Hlavní Menu > Aktuality
Projev velvyslankyně Ma Keqing na recepci konané při příležitosti 68. výročí založení Čínské lidové republiky

2017-09-30 17:12

Vaše Excelence vážený pane předsedo Senátu Milane Štěchu,

vážení diplomaté,

dámy a pánové, přátelé,

dobrý večer! V říjnu, uprostřed zlatého podzimu, očekávají Číňané dvě velké události: první je 68. výročí založení Čínské lidové republiky připadající na 1. říjen, druhou je 19. sjezd Komunistické strany Číny, který se bude konat v Pekingu 18. října a je svoláván každých pět let. Letošní sjezd představí nové strategické plány pro realizaci cílů dvou století, které spočívají v komplexním vybudování společnosti žijící v relativní prosperitě a modernizaci socialismu s čínskými specifiky. Je to událost, na kterou se Číňané těší a které bude svět věnovat svou pozornost.

V posledních pěti letech si čínská ekonomika udržuje středně rychlý růst, její hrubý domácí produkt roste ročně o 7,2%. V roce 2016 představoval hrubý domácí produkt Číny 11,2 bilionů USD, což představuje 15% celkového objemu světové ekonomiky, Čína je tak stabilně druhou největší ekonomikou světa. Průměrný přínos Číny vůči růstu světové ekonomiky přesahuje 30%. Růst čínské ekonomiky vykazuje i nadále stabilní a příznivý trend, v letošním roce vzrostl HDP o 6,9%, hlavní ekonomičtí ukazatelé předčily očekávání.

Rapidní růst ekonomiky hluboce změnil způsob života obyvatel Číny a přinesl jim velké výhody. Čína dnes drží prvenství co se týče provozního počtu kilometrů vysokorychlostních železnic, který čítá 22 tisíc km. V poslední době se na části vysokorychlostních železnic opět zvýšila provozní rychlost na 350km za hodinu, vzdálenost více než 1300 km z Pekingu do Šanghaje lze urazit za čtyři a půl hodiny. Počet uživatelů internetu v Číně dosahuje 710 milionů, nejen že mohou Číňané na internetu vyjadřovat své názory na dění v zemi a ochraňovat své zájmy, mohou též využívat mobilní platby např. při návštěvě lékaře, při platbách v restauracích, v obchodech, u benzínových stanic apod. Rozvojová strategie zaměřená na inovace vytvořila mnoho pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Díky rostoucím mzdám vycestuje každým rokem do zahraničí až 120 milionů Číňanů. Současně s tím věnuje čínská vláda velkou pozornost ekologickému životnímu prostředí a kontrole znečištění ovzduší. V uplynulých 40ti letech se podařilo vyvést z chudoby 700 milionů obyvatel, vhodným způsobem zmírnit chudobu a realizovat otevřenost. Do roku 2020 hodlá Čína úplně vymítit chudobu, aby mohli všichni její obyvatelé pocítit výhody, které s sebou reformy a rozvoj přinášejí.

Během pěti let postupně vznikaly nové struktury ve vztazích mezi Čínou a zbytkem světa. Čína se věnovala řízení svých vlastních záležitostí a plnila své mezinárodní závazky, současně s tím nepřetržitě nacházela „vhodný lék“ pro správu globálních záležitostí a globální ekonomiku, předkládala vlastní koncepty a návrhy. Prezident Číny Xi Jinping předložil nový model mezinárodních vztahů s důrazem na win-win spolupráci, zdůraznil roli spolupráce a win-win principu, jež mají nahradit konfrontaci a monopolizaci. Navrhl, aby se pevně dodržovaly základní zásady multilateralismu a mezinárodních vztahů, politickými a diplomatickými prostředky se mírově řešily regionální palčivé problémy, ochraňoval se světový mír, spravedlnost a spravedlivost. Navrhl, aby se urychlila reforma správy globálních ekonomických záležitostí, byl podporován mnohostranný systém obchodu, bojovalo se proti protekcionismu. Byl iniciován koncept inovativního, koordinovaného, zeleného, otevřeného a sdíleného udržitelného rozvoje, podporovala se vzájemná pomoc všech zemí, formovala se sdílená budoucnost lidstva. Od roku 2016, kdy prezident Xi Jinping představil iniciativu „Pásmo a Stezka“, formování sdílené budoucnosti lidstva a principy společných konzultací, společného budování a společného sdílení, byly tyto postupně zaneseny do příslušných rezolucí OSN.

Vážení přátelé,

Nová Čína byla založena před 68 lety a je to právě také 68 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českem. V posledních letech se Čína i Česko pevně chopily příležitostí, které přinášejí iniciativa „Pásmo a Stezka“ či „spolupráce ve formátu 16+1“, a dosáhly řady výsledků v praktické spolupráci v takových oblastech jako je politika, ekonomika, obchod či kulturní a mezilidská výměna. Konala se četná setkání na úrovni vedoucích představitelů obou zemí, bilaterální vztahy byly povýšeny na vztahy strategického partnerství. Spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti ekonomiky, obchodu a investic pokračuje ve svém posilování. Objem čínsko-českého obchodu ve výši 11 miliard USD představuje 20% celkového objemu obchodu mezi Čínou a šestnácti zeměmi střední a východní Evropy. Výše investic čínských firem v Česku dosáhla 3 miliard USD, neustále narůstají investice do projektů na zelené louce či špičkových technologií. Výkonnost českých firem Škoda Auto či Home Credit na čínském trhu je příznivá, Čína představuje 29%, respektive 58% jejich celosvětového prodeje a obratu. Bilaterální ekonomická a obchodní spolupráce v současnosti zaznamenává příznivý vzájemně prospěšný vývoj.

Postupně se otevřela tři přímá letecká spojení z Pekingu, Šanghaje a Chengdu do Prahy, letecké linky z měst Xi´an, Zhengzhou a Shenzhen jsou v současné době ve fázi aktivních příprav. Otevření přímých leteckých spojení přineslo usnadnění nejen pro bilaterální ekonomické a obchodní kontakty, ale přilákalo i nekončící proud čínských turistů, rozvoji českého cestovního ruchu a dalších příslušných odvětví přineslo objektivní prospěch. V roce 2016 navštívilo Česko na 355 tisíc čínských turistů, toto číslo bude v letošním roce jistě překonáno.

Obě země rozvinuly bohaté výměnné aktivity v oblasti kultury, vzdělání, vědy a technologií, zdravotnictví či sportu. Letošní oslavy čínského nového roku v Praze přilákaly 12 tisíc českých návštěvníků. Obě země podepsaly dohody o vzájemném uznávání dosažených stupňů vzdělání a titulů, jež podpořily interakci mezi univerzitami a výměnu mezi studenty. Neustále se zvyšuje míra uznání tradiční čínské medicíny ze strany českých občanů a jejich poptávka po ní. Mezi lidmi jsou velmi aktivní sportovní výměny - fotbalové, hokejové, basketbalové a další.

Vážení přátelé,

úspěšná spolupráce mezi Čínou a Českem z posledních let opět potvrzuje, že z rozvoje bilaterálních vztahů těží obě strany. Přejeme si společně s českými přáteli ze všech společenských kruhů usilovat o společnou ochranu příznivého vývoje současných bilaterálních vztahů, aby spolupráce mezi oběma zeměmi dosáhla ještě větších úspěchů a přinášela národům obou zemí prospěch.

Na závěr mi dovolte připít

na rozkvět a prosperitu Čínské lidové republiky a České republiky,

na dlouhodobý stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů

a na zdraví všech zde přítomných.

Na zdraví!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>