Hlavní Menu > Aktuality
Čína trvá na urovnání sporů v Jihočínském moři s Filipínami prostřednictvím vyjednávání

2016-08-16 16:51

Informační kancelář Státní rady Čínské lidové republiky dne 13. července zveřejnila bílou knihu s názvem "Čína trvá na urovnání sporů v Jihočínském moři s Filipínami prostřednictvím vyjednávání".

Plný text:

Čína trvá na urovnání sporů v Jihočínském moři s Filipínami prostřednictvím vyjednávání

(červenec 2016)

Informační kancelář Státní rady Čínské lidové republiky

Obsah

Úvod

I. Ostrovy Jihočínského moře jsou nedílným územím Číny

i. Suverenita Číny nad ostrovy Jihočínského moře byla ustanovena v průběhu dějin

ii. Čína vždy rozhodně chrání svou územní svrchovanost a svá námořní práva a zájmy v Jihočínském moři

iii. Svrchovanost Číny nad ostrovy Jihočínského moře je široce uznávána mezinárodním společenstvím

II. Původ sporů v Jihočínském moři mezi Čínou a Filipínami

i. Invaze a nezákonná okupace ze strany Filipín způsobily spory s Čínou o některé ostrovy a útesy souostroví Nansha

ii. Nelegální nároky Filipín nemají žádný historický nebo právní základ

iii. Vývoj mezinárodního mořského práva dal vzniknout sporu mezi Čínou a Filipínami o vymezení námořních hranic

III. Čína a Filipíny dosáhly konsensu o urovnání vzájemných sporů v Jihočínském moři

i. Čína a Filipíny dosáhly konsenzu a přijaly závazek vyřešit spory v Jihočínském moři prostřednictvím vyjednávání

ii. Mezi Čínou a Filipínami existuje konsenzus o řádné správě sporů v Jihočínském moři

IV. Filipíny opakovaně činí kroky komplikující příslušné spory

i. Filipíny se pokoušejí rozšířit svou ilegální okupaci některých ostrovů a útesů čínského souostroví Nansha

ii. Filipíny stále intenzivněji porušují námořní práva a zájmy Číny

iii. Filipíny neoprávněně usilují o nárok na čínský ostrov Huangyan

iv. Jednostranné iniciování arbitráže ze strany Filipín je projevem zlého úmyslu

V. Politika Číny při řešení sporu v Jihočínském moři

i. K územním otázkám ve vztahu k souostroví Nansha

ii. K otázce vymezení námořních hranic v Jihočínském moři

iii. Ke způsobům řešení sporů

iv. K řešení neshod a realizaci praktické námořní spolupráce v Jihočínském moři

v. Ke svobodě a bezpečnosti plavby v Jihočínském moři

vi. Ke společné ochraně míru a stability v Jihočínském moři

Úvod

1. Jihočínské moře, které se nachází na jih od Pevninské Číny a je spojeno úzkými průlivy a vodními cestami s Tichým oceánem na východě a Indickým oceánem na západě, je polouzavřené moře rozprostírající se od severovýchodu k jihozápadu. Na severu se dotýká Pevninské Číny a ostrova Tchaj-wan, na jihu ostrovů Kalimantan a Sumatra, na východě ostrovů Filipín a na západě poloostrova Zadní Indie a Malajského poloostrova.

2. Čínské ostrovy Jihočínského moře (Nanhai Zhudao) se skládají ze souostroví Dongsha (Dongsha Qundao), souostroví Xisha (Xisha Qundao), souostroví Zhongsha (Zhongsha Qundao) a souostroví Nansha (Nansha Qundao). Ostrovy Jihočínského moře jsou tvořeny mimo jiné ostrovy, útesy, mělčinami a korálovými ostrůvky různého počtu a různých velikostí. Z hlediska počtu ostrovů a útesů a z hlediska plochy je největším seskupením souostroví Nansha.

3. Činnost obyvatel Číny v Jihočínském moři je datována do doby před více než 2000 let. Číňané jako první objevili, pojmenovali, prozkoumávali a využívali ostrovy Jihočínského moře a příslušné vody a jako první nad nimi průběžně, mírově a účinně vykonávali svrchovanost a jurisdikci. Suverenita Číny nad ostrovy Jihočínského moře a její práva a zájmy v Jihočínském moři byly ustanoveny v dlouhodobém průběhu dějin a mají pevné historické a právní zakotvení.

4. Čína a Filipíny sousedící spolu přes moře udržují těsné styky, jejich národy spolu po generace pěstovaly přátelské vztahy a původně mezi nimi neexistovaly územní spory nebo spory o vymezení námořních hranic. Od 70. let 20. století však Filipíny začaly nelegálně okupovat některé ostrovy a útesy čínského souostroví Nansha, čímž vznikl územní spor mezi Čínou a Filipínami o tyto ostrovy a útesy. Navíc s rozvojem mezinárodního mořského práva také mezi oběma státy vyvstal spor o vymezení námořních hranic týkající se některých mořských oblastí.

5. Čína a Filipíny dosud nepodnikly žádná vyjednávání za účelem urovnání svých sporů v Jihočínském moři, ovšem uskutečnily několik kol konzultací o řádné správě námořních sporů a dosáhly shody o řešení sporů prostřednictvím vyjednávání a konzultací, která byla opakovaně potvrzena v řadě bilaterálních dokumentů. Obě strany se také v Deklaraci o chování stran v Jihočínském moři podepsané roku 2002 Čínou a státy ASEAN (dále jen Deklaraci) zavázaly k řešení sporů prostřednictvím vyjednávání a konzultací.

6. V lednu 2013 se tehdejší vláda Filipínské republiky porušila výše uvedené shody a závazky a jednostranně iniciovala arbitráž o Jihočínském moři. Filipíny záměrně nesprávně vyložily a „zabalily“ územní spor, který není předmětem Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS), a spor vymezení námořních hranic, jenž byl v roce 2006 vyloučen z řízení pro urovnávání sporů podle UNCLOS prohlášením Číny o doplňkových výjimkách podle článku 298 této úmluvy. Tento krok představuje svévolné zneužití postupů řešení sporů podle UNCLOS a Filipíny se jím snaží popřít územní svrchovanost Číny a její námořn