Hlavní Menu > Aktuality
Čína zveřejnila nejnovější údaje o svém zahraničním obchodu za rok 2017

2018-01-24 17:22

15. ledna 2018

V roce 2017 pokračovalo mírné oživování světové ekonomiky a domácí ekonomika se stabilně rozvíjela, což podnítilo celoroční stálý růst čínského zahraničního obchodu. Zlepšování zahraničního obchodu probíhalo na stále pevnějších základech a jeho potenciál se postupně rozvíjel.

Podle celních statistik dosáhl čínský export a import zboží v roce 2017 celkové výše 27,79 bilionů yuanů (RMB), což představuje vůči roku 2016 nárůst o 14,2 % a což znamenalo obrat situace oproti dvěma předcházejícím letům, kdy došlo k poklesu. Z této celkové výše činil export 15,33 biliony yuanů, což představuje nárůst o 10,8 %, a importováno bylo zboží v hodnotě 12,46 bilionů yuanů, což znamená nárůst o 18,7 %. Přebytek obchodní bilance Číny se snížil o 14,2 % na hodnotu 2,87 bilionů yuanů. Níže jsou uvedena konkrétní data pro několik oblastí:

1. Hodnota dovozu a vývozu v jednotlivých čtvrtletích se zvyšovala, zatímco meziroční tempo růstu se zpomalovalo. V roce 2017 dosahoval čínský export a import čtvrtletně výše 6,17 bilionů yuanů, 6,91 bilionů yuanů, 7,17 bilionů yuanů a 7,54 bilionů yuanů, což znamenalo nárůst o 21,3 %, 17,2 %, 11,9 % a 8,6 %.

2. Export a import v oblasti běžného obchodování zaznamenal poměrně rychlý nárůst a jeho podíl na celku se zvýšil. V roce 2017 dosáhl export a import Číny v oblasti běžného obchodování hodnoty 15,66 bilionů a zaznamenal tak nárůst o 16,8 %. Toto představuje 56,4 % z celkové sumy zahraničního obchodu a oproti roku 2016 znamená nárůst o 1,3 procentní body a optimalizaci struktury obchodu.

3. Obchod se třemi největšími obchodními partnery rostl obdobným tempem, zatímco obchod s některými zeměmi zapojenými do iniciativy „Pásmo a Stezka“ rostl ještě poměrně vyšší rychlostí. V roce 2017 vzrostl import a export Číny s Evropskou unií o 15,5 %, se Spojenými státy o 15,2 % a s ASEAN o 16,6 %, což dohromady představuje 41,8 % z celkové hodnoty dovozu a vývozu Číny. Ve stejném období se obchod Číny s Ruskem zvýšil o 23,9 %, s Polskem o 23,4 % a s Kazachstánem o 40,7 % a tyto hodnoty převýšily průměrný celkový nárůst.

4. Zahraniční obchod prováděný soukromými podniky vzrostl a jeho podíl na celku se zvýšil. V roce 2017 uskutečnily soukromé firmy export a import ve výši 10,7 bilionů yuanů, což znamená nárůst o 15,3 %. Tato hodnota představuje 38,5 % z celkového zahraničního obchodu Číny a oproti roku 2016 znamenala nárůst o 0.4 %. Export v této kategorii, který dosáhl hodnoty 7,13 bilionů yuanů, vzrostl o 12,3 %. Svůj podíl na celkovém exportu tak zvýšil o 0.6 % na 46,5 % a mezi jednotlivými položkami vývozu znovu obhájil první pozici. Dovoz vzrostl o 22 % a dosáhl výše 3,57 bilionů yuanů.

5. Růst zahraničního obchodu v centrální, západní části země a třech severovýchodních provinciích převyšoval celostátní průměr. V roce 2017 činil růst zahraničního obchodu ve 12 provinciích a samosprávných městech západní části Číny 23,4 %, což znamená o 9,2 % vyšší tempo růstu než celostátní průměr. V šesti provinciích a samosprávných městech v centrální části Číny činil růst zahraničního obchodu 18,4 %, což překonalo celostátní průměr o 4,2 %. Ve třech provinciích čínského severovýchodu činil růst zahraničního obchodu 15,6 % a převýšil tak celostátní průměr o 1, 4 %. V deseti provinciích a samosprávných městech východní části země činil růst zahraničního obchodu 13 %, z čehož vyplývá, že rozvoj jednotlivých částí země probíhal směrem k větší vyváženosti.

6. Mechanické a elektronické produkty a produkty vyráběné tradičním způsobem náročným na pracovní sílu stále představovaly hlavní položky exportu. V roce 2017 dosáhl vývoz mechanických a elektronických produktů výše 8,95 bilionů yuanů, čímž posílil o 12,1 % a zaujímal 58,4 % z celkového exportu. V této kategorii vzrostl vývoz automobilů o 27,2 %, vývoz počítačů vzrostl o 16,6 % a vývoz mobilních telefonů vzrostl o 11,3 %. Ve stejném období dosáhl vývoz produktů náročných na pracovní sílu výše 3,08 %, což znamenalo růst o 6,9 % a představovalo 20,1 % z celkového exportu.

7. Objem a hodnota dovozu hlavních komodit jako železné rudy, ropy a sóji rovnoměrně rostly. V roce 2017 dovezla Čína 1,075 miliardy tun železné rudy, což představuje nárůst o 5 %, surová ropa byla dovezena v objemu 420 milionů tun, což představuje nárůst o 10,1 %, sója byla dovezena v objemu 95,54 milionů tun, což představuje nárůst o 13,9 %, zemní plyn byl dovezen v objemu 68,57 milionů tun, což představuje nárůst o 26,9 % a rafinovaná ropa byla dovezena v objemu 29,64 milionů tun, což představuje nárůst o 6,4 %. Mimo to bylo dovezeno 4,69 milionů tun mědi, což představuje pokles o 5,2 %. Ve stejném období vzrostly dovozní ceny Číny celkově o 9,4 %. Z toho průměrná dovozní cena železné rudy vzrostla o 28,6 %, u surové ropy činil nárůst ceny 29,6 %, u sóji 5 %, u zemního plynu 13,9 %, u rafinované ropy 25,3 % a u mědi 28 %.

8. Index čínského exportu v prosinci znovu poklesl. V prosinci 2017 zaujal vedoucí index čínského exportu („Foreign Trade Export Leading Index“) hodnotu 41,1, což oproti předchozímu měsíci představuje pokles o 0,7. Toto ukazuje, že v prvním čtvrtletí roku 2018 bude čínský export stále čelit určitému tlaku. Z toho podle údajů z internetových průzkumů byl v daném měsíci index exportních manažerů („Export Managers‘ Index“) na hodnotě 44,2, což oproti předchozímu měsíci představuje pokles o 0,6, index nových exportních objednávek („New Export Orders Index“) a index důvěry exportních manažerů („Export Managers‘ Confidence Index“) poklesly o 0,4, resp. 1,2 na hodnotu 48,3, resp. 50 a index celkových nákladů exportních podniků („Export Enterprises Comprehensive Cost Index“) znovu vzrostl o 0,4 na hodnotu 20,5.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>