Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanectví ČLR v ČR uspořádalo novoroční recepci pro čínské krajany, podnikatele a studenty

2018-02-02 18:13

Dne 26. ledna se ve slavnostně vyzdobených prostorách velvyslanectví sešlo přes 200 v Česku žijících čínských krajanů, zástupců firem, učitelů čínštiny a studentů, aby spolu oslavili Jarní svátky 2018 a příchod čínského nového roku.

J. E. velvyslankyně ČLR v ČR Ma Keqing úvodem pozdravila hosty a popřála jim vše dobré do nového roku. Zhodnotila rozvoj a úspěchy Číny v loňském roce v oblasti politiky, ekonomiky, diplomacie, zvyšování životní úrovně atd. a v této souvislosti uvedla, že úspěšné konání 19. sjezdu Komunistické strany Číny otevřelo novou cestu pro všestranné vybudování moderní socialistické země.

K tématu čínsko-českých vztahů velvyslankyně uvedla, že v roce 2017 pokračoval jejich rychlý rozvoj, obě země se dále úspěšně propojovaly a hospodářská a obchodní spolupráce se stále rozšiřovala. Objem vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi dosáhl hodnoty 12,4 miliardy USD a meziročně vzrostl o 13,4 %. Nové čínské investice v Česku dosáhly hodnoty 390 milionů USD a celková suma dohromady podle smlouvy o investicích ve výši přesahující 3 miliardy USD. Spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti vzdělávání, vědy a techniky, kultury a sportu atd. je stále aktivnější. Čínu a Českou republiku již spojují čtyři přímé letecké linky a předpokládá se, že počet čínských turistů, kteři loni navštívili Česko, se přiblížel půl milionu.

Velvyslankyně Ma kladně zhodnotila velký přínos v Česku žijících čínských krajanů při rozvíjení vztahů mezi oběma zeměmi, zachovávání a dalším rozvoji čínské kultury, podpoře národní jednoty a asistenci v konzulárních záležitostech a srdečně krajanům poděkovala za jejich úsilí. Velvyslankyně připomněla, že rok 2018 je prvním rokem uskutečňování závěrů 19. sjezdu a v tomto roce zároveň uplyne 40 let od začátku reforem a otevírání se světu. Vyjádřila přání, aby krajané využili tuto příležitost, aktivně se zapojili do iniciativy „Pásmo a stezka“ a podporovali čínsko-českou výměnu a spolupráci ve všech oblastech. Velvyslankyně doufá, že za současné složité mezinárodní situace budou krajané připraveni i na nečekané události, budou ještě více reflektovat a dodržovat místní zákony a předpisy a dbát o svou vlastní bezpečnost. Čínské velvyslanectví bude i nadále podporovat rozvoj krajanské komunity a jejích obchodních vztahů, chránit práva a zájmy krajanů, čínských firem a čínských studentů v Česku a konkrétními kroky uskutečňovat koncept diplomacie orientované na občany.

Recepci zpestřilo vystoupení bojových umění a přehlídka tradičních čínských šatů qipao (čchi-pchao), které předvedli krajané spolu s českými přáteli a za svůj výkon byli odměněni hlasitým potleskem. Krajané dále diskutovali o úspěšném rozvoji Číny a o 19. sjezdu, jehož plán pro vybudování silné a moderní socialistické země představuje povzbuzení a inspiraci. Účastníci recepce se shodli na tom, že se budou aktivně podílet na rozvoji své vlasti, aby bylo dosaženo „dvou cílů století“ a „velkého obrození čínského národa“.

Na recepci panovala vřelá přátelská atmosféra autentické oslavy čínského nového roku.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>