Hlavní Menu > Aktuality
Řeč na Sympóziu o čínské diplomacii v nové éře

2018-07-17 16:44

 
Vaše Excelence, drazí přátelé, dámy a pánové,

je mi potěšením být pozvána promluvit na tomto setkání. Ráda bych se s Vámi podělila o několik myšlenek a postupů týkajících se čínské diplomacie v nové éře, iniciativy „Pásmo a Stezka“ jakož i „Spolupráce 16+1“ a samozřejmě čínsko-českých vztahů.

První téma, které Vám chci představit, je čínská diplomacie v nové éře.

Svět prochází nejhlubšími a bezprecedentními změnami za poslední století, čelí rostoucím destabilizujícím a nejistým faktorům a stojí před novými problémy a výzvami. Máme se rozhodnout pro otevřenost nebo izolaci, spolupráci nebo konfrontaci, vzájemně výhodnou spolupráci nebo hru s nulovým součtem? Toto jsou otázky, o kterých všichni intenzivně přemýšlíme.

Co se týče Číny, od 18. sjezdu Komunistické strany (KS) Číny v roce 2012 pod vedením Ústředního výboru, v jehož jádru stojí soudruh Xi Jinping, dosáhla země historických úspěchů a zaznamenala historické změny v širokém spektru oblastí. Následující 19. sjezd KS Číny, který úspěšně proběhl v říjnu loňského roku, ustavil Myšlenky socialismu s čínskými rysy v nové éře a stanovil směr a cíle čínské diplomacie v nové éře.

Generální tajemník Xi přinesl nové myšlení, předložil celou řadu nových idejí a nových kroků a vytyčil cestu vpřed pro čínskou diplomacii. Na základě čínské domácí situace, mezinárodní situace a čínské diplomatické tradice se Čína nachází na cestě vykonávání diplomacie velké země – diplomacie s čínskými charakteristikami v nové éře. Toto nazýváme Xi Jinpingovy myšlenky o diplomacii.

Některé hlavní Xi Jinpingovy myšlenky o diplomacii jsou:

1. rozvíjet diplomacii velké země s čínskými charakteristikami v nové éře za účelem napomoci vytvořit příznivé vnější prostředí pro dosažení národního obrození;

2. budovat globální komunitu celého lidstva se společnou budoucností s cílem zachovat světový mír a usilovat o společný rozvoj;

3. vytvářet nový typ mezinárodních vztahů zahrnující vzájemný respekt, rovnost, spravedlnost a vzájemně výhodnou spolupráci. Vztahy mezi velkými zeměmi budou řádně ošetřovány, aby vznikl rámec, v němž budou tyto vztahy růst stabilním a vyváženým způsobem. Diplomacie ve vztahu k sousedním zemím bude usilovat o zajištění přátelštějšího a příznivějšího sousedství. Bude se zvyšovat solidarita a spolupráce s rozvojovými zeměmi;

4. pokračovat v realizaci iniciativy „Pásmo a Stezka“, aby se otevírání Číny vůči světu posunovalo na vyšší úroveň;

5. následovat cestu mírového rozvoje, vytvářet různé typy partnerství a dávat přednost partnerství před aliancemi a dialogu před konfrontací;

6. podporovat reformu globálního řízení s konceptem férovosti a spravedlnosti;

7. zabezpečit zájmy Číny týkající se suverenity, bezpečnosti a rozvoje.

Jednoduše řečeno, posláním čínské diplomacie v nové éře je pomáhat realizovat obrození čínského národa, vybudovat globální komunitu se společným osudem a spolupracovat se všemi ostatními zeměmi na vytvoření nové formy mezinárodních vztahů zahrnujících vzájemný respekt, férovost, spravedlnost a všestranně výhodnou spolupráci.

Za druhé, k iniciativě „Pásmo a Stezka“.

Na podzim 2013 čínský prezident Xi Jinping přednesl návrh společně vybudovat „Ekonomické pásmo podél hedvábné stezky“ a „Námořní hedvábnou stezku pro 21. století“. Iniciativa, která je vedena principy širokých konzultací, společného rozvoje a sdílených přínosů, má pět priorit: konektivitu politik, konektivitu infrastruktury, konektivitu obchodu, konektivitu financí a konektivitu mezikulturní výměny.

Během posledních pěti let se iniciativě dostalo pozitivních reakcí ze strany mezinárodního společenství. Více než 80 zemí a mezinárodních organizací s Čínou podepsalo přes 100 dokumentů o spolupráci a bylo realizováno velké množství projektů spolupráce. Čísla ukazují, že objem obchodu mezi Čínou a zúčastněnými zeměmi přesáhl 4 biliony amerických dolarů (USD) a celkové investice přesáhly 60 miliard USD.

Čína také zavedla přímé lety s 43 zeměmi ležícími v oblasti iniciativy „Pásmo a Stezka“. Nákladní vlaky mezi Čínou a Evropou vykonaly přes 8000 cest. Bylo zřízeno 75 zón pro hospodářskou a obchodní spolupráci s celkovými investicemi ve výši 25,5 miliard USD, které vytvořily daňové příjmy ve výši 1,7 miliardy USD a téměř 220 tis