Hlavní Menu > Aktuality
Řeč J.E. Velvyslankyně MA Keqing na recepci při příležitosti 89. výročí založení ČLOA

2016-07-29 03:41

 
Vážení hosté, dámy a pánové,

dovoluji si Vás přivítat na dnešní recepci k oslavě 89. výročí založení Čínské lidově osvobozenecké armády.

Za 89 let své existence dosáhla Čínská lidově osvobozenecká armáda významných úspěchů a vyvinula se v silnou armádu. Čínská lidově osvobozenecká armáda v souladu s požadavky strategie mírového rozvoje Číny implementuje strategický přístup „aktivní obrany“, soustředí se na informatizaci armády a schopnost obstát v informačních válkách, usiluje o vytvoření modernizovaného systému armádních sil s čínskými rysy a neustále zvyšuje schopnost armády reagovat na různé bezpečnostní hrozby a plnit rozmanité vojenské úkoly. V Číně již od konce roku 2015 probíhá nové kolo reforem národní obrany a armády a podle plánu má být do roku 2017 snížen stav ozbrojených sil o 300 tisíc a současně má proběhnout reforma struktury armádního vedení a systému společného bojového vedení.

Na mezinárodní scéně se v současnosti odehrávají hluboké a komplikované změny. Čína stále pevně kráčí cestou mírového rozvoje a spolehlivě plní své mezinárodní povinnosti a závazky. V Adenském zálivu a u pobřeží Somálska Čína provozuje konvoje, které ochraňují bezpečnost důležitých mezinárodních námořních tras. Ze stálých členů Rady bezpečnosti vysílá Čína nejvíce mírových jednotek a mezi zeměmi OSN je také druhým největším přispěvatelem pro financování mírových operací. V posledních 26 letech čínská armáda vyslala celkem 31 tisíc příslušníků mírových jednotek, kteří se podíleli na 29 mírových operacích. V současnosti je na celém světě zapojeno do mírových misí téměř 3000 příslušníků čínských mírových sil. Čína se konstruktivně zapojuje do politického řešení jaderné otázky v Íránu a na Korejském poloostrově a situace v Sýrii a v regionálních a globálních záležitostech plní úlohu zodpovědné velké země.

Dámy a pánové,

dne 12. července arbitrážní tribunál týkající se Jihočínského moře vzniklý na podnět minulé filipínské vlády vynesl takzvaný rozhodčí nález, který se pokouší popřít územní svrchovanost a námořní práva a zájmy Číny v Jihočínském moři. Tato arbitráž od začátku postrádala právní základ, došlo při ní k rozšiřování a překračování pravomocí, takzvaný rozhodčí nález je nezákonný a neplatný. Čína jej neuznává a neakceptuje. To je za účelem zachování vážnosti a spravedlivosti mezinárodního práva.

Ostrovy v Jihočínském moři jsou odedávna územím Číny. Územní svrchovanost Číny v Jihočínském moři a její námořní práva a zájmy nebudou za žádných okolností ovlivněny tzv. rozhodnutím tribunálu o otázce Jihočínského moře iniciovaného Filipínami. Čína neustále chrání mezinárodní právo a spravedlnost, pevně usiluje o zachování míru a stability v Jihočínském moři a dodržuje závazek mírového řešení sporů prostřednictvím vyjednávání a konzultací s přímo dotčenými státy.

Dámy a pánové,

v březnu letošního roku prezident Xi Jinping úspěšně vykonal historickou návštěvu České republiky, během které bylo mezi oběma zeměmi navázáno strategické partnerství a byla tak zahájena nová éra čínsko-českých vztahů. V současné době mezi oběma zeměmi vzkvétají nejrůznější druhy spolupráce a výměny; bilaterální obchod a investice nadále stoupají. Po otevření dvou přímých leteckých linek z Pekingu a Šanghaje do Prahy značně narostl počet čínských turistů přijíždějících do Česka; výměna v oblasti vědy a technologií, školství a kultury se živě rozvíjí a mezi armádami obou zemí taktéž probíhá pravidelná výměna. Čína přikládá důležitost rozvoji vztahů s Českou republikou a je ochotná v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“ a platformy 16+1 dále posilovat spolupráci s Českou republikou.

Na závěr mi dovolte pronést přípitek: na rozvoj vztahů mezi Čínou a Českou republikou, na přátelskou spolupráci mezi armádami obou zemí a na zdraví všech přítomných hostů!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>