedené může Čína reflektovat a učit se z toho.

Z Česka budu odcházet i poněkud zdráhavě. V posledních několika letech jsem navázala mnoho pracovních kontaktů s představiteli České republiky, členy Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministry současné i minulé vlády a s úředníky. S některými think tanky a médii jsem podrobně komunikovala na téma Čína a vztahy obou zemí. Kromě Prahy jsem vyjela do všech 13 krajů, kde jsem navštěvovala místní univerzity a domovy pro seniory. Dále jsem se prostřednictvím dnů otevřených dveří na velvyslanectví nebo facebookové platformy seznámila osobně i online s mnoha českými studenty a fanoušky naší stránky na Facebooku. Během těchto kontaktů jsem ostatní seznamovala s naší zemí, ale současně jsem se také dověděla více o Česku a Češích, a navíc jsme při podporování výměny a spolupráce mezi oběma zeměmi vzájemně navázali dobré pracovní i osobní vztahy. Jak řekl Einstein: „Ne všechno, co lze spočítat, se počítá, a ne všechno, co se počítá, lze spočítat.“ Pro mě je to právě přátelský cit, který se opravdu počítá, a vzniklých přátelství si velice vážím.

Z Česka budu odcházet i s vděčností. Jsem vděčná českým přátelům za jejich pomoc a poučení, děkuji vedoucím diplomatických misí za jejich přátelství a sdílení zkušeností, děkuji čínským podnikům, našim krajanům a čínským studentům za jejich přínos při budování čínsko-českých vztahů, a zvlášť velký dík patří mým kolegům z velvyslanectví za jejich nezištnou podporu a porozumění.

Z Česka si odnesu mnohé a zanechám tu jen přání všeho nejlepšího.

Příští rok bude 70. výročím navázání diplomatických styků mezi našimi dvěma zeměmi. V Číně existuje rčení: „Aby strom vzkvétal, potřebuje pevný kořen, aby řeka doplynula daleko, potřebuje silný pramen.“ Upřímně doufám, že obě země budou pokračovat v duchu vzájemného respektu, budou dále prohlubovat vzájemné porozumění a upevňovat politický základ bilaterálních vztahů. Doufám, že spolupráce a výměna v oblasti ekonomiky, obchodu a v mezikulturní oblasti se bude dále posilovat a spolupráce mezi oběma zeměmi se na již existujícím dobrém základě pozvedne na ještě vyšší úroveň, aby byla přínosem pro obě země a jejich obyvatele.

Na závěr Vám všem děkuji za účast a přeji Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>