Hlavní Menu > Aktuality
V Ostravě byla otevřena první Konfuciova třída v České republice

2018-05-10 21:11

Dne 20. března 2018 proběhlo na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) oficiální otevření „Konfuciovy třídy“. Akce se na pozvání zúčastnili a slavnostnímu podpisu dohody o Konfuciově třídě byli přítomni politický rada Velvyslanectví ČLR v ČR Chen Jianjun a první tajemník pro vzdělávací záležitosti Zhao Changtao.

Rada Chen při této příležitosti pronesl řeč, v níž jménem čínského velvyslanectví v České republice srdečně poblahopřál k oficiálnímu otevření Konfuciovy třídy a zhodnotil historický vývoj výměny ve školství mezi oběma zeměmi, tradiční přátelství provincie Hebei s Českem a výsledky spolupráce čínských a českých vysokých škol. Dále zdůraznil význam mezikulturní výměny pro vzájemné poznání a sbližování mezi lidmi. Rada Chen uvedl, že otevření Konfuciovy třídy při VŠB-TUO nejen poskytne studentům, vyučujícím a veřejnosti platformu pro výuku čínštiny, ale také představuje důležité okno pro poznávání Číny a čínské kultury. Čínské velvyslanectví bude podporovat rozvoj činnosti Konfuciovy třídy v Ostravě a doufá, že Konfuciova třída bude plně dodržovat místní zákony, zhostí se své důležité úlohy v oblasti mezikulturní výměny a bude aktivně přispívat k posilování přátelství mezi lidmi obou zemí.

Za podpory a pomoci Velvyslanectví ČLR v ČR byla na místě připravena pestrá řada aktivit typických pro čínskou kulturu. Vystavené fotografie s tématikou čínsko-českého přátelství, kaligrafie, čajová kultura nebo čínská lidová hudba přitáhly pozornost akademiků i účastníků z řad veřejnosti. Dobrovolníci, kteří vyučují čínštinu na Univerzitě Palackého a Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích poutavým způsobem předvedli výrobu vystřihovánek, vázání čínských uzlů nebo hudební vystoupení. Vítaným občerstvením pro účastníky akce se staly čínské taštičky jiaozi (ťiao-c‘) připravené studenty.

Konfuciova třída na VŠB-TUO vznikla za spolupráce čínské Hebei Geo University a VŠB-TUO po schválení čínskou státní organizací Hanban pro výuku čínštiny jako cizího jazyka. Od zahájení příprav na začátku roku 2017 poskytovaly příslušné čínské i české instituce a Velvyslanectví ČLR v ČR velkou podporu. Velvyslankyně Ma Keqing podnikla návštěvu města Ostravy a zdejší univerzity, podporovala otevření Konfuciovy třídy a výměnu a spolupráci ve vzdělávání a opakovaně v této věci vznášela požadavky na vzdělávací oddělení velvyslanectví. Tato třída je v současnosti první Konfuciovou třídou na českých vysokých školách a její otevření znamená další důležitý úspěch v posilování čínsko-české výměny a spolupráce a v propagaci čínštiny po deseti letech od vzniku jediného Konfuciova institutu v České republice v roce 2007 v Olomouci.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>