Hlavní Menu > Aktuality
Oslavy 90. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády

2017-08-03 17:02

Dne 27. července 2017 uspořádala J.E. Ma Keqing recepci k příležitosti oslav 90. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády. Recepce se zúčastnilo téměř 400 hostů, mezi kterými byl místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěch Filip a náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta. Mezi hosty nechyběli také zástupci českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zdravotnictví, zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a významné osoby z řad vojenských, vědeckých, vzdělávacích, kulturních, mediálních a jiných zástupců. Recepce se zúčastnili také velvyslanci zastupující různé země, vojenští atašé, zastupci čínských investičních organizací, studentů a Číňanů žijících v ČR a další významní hosté.

J.E. Ma Keqing ve své proslovu poukázala na vývoj, kterým Čínská lidová osvobozenecká armáda během 90 let prošla, a také vyzdvihla velký podíl Čínské lidové osvobozenecké armády na nezávislosti a osvobození čínského národa, stejně jako na modernizaci Číny. Čína usiluje o národní obrannou politiku a je odhodlána vybudovat silnou národní obranu a armádu, která odpovídá jejímu mezinárodnímu postavení a je slučitelná s národními bezpečnostními a rozvojovými zájmy. Nejedná se ovšem pouze o základní zájmy Číny, jedná se zároveň o celosvětové zájmy ochrany míru a rozvoje ve světě. Čínská lidová osvobozenecká armáda je oporou pro znovuobrození čínského národa a pro ochranu světového míru a rozvoje. J.E. Ma Keqing představila řadu nových reforem čínské národní obrany a armády, stejně jako zmínila mezinárodní závazky, účast na humanitární pomoci a provádění mírových misí OSN. Paní velvyslankyně potvrdila ve svém projevu rychlý rozvoj vzájemných vztahů Číny a České republiky, který probíhá v posledních letech, a vyjádřila přání, aby byla v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“ a spolupráce „16+1“ posílena spolupráce a výměna v politické, obchodní, obranné a kulturní sféře a aby bylo dosaženo více výsledků spolupráce, které by byly přínosem pro občany obou zemí.

Náměstek ministra obrany, pan Kuchta, pronesl proslov za českou stranu. Poblahopřál Čínské lidové osvobozenecké armádě k 90. výročí, ocenil účast armády na ochraně mezinárodního míru a vyzdvihl významnou roli čínské armády v humanitární pomoci. Pan náměstek Kuchta také řekl, že doufá v nadále trvající spolupráci mezi čínskou a českou armádou.

Hosté shlédli během večera výstavu fotografií s názvem „Cesta slávy aneb Oslavy 90. výročí Čínské lidové osvobozenecké armády“ a „Dnešní armáda Číny“. Jeden po druhém osobně pogratulovali k 90. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády, ocenili přínos armády v rámci ochrany celosvětového míru a popřáli oběma zemím a jejich armádám neustálý rozvoj a pokrok ve vzájemné výměně a spolupráci.



< Suggest To A Friend >
 
     <Print>