Hlavní Menu > Aktuality
Projev Její Excelence paní velvyslankyně Ma Keqing při příležitosti konání recepce k 67. výročí založení Čínské lidové republiky

2016-10-05 22:04

Vaše excelence pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pane Hamáčku,

Vážení ministři, Vážené Excelence,

dámy a pánové:

Vítám vás všechny na oslavě 67. výročí založení Čínské lidové republiky.

Za uplynulých 67 let, a především pak od roku 1978, kdy jsme se vydali cestou reforem a otevírání se světu, dosáhla Čína obrovského pokroku. Usilovali jsme o hospodářský rozvoj jakožto nejvyšší prioritu a uspěli jsme v přerodu Číny ve druhou největší ekonomiku světa, největšího obchodníka se zbožím na světě a třetího největšího přímého investora v zámoří. Díky reformnímu úsilí a politice otevírání se světu vyvedla Čína z chudoby přes 700 milionů lidí a výrazně zlepšila životní podmínky pro svých 1,3 miliard obyvatel. Následováním rozvoje jsme během několika málo desítek let dosáhli toho, co jiným zemím trvalo několik staletí. Dokazuje to, že při modernizaci takové velké země jakou je Čína musíme následovat vlastní cestu rozvoje s čínskými specifiky.

V současné době se Čína nachází v historickém počátečním bodě. Bude prohlubovat své reformy komplexně a otevře se světu ještě šířeji, aby dosáhla ještě většího vzájemného prospěchu a win-win výsledků. Iniciativa „Pásma a cesty“ má za cíl sdílet čínské rozvojové příležitosti se zeměmi podél “Pásma a cesty” a dosáhnout společné prosperity. Je to snaha o vlastní rozvoj Číny a stejně tak přínos Číny širokému rozvoji světa.

Dámy a pánové,

rok 2016 je rokem historického významu pro čínsko-české vztahy. Březnová návštěva prezidenta Xi Jinpinga, vůbec první návštěva hlavy státu z Číny v České republice, korunovala naše bilaterální vztahy na strategický vrchol. Rozvinula se všestranná spolupráce v různých oblastech, bylo dosaženo několika mezních výsledků. Tři přímá letecká spojení z Pekingu, Šanghaje a Čcheng-tu do Prahy výrazně usnadnila vzájemný obchod, ekonomické aktivity a výměnu lidských zdrojů. Rychle rostoucí počet čínských turistů přispěl k rozmachu českého turismu a souvisejících odvětví. S potěšením a uspokojením jsme svědky rostoucího zájmu společností z obou zemí k urychlení vzájemných investic. Čína se již stala nejdůležitějším zahraničním trhem pro společnost Škoda s podílem 28%, z celkového počtu zákazníků firmy Home Credit tvoří čínští zákazníci 41%. Čínské investice v České republice dosahují 1,6 miliard USD. V následujících dnech se více než stovka čínských společností zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, což dá jistě impuls k růstu vzájemných investic.

V neposlední řadě byly postupně realizovány kulturní akce a výměna na poli vědy, technologií a vzdělání mezi regiony a provinciemi, což pomohlo překlenout mezeru ve vzájemném porozumění mezi našimi dvěma zeměmi a našimi lidmi.

Existuje jedna známá báseň z doby dynastie Tchang, která říká, že „vzdálenost nemůže rozdělit pravé přátele, kteří se cítí být si na blízku, i když je od sebe dělí tisíce mil“. Vážíme si tradičního přátelství mezi oběma našimi zeměmi. Povzbuzující výsledek naší spolupráce nás znovu a znovu učí, abychom sdíleli zájem k prohloubení vzájemných vztahů na dlouhodobém a zdravém základě.

Jsme i nadále připraveni posílit vzájemnou politickou důvěru, obchod, investiční spolupráci a výměnu lidských zdrojů s Českou republikou v rámci strategického partnerství, platformy 16+1 a iniciativy „Pásma a cesty“ ku prospěchu obou stran.

S těmito slovy bych ráda pronesla přípitek

na prosperitu Čínské lidové republiky a České republiky,

na zářivou budoucnost čínsko-českých bilaterálních vztahů,

a na zdraví všech zde přítomných.

Na zdraví!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>