Hlavní Menu > Aktuality
Přípitek pronesený velvyslankyní Ma Keqing při slavnostní večeři s prezidentem konané u příležitosti Čínského investičního fóra 2016

2016-11-18 18:19

Vážený pane prezidente Zemane,

dámy a pánové, přátelé,

dobrý večer!

Nejprve mi dovolte, abych vyjádřila vřelé blahopřání úspěšnému konání „Čínského investičního fóra 2016“!

   
Před nedávnem se v Rize konalo vrcholné setkání představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy, které bylo svědkem podepsání více než 20 dohod o spolupráci a ukázalo tak nové plody spolupráce v rámci platformy „16+1“. V rámci iniciativ „One Belt, One Road“ a „16+1“ napomůže pořádání letošního ročníku investičního fóra podpořit spolupráci mezi Čínou a šestnácti zeměmi střední a východní Evropy, implementaci programu spolupráce, na kterém se dohodly vlády a příslušné rezorty všech zemí.

Konání investičního fóra pevně zakotvilo v České republice a poskytlo novou platformu pro čínsko-českou spolupráci. V posledních třech letech se čínsko-české vztahy rychle a komplexně rozvíjejí, bylo dosaženo řady symbolických úspěchů:

—— Čínský prezident Xi Jinping vykonal v České republice první státní návštěvu od navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi před 67 lety, spolu s prezidentem Zemanem společně podepsali společná prohlášení a povýšili tak vztahy mezi oběma zeměmi na vztahy strategického partnerství.

—— Bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi vládami obou zemí o společném budování iniciativy „One Belt, One Road“ a Plánování o implementaci tohoto memoranda a byla komplexně naplánována pragmatická spolupráce mezi oběma zeměmi v různých oblastech.

—— Příslušné rezorty obou zemí podepsaly dohodu o vzájemném uznávání akademických titulů vysokého školství a Memorandum o porozumění pro spolupráci v oblasti společného výzkumu a vývoje, což vytvořilo výhodné podmínky pro posílení výměny studentů a technologické výměny mezi oběma zeměmi a poskytlo záruční mechanismus.

—— Tři čínské letecké společnosti Hainan Airlines, China Eastern Airlines a Sichuan Airlines zahájily provoz přímých leteckých linek z Pekingu, Šanghaje a Chengdu do Prahy, počet čínských turistů, kteří přijíždějí do České republiky, výrazně vzrostl; očekává se, že v letošním roce dosáhne počet návštěvníků téměř 400 tis.; každým rokem přicestuje do Číny za různým účelem přibližně 14 tis. Čechů. Tak velký rozsah výměny lidí nemá v historii obou zemí obdoby a bude přínosem nejen pro posílení spolupráce v oblasti cestovního ruchu, ale též pro posílení vzájemného pochopení mezi lidmi obou zemí.

—— Ve vzájemných investicích uskutečněných v obou zemích bylo dosaženo významného pokroku. České investice v Číně dosáhly celkově téměř 1,8 mld. USD, Čína je nejvýznamnějším trhem pro dvě velké české společnosti Home Credit a Škoda. Podle neúplných statistik čínského velvyslanectví dosáhla ke konci října letošního roku celková výše investic Číny v České republice 2 mld. USD, jedná se o akvizice, fúze či investování na zelené louce. Letos v říjnu investovala společnost BWI Group do výstavby továrny v Chebu 76 mil. Kč, čímž bude vytvořeno více než 300 pracovních míst; jedná se o nejnovější ukázku investování čínského subjektu v ČR.

Dosažení těchto úspěchů není jednoduché, je ale výsledkem společného úsilí obou stran, je to též projev vzájemné výhodnosti a win-win principu. Rozsáhlá bilaterální spolupráce v oblasti obchodu a investic se zatím nachází v počátečním stádiu. Pokud porovnáme již dosažené výsledky spolupráce s potenciálem, který existuje v bilaterální spolupráci a s očekáváními, jež obě strany mají, existuje zde stále ještě rozdíl. Jak Čína tak Česko musí dobře využít příležitostí. Obnova světové ekonomiky je slabá, geopolitická a bezpečnostní situace komplikovaná, čínská společnost si však udržuje stabilitu a skrze strukturální změny, technologické inovace a ještě větší otevírání se světu, si čínská ekonomika udrží v novém výchozím bodě udržitelný růst a bude i nadále významným přínosem pro růst světové ekonomiky. Čínská strana chce společně s českou stranou vynaložit ještě větší úsilí, dobře využít příležitostí, jež poskytuje iniciativa „One Belt, One Road“ a spolupráce ve formě 16+1, co nejrychleji přeměnit přání a plány obou stran, jež mají směrem ke spolupráci pozitivní výsledky. Praxe již ukázala-a ještě ukáže-že podpora dlouhodobého, zdravého a stabilního růstu čínsko-českých vztahů podle zásad rovnosti, vzájemného respektování a vzájemné výhodnosti a win-win principu je v souladu se základními zájmy obou zemí a jejich lidu.

Připijme na závěr na ještě větší rozvoj vztahů mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, včetně Česka a též na zdraví pana prezidenta Zemana a vás všech. Na zdraví!

Děkuji vám!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>