Hlavní Menu > Aktuality
Obchod roste a bude růst dál

2017-01-09 18:21

V posledních třech letech se čínsko-české vztahy rychle a komplexně rozvíjejí a společně jsme dosáhli řady symbolických úspěchů. Pojďme si je připomenout.

V roce 2016 čínský prezident Si Ťin-pching vykonal v České republice první státní návštěvu od navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi před 67 lety. Spolu s prezidentem Zemanem podepsali společná prohlášení, čímž byly vztahy mezi oběma zeměmi povýšeny na vztahy strategického partnerství.

Bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi vládami obou zemí o společném budování iniciativy „One Belt, One Road“ a implementován plán o bilaterální spolupráci obsažený v memorandu. Dále byla komplexně naprogramována a naplánována pragmatická spolupráce mezi oběma zeměmi v různých oblastech.

Ve vzájemných investicích uskutečněných v obou zemích bylo dosaženo významného pokroku. České investice v Číně dosáhly téměř 1,8 miliardy dolarů, Čína je zas nejvýznamnějším trhem pro dvě velké české společnosti Home Credit a Škoda.

V porovnání s ostatním zeměmi Evropy, Ameriky či některými dalšími rozvinutými asijskými zeměmi začala Čína v Česku investovat poměrně pozdě, přičemž dlouhodobě je úroveň investic nízká. Až do konce roku 2013 představovaly celkové investice Číny v České republice přibližně 200 milionů dolarů. Po narovnání vztahů mezi oběma zeměmi, a díky neúnavnému úsilí čínských firem, učinily investice čínských firem v ČR za poslední tři roky velký pokrok. Podle neúplných statistik ekonomického oddělení čínského velvyslanectví dosáhla do října letošního roku celková výše smluvních investic Číny v ČR přibližně dvě miliardy dolarů, což představuje asi desetinásobek celkové výše čínských investic před rokem 2014.

Investiční formy spočívají nejen v akvizicích či fúzích, ale též v investování na zelené louce. Stále více čínských firem vlastněných státem či těch soukromých v současnosti aktivně prozkoumává vstup na český trh. Například letos v říjnu se v obrovském měřítku čítajícím více než 120 firem zúčastnila Čína poprvé z pozice partnerské země Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tak velké množství vystavujících firem bylo u partnerské země historicky nejvyšší. Společnost BWI Group zahájila výstavbu továrny v Chebu, objem jejích investic zde dosáhne 76 milionů korun a vytvoří se více než 300 pracovních míst. Lze říci, že v otázce vzájemných investic vytvářejí Čína a Česká republika v současné době vzájemně výhodný stav založený na principu win-win. Co se týče čínských investic v České republice, nelze jen pohlížet na jejich objem, ale také na jejich růst, je třeba pohlížet i na rychlost růstu a potenciál pro budoucí rozvoj.

Také obchod mezi našimi zeměmi stabilně roste. Podle statistik čínské strany činil od ledna do září tohoto roku vývoz Číny do České republiky 5,82 miliardy dolarů, dovoz 2,14 miliardy, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst o 2,7 procenta. Čína je třetím největším obchodním partnerem České republiky, ČR je druhým největším obchodním partnerem Číny v regionu střední a východní Evropy. Je třeba zdůraznit, že ačkoli má Čína vůči České republice poměrně velký přebytek obchodní bilance, je to objektivně dáno systémem dělby práce v rámci globální ekonomiky a tržními silami. Co se čínské strany týče, není jejím záměrem usilovat o obchodní přebytek, naopak uvítáme, když ČR rozšíří produkty vhodné k obchodování, které se budou vyvážet na čínský trh.

Pokud jde o obchod a investice mezi oběma zeměmi, neměl by být ignorován důležitý faktor, jakým je zřízení přímého leteckého spojení a cestovní ruch. Od září loňského roku do srpna letošního roku překonaly příslušné čínské úřady a trojice leteckých společností Hainan Airlines, China Eastern Airlines a Sichuan Airlines různé obtíže a za období kratší než jeden rok byl postupně zahájen provoz přímých leteckých linek mezi Pekingem, Šanghají, Chengdu a Prahou. Tři přímá letecká spojení provozovaná čínskou stranou z hlavního města jedné země jsou ojedinělá nejen v regionu střední a východní Evropy, ale v celé Evropě. Nejen, že usnadňují obchod, ale přinesou též stálý proud čínských turistů. Předpokládá se, že počet čínských turistů, kteří letos navštíví Česko, dosáhne 400 tisíc, v porovnání s 285 tisíci turistů v roce 2015, což z Číny dělá největší zdrojovou asijskou zemi v počtu turistů. Čínští turisté též tvoří skupinu s nejvyšší spotřebou. Tyto faktory bezpochyby přispěly k rozmachu českého cestovního ruchu a příslušných odvětví. Současně rádi uvítáme ještě více Čechů při návštěvě Číny.

Historie rozvoje čínsko-českých vztahů za posledních několik let dokazuje, že výměna a spolupráce mezi Čínou a Českem přinesla oběma zemím skutečné výhody. Doufáme, že obě strany budou i nadále postupovat dle zásad stanovených ve společných prohlášeních a konsensech, kterých obě země dosáhly, a budou k sobě přistupovat rovnocenně, vzájemně respektovat cestu rozvoje, kterou si druhá strana vybrala, vnímat vzájemné stěžejní zájmy a důležité otázky a směřovat k jednomu cíli, aby se vztahy mezi oběma zeměmi i nadále zdravě rozvíjely a neustále dosahovaly plodů vzájemné výhodnosti.

 

Ma Keqing

Velvyslankyně ČLR v ČR< Suggest To A Friend >
 
     <Print>