Hlavní Menu > Aktuality
Pro lepší život Čechů i Číňanů

2016-10-06 04:08

   
O Číně a česko-čínských vztazích se v uplynulých měsících popsaly tisíce stran. I to je důkazem zvýšeného zájmu o relaci, která v poslední době prošla velmi dynamickým vývojem. Česká interakce s tímto významným asijským partnerem probíhá na třech úrovních: nejširším formátem je strategické partnerství mezi Evropskou unií a Čínou, jehož je Česká republika součástí. Na této úrovni dochází k nastavování pravidel pro obchodní spolupráci a řeší se klíčové otázky ovlivňující např. postavení českých firem na čínském trhu. Dále se ČR již několik let účastní formátu regionální spolupráce mezi ČLR a státy střední, východní a jihovýchodní Evropy (tzv. 16+1), kde dochází k celé řadě aktivit zaměřených především na rozvoj dopravní infrastruktury, ale také například zdravotnictví či spolupráce mezi provinciemi a regiony. Česká republika bude v blízké budoucnosti hostit jeden ze summitů platformy 16+1 na úrovni předsedů vlád.

Nejviditelnější však bezesporu zůstává tradiční bilaterální rovina, ve které se nyní děje mnohé. Česko-čínské sbližování vyvrcholilo historicky první návštěvou prezidenta ČLR v ČR v březnu letošního roku. Během této návštěvy byla uzavřena řada smluvních dokumentů, především jsme se ale s čínským partnerem shodli, že vztahy mezi ČR a ČLR obě země vnímají jako strategické. Ale protože ani Řím nebyl postaven za jeden den, deklaraci o navázání strategického partnerství je zapotřebí naplňovat konkrétními projekty. V tomto ohledu poskytuje iniciativa Nová hedvábná stezka nejen nadějný směr, ale i dostatečně zpevněnou cestu, na níž se můžeme při naplňování politických deklarací vydat.

V iniciativě Nová hedvábná stezka přitom nejde jenom o dílčí cestu, trať či stezku. Pojímáme ji především z hlediska konceptu konektivity neboli propojenosti. Znamená fyzickou propojenost prostřednictvím dopravní infrastruktury, která ušetří čas a náklady a usnadní obchodní a investiční spolupráci. Zahrnuje také propojenost ve smyslu podpory cestovního ruchu, který vede k lepšímu poznávání obyvatel Česka a Číny, včetně hlubšího porozumění historii, tradici a hodnotám našich kulturních prostorů.

V případě česko-čínských vztahů má koncept konektivity silný náboj v propojení našich regionů novými přímými leteckými spojeními mezi Prahou a Pekingem, Šanghají a Chengdu. K propojenosti přispívá také rozšíření sítě našich zastupitelských úřadů v ČLR (otevření nového generálního konzulátu v Chengdu, hlavním městě provincie S´-čchuan, v loňském roce) nebo obchodních zastoupení českých měst a regionů v Číně a naopak.

České firmy a společnosti jsou připraveny účastnit se celé šíře projektů v rámci iniciativy Nová hedvábná stezka, a to díky své expertíze a know-how v oblasti výstavby infrastruktury, energetických sítí, letectví, vědy a výzkumu a také např. technologií a zařízení na ochranu životního prostředí. Velkou příležitost ke spolupráci nabízí také oblast zdravotnictví. V Praze už vznikly – a já věřím, že nadále budou vnikat – projekty, které se snaží česko-čínskou spolupráci ve zmíněných oblastech dále obohacovat a rozvíjet. Jako konkrétní příklady již fungujících institucí zmiňme např. Centrum tradiční čínské medicíny, které působí pod Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, či tzv. New Silk Road Institute Prague – think-tank, jehož mise spočívá v podpoře vědecké kooperace mezi ČR a ČLR.

Česká republika se netají ambicí, aby se stala regionálním dopravním a logistickým uzlem a finančním centrem čínských finančních institucí ve střední Evropě. Česko chce využít potenciálu výhodné geografické polohy, nezadlužené a jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik Evropské unie a zdravého, stabilního finančního sektoru jako vynikající základny pro vstup čínských finančních institucí na středoevropský trh.

Cílem těchto možná obecně znějících deklarací je, aby čínské firmy na českém trhu, ale i české firmy obchodující s ČLR měly lepší možnost a kvalitnější finanční služby pro další prohlubování česko-čínské ekonomické spolupráce. V této souvislosti současně vítám závazek ČLR podpořit otevírání poboček bank a dalších finančních institucí ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, včetně ČR, na čínském trhu. Rostoucí údaje o vzájemné ekonomické výměně (jen v loňském roce dosáhl vývoz ČR do Číny 1,6 mld. eur) nebo investicích však nejsou pouhým zdrojem dat pro makroekonomické statistiky – napomáhají vytváření nových pracovních míst (tento aspekt je pro Českou republiku obzvláště důležitý) a v posledku přispívají ke zlepšování života Čechů i Číňanů.

Nová hedvábná stezka zkrátka představuje příležitost pro posilování bilaterální spolupráce. Pro aktivní zapojení do iniciativy Hedvábná stezka již bylo učiněno nemálo. Nemá však smysl zastírat, že je před námi ještě mnoho drobné práce nad konkrétními projekty. Nyní bude vše záležet především na jednotlivých zainteresovaných firmách a rovněž na způsobu realizace ambicí čínskou stranou.

Jedno je však jisté: prezident České republiky udělá vše proto, aby se vzájemně výhodné česko-čínské vztahy nadále prohlubovaly.

Miloš Zeman

prezident republiky< Suggest To A Friend >
 
     <Print>