Hlavní Menu > Aktuality
Prohlášení vlády Čínské lidové republiky k územní svrchovanosti a námořní právům a zájmům Číny v Jihočínském moři

2016-08-16 16:44

Za účelem opětovného potvrzení územní svrchovanosti a námořních práv a zájmů Číny v Jihočínském moři, posílení spolupráce v oblasti Jihočínského moře s ostatními zeměmi a zachování míru a stability v Jihočínském moři činí Vláda Čínské lidové republiky následující prohlášení:

I. Čínské Nanhai Zhudao (ostrovy v Jihočínském moři) se skládají z Dongsha Qundao (souostroví Dongsha), Xisha Qundao (souostroví Xisha), Zhongsha Qundao (souostroví Zhongsha) a Nansha Qundao (souostroví Nansha). Aktivity obyvatel Číny v Jihočínském moři jsou datovány do doby před více než 2000 let. Číňané jako první objevili, pojmenovali, prozkoumávali a využívali Nanhai Zhudao a příslušné vody a jako první nad nimi průběžně, mírově a účinně vykonávali svrchovanost a jurisdikci, čímž byla etablována územní svrchovanost a příslušná práva a zájmy v Jihočínském moři.

Po skončení druhé světové války Čína získala zpět Nanhai Zhudao, které byly nezákonně okupovány Japonskem během jeho válečné agrese proti Číně, a pokračovala zde ve vykonávání svrchovanosti. S cílem posílit správu Nanhai Zhudao revidovala a aktualizovala čínská vláda v roce 1947 zeměpisné názvy Nanhai Zhudao, sestavila Nanhai Zhudao Dili Zhilue (Stručný popis geografie ostrovů Jihočínského moře) a zakreslila Nanhai Zhudao Weizhi Tu (Mapa ostrovů Jihočínského moře), na kterém je označená tzv. čárkovaná linie. Tato mapa byla čínskou vládou oficiálně zveřejněna a představena světu v únoru 1948.

II. Čínská lidová republika od svého založení dne 1. října 1949 pevně chránila svou územní svrchovanost a námořní práva a zájmy Číny v Jihočínském moři. Řada právních dokumentů jako např. Prohlášení vlády Čínské lidové republiky o pobřežním moři z roku 1958, Zákon Čínské lidové republiky o pobřežním moři a přilehlé zóně z roku 1992, Zákon Čínské lidové republiky o výlučné ekonomické zóně a kontinentálním šelfu z roku 1998 a Rozhodnutí Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky o ratifikaci Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1996 dále potvrzovala územní svrchovanost a námořní práva a zájmy Číny v Jihočínském moři.

III. Na základě dlouhodobých historických obyčejů čínského lidu a čínské vlády a konzistentního postoje předchozích vlád Číny a podle vnitrostátního práva Číny a mezinárodního práva včetně Úmluvy OSN o mořském právu zahrnují územní svrchovanost a námořní práva a zájmy Číny v Jihočínském moři následující:

(1) Čína má svrchovanost nad Nanhai Zhudao zahrnující Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao a Nansha Qundao.

(2) Čína má vnitřní vody, pobřežní moře a přilehlé vody odvozené od Nanhai Zhudao.

(3) Čína má výlučnou ekonomickou zónu a kontinentální šelf odvozené od Nanhai Zhudao.

(4) Čína má historická práva v Jihočínském moři.

Výše uvedené postoje jsou v souladu s mezinárodním právem a mezinárodními obyčeji.

IV. Čína byla vždy pevně proti invazi některých států a jejich nelegální okupaci některých ostrovů a útesů čínského Nansha Qundao a proti činnostem porušujícím práva Číny ve vodách pod její jurisdikcí. Čína je připravena i nadále řešit příslušné spory mírovou cestou prostřednictvím vyjednávání a konzultací s přímo zúčastněnými státy na základě respektování historických skutečností a v souladu s mezinárodním právem. Čína je připravena spolu s přímo zúčastněnými státy vynaložit veškeré úsilí k vytvoření prozatímního uspořádání praktického charakteru zahrnujícího i společný rozvoj v mořských oblastech, aby bylo dosaženo vzájemného prospěchu a v Jihočínském moři byl zachován mír a stabilita.

V. Čína respektuje a podporuje svobodu plavby a přeletu v Jihočínském moři požívanou podle mezinárodního práva všemi státy a zůstává připravena spolupracovat s ostatními pobřežními státy a mezinárodním společenstvím, aby byla zajištěna bezpečnost a hladký průběh přepravy na mezinárodních námořních trasách v Jihočínském moři.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>