Hlavní Menu > Aktuality
Postoj Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice k rozhodčímu nálezu v arbitráži Filipín týkající se Jihočínského moře

2016-08-16 16:49

Dne 12. července 2016 vynesl dočasně ustavený arbitrážní soud rozhodčí nález v arbitráži týkající se Jihočínského moře, jež byla jednostranně vyzádána bývalou vládou Filipín. Vláda Čínské lidové republiky a Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky neprodleně vydaly prohlášení o závažném postoji Číny, a to, že Čína arbitráž neakceptuje a neuznává, a opětovně vysvětlily, že Čína v Jihočínském moři požívá územní svrchovanost a disponuje námořními právy a zájmy.

Čínská strana zastává názor, že arbitráž týkající se Jihočínského moře porušuje mezinárodní právo, neboť podstatou jejího předmětu je otázka územní svrchovanosti a otázka vymezení námořních hranic. Avšak územní otázky nespadají do rámce Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS) a arbitráž třetí stranou ve sporech o vymezení námořních hranic byla Čínou vyloučena jejím prohlášením z roku 2006. Tím, že Filipíny bez souhlasu zúčastněného státu jednostranně požádaly o arbitráž, porušily dohodu uzavřenou mezi Čínou a Filipínami o rešení sporů prostřednictvím dvoustranných vyjednávání a konzultací, porušily zásadu „pacta sunt servanda“ a také porušily běžnou praxi, podle níž arbitráž probíhá na základě souhlasu států. Arbitráž byla vedena ve zlém úmyslu, neproběhla za účelem vyřešení sporu s Čínou, nýbrž za účelem popřít územní svrchovanost Číny a její námořní práva a zájmy v Jihočínském moři.

Arbitrážní soud ustavený na základě protiprávního jednání a nelegálních požadavků Filipín v této záležitosti od počátku neměl příslušnost a jeho rozšiřování a přesahování vlastních pravomocí závažně porušilo příslušná ustanovení, účel a předmět UNCLOS a poškodilo integritu a autoritu Úmluvy. Daný rozhodčí nález je nezákonný a neplatný.

Skutečnost, že Čína arbitráž nepřijímá a neúčastní se jí, je v souladu s ochranou mezinárodního práva a regionálních předpisů a spočívá na dostatečném právním základě. Více než 60 zemí již veřejně vyjádřilo porozumění a podporu postoji a pozici Číny a stále více osobností seznámených se situací vyjadřuje obavy a pochybnosti ve vztahu k tomuto případu.

Čína ve věcech územní svrchovanosti a námořních práv a zájmů nebude za žádných okolností ovlivněna rozhodčím nálezem. V otázkách územní svrchovanosti a sporech o vymezení námořních hranic Čína neakceptuje žádný způsob řešení sporu třetí stranou a nepřijímá žádné řešení sporu uvalené na Čínu. Čína bude nadále s přímo zúčastněnými státy na základě respektování historických faktů, v souladu s mezinárodním právem a prostřednictvím vyjednávání a konzultací pokračovat v řešení příslušných sporů v Jihočínském moři a chránit mír a stabilitu v Jihočínském moři.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>