Hlavní Menu > Aktuality
Projev paní velvyslankyně Ma Keqing při uvítací večeři konané u příležitosti Čínského investičního fóra 2016

2016-11-18 18:17

Vážený pane premiére Sobotko,

dámy a pánové, přátelé,

opět se odhrnuje opona každoročního Čínského investičního fóra. Nejprve bych ráda jménem čínského velvyslanectví srdečně poblahopřála jeho uspořádání!

   
Investice jsou v dnešním světě stále důležitějším předmětem bilaterální a multilaterální spolupráce všech zemí. S tím, jak se posiluje ekonomická síla Číny a neustále se rozšiřuje otevírání se světu, stala se Čína zemí s druhým největším objemem investic v zahraničí na světě, v roce 2015 přesáhla míra jejích investic v zahraničí míru přilákání zahraničních investic do Číny. V období od ledna do září tohoto roku dosáhly čínské investice nefinančního charakteru v zahraničí 134,2 mld. USD, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst 53,7%. V posledních letech zahájila Čína iniciativu „One Belt, One Road“ a vytvoření Asijské banky pro investice do infrastruktury, přičemž dosáhla bohatých prvotních úspěchů.

V porovnání s ostatním zeměmi Evropy, Ameriky či některými dalšími rozvinutými asijskými zeměmi začala Čína v České republice investovat poměrně pozdě, přičemž dlouhodobě je úroveň investic nízká. Až do konce roku 2013 představovaly celkové investice Číny v České republice přibližně 200 mil. USD. Poté, co došlo k narovnání vztahů mezi oběma zeměmi a díky neúnavnému úsilí čínských firem se investice čínských firem v České republice za poslední tři roky posunuly velký krok kupředu. Podle neúplných statistik ekonomického oddělení čínského velvyslanectví dosáhla do října letošního roku celková výše smluvních investic Číny v České republice přibližně 2 mld. USD, což představuje přibližně desetinásobek celkové výše čínských investic v České republice před rokem 2014. Oblast investic pokrývá mnoho odvětví jako např. automobilový průmysl, strojírenství, domácí spotřebiče, telekomunikace, polygrafii, chemický průmysl, letecký průmysl, finančnictví, logistiku, přeshraniční obchodování s elektřinou, technologické služby, kulturu a zábavní průmysl či infrastrukturu cestovního ruchu. Investiční formy spočívají nejen v akvizicích, fúzích či akciovém podílnictví, ale též v investování na zelené louce. Stále více čínských firem vlastněných státem či těch soukromých v současnosti aktivně prozkoumává vstup na český trh. Právě minulý měsíc se v obrovském měřítku, čítajícím více než 120 čínských firem, zúčastnila Čína poprvé z pozice partnerské země Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně; tak velké množství vystavujících firem bylo u partnerské země historicky nejvyšší. Společnost BWI Group zahájila výstavbu továrny v Chebu, objem jejích investic zde dosáhne 76 mil. Kč, vytvoří se více než 300 pracovních míst. Společnost STO Express úspěšně uskutečnila první charterový let celonákladového spoje do České republiky. Ministerstvo obchodu Číny a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky uspořádaly v Praze Seminář k čínsko-české spolupráci v oblasti investic do infrastruktury cestovního ruchu, který poskytl výhodnou platformu pro přímé kontakty a výměnu mezi společnostmi obou stran. Proto je třeba v oblasti čínských investic v České republice hledět nejen na množství, ale ještě více na výši růstu, jeho rychlost, investiční struktury a potenciál budoucího rozvoje.

Čína se současně stala důležitým zahraničním trhem pro české firmy, jako např. Škoda či Home Credit. Podle zpráv se Čína s podílem téměř 30% stala největším trhem pro společnost Škoda, mezi celosvětovými zákazníky firmy Home Credit je 41% zákazníků v Číně. Lze říci, že v otázce vzájemných investic vytvářejí Čína a Česká republika v současné době vzájemně výhodný stav založený na win-win principu.

Obchod mezi oběma zeměmi stabilně roste. Podle statistik čínské strany činil od ledna do září tohoto roku vývoz Číny do České republiky 5,82 mld. USD, dovoz 2,14 mld. USD, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst 2,7%. Čína je třetím největším obchodním partnerem České republiky, Česká republika je druhým největším obchodním partnerem Číny v regionu střední a východní Evropy. Je třeba poukázat na to, že má Čína vůči České republice poměrně velký přebytek obchodní bilance. Avšak objektivně řečeno, jak známo, je to určováno silou trhu a systémem mezinárodní dělby práce. Uvítáme, když Česká republika rozšíří produkty vhodné k obchodování, které se budou vyvážet na čínský trh, chceme též prostřednictvím výstav a jiných kanálů poskytnout potřebnou pomoc.

Pokud jde o obchod a investice mezi oběma zeměmi, neměl by být ignorován důležitý faktor, jakým je zřízení přímého leteckého spojení a cestovní ruch. Od září loňského roku do srpna letošního roku překonaly příslušné čínské úřady a trojice leteckých společností Hainan Airlines, China Eastern Airlines a Sichuan Airlines různé obtíže a za období kratší než jeden rok byl postupně zahájen provoz přímých leteckých linek mezi Pekingem, Šanghají, Chengdu a Prahou. To, že v hlavním městě jedné země jsou tři přímá letecká spojení do Číny, provozovaná čínskou stranou, je nejen ojedinělé v regionu střední a východní Evropy, je to též vzácné v celé Evropě. Nejen že představuje zahájení provozu přímého leteckého spojení velké usnadnění pro obchodní a personální výměnu mezi oběma stranami, ale přinese též stálý příliv čínských turistů. Podle statistik české strany vzrostl od ledna do září tohoto roku počet čínských turistů, kteří přicestovali do Česka, v porovnání s 285 tisíci turisty z roku 2015 o 20%, Čína se tak stala největší zdrojovou asijskou zemí, co se týče počtu turistů. Nejen že je počet čínských turistů velký, čínští turisté též tvoří skupinu s nejvyšší spotřebou. Tyto faktory bezpochyby přispěly k rozmachu českého cestovního ruchu a příslušných odvětví. Podporujeme rozvoj přímého leteckého spojení a cestovního ruchu mezi oběma zeměmi a doufáme též, že přístup české strany bude ještě vstřícnější, současně též rádi uvítáme ještě více Čechů k návštěvě Číny.

Dnešního investičního fóra se účastní řada silných čínských podniků, doufám, že společným přáním všech bude nalézt příležitosti k investiční spolupráci v České republice, současně se těším, že česká strana poskytne dlouhodobé a stabilní investiční prostředí. Proces rozvoje vztahů mezi Čínou a Českou republikou za posledních několik let přinesl oběma našim stranám mnoho podnětů: výměna a spolupráce mezi Čínou a Českem přinesla oběma zemím skutečné výhody, což je v souladu se základními zájmy obou stran; rapidní rozvoj ekonomických a obchodních investic mezi Čínou a Českem a spolupráce v různých oblastech vychází z dobrých bilaterálních politických vztahů. Postačí, pokud obě strany budou postupovat podle konsensů, kterých obě země dosáhly, podle stanovených politických zásad, budou k sobě přistupovat rovnocenně, vzájemně respektovat cestu rozvoje, kterou si druhá strana vybrala, respektovat vzájemné klíčové a stěžejní zájmy a směřovat k jednomu cíli; pak bude možné, aby se vztahy mezi oběma zeměmi i nadále zdravě rozvíjely a neustále dosahovaly plodů vzájemné výhodnosti a win-win principu. Chceme společným úsilím se všemi společenskými kruhy z Česka vytvořit a udržovat ze strategické a dlouhodobé perspektivy příznivé politické prostředí, investiční a podnikatelské prostředí i prostředí přátelské k veřejnému mínění, a podpořit tak dlouhodobý, zdravý a stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů.

Dámy a pánové,

rozsáhlá ekonomická a obchodní spolupráce, jež se vyvinula mezi Čínou a Českou republikou, není vůbec dlouhá, pochopení a vstup čínských firem na český trh též vyžaduje jistý proces. Důležité však je, že plán obou stran směrem ke spolupráci mezi oběma zeměmi je dlouhodobý, existuje silná touha a dostatek důvěry k její realizaci. Doufám, že účastníci fóra ze všech společenských kruhů Číny a Česka spolu budou aktivně komunikovat, posilovat pochopení, hledat konsensy a usilovat o dosažení vzájemně výhodné spolupráce. Přeji Čínskému investičnímu fóru mnoho úspěchů, děkuji!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>