Hlavní Menu > Aktuality
Čínský Prezident Si Ťin-pching:Historické forte čínsko-českých vztahů

2016-04-02 03:35

Na pozvání prezidenta Zemana vykonám státní návštěvu České republiky. Je mou první v ČR poté, co jsem se stal prezidentem Čínské lidové republiky. Těším se, že s prezidentem Zemanem a dalšími českými představiteli pozvedneme za nové situace úroveň čínsko-českých vztahů a podrobně si vyměníme názory na významné mezinárodní i regionální otázky.

Česko je země skvělých lidí. Je to země s půvabnou krajinou a bohatým kulturním a historickým dědictvím. Českou republiku jsem poprvé navštívil již v 90. letech minulého století. Pracovitý a nadaný český lid, rychlý ekonomický i společenský rozvoj země a česká kultura symbolicky napájená řekou Vltavou ve mně zanechaly hluboký dojem.

Vaše země je jednou z prvních, které uznaly novou Čínu a navázaly s ní diplomatické styky. Po 67 let od tohoto okamžiku se naše tradiční přátelství stále prohlubuje. V 50. letech minulého století navštívil Čínu slavný český malíř Zdeněk Sklenář a spřátelil se tu s čínskými výtvarnými umělci Wu Zuorenem, Qi Baishim a dalšími. Po návratu do vlasti vytvořil Sklenář mnoho ilustrací pro čínský román Opičí král o neohroženém opičáku Sun Wukongovi, který zvládá 72 proměn. Jeho obrázky si vysloužily přezdívku „73. proměna opičáka Suna“. „Krtečkovy příhody“ jsou zase první zahraniční animovaný seriál, který běžel v Číně, a roztomile naivní, laskavá a statečná animovaná postavička Krtečka si mezi čínským dětským publikem vydobyla velkou oblibu. V Číně jsou všeobecně známé i symfonická báseň Má Vlast Bedřicha Smetany a román Jaroslava Haška Dobrý voják Švejk.

Už čtyři setkání

Rozvoj čínsko-českých vztahů v posledních letech připomíná vozidlo, které se zařadilo do rychlého pruhu. Během dvou let jsem se čtyřikrát setkal s prezidentem Zemanem, s nímž jsme dosáhli širokého souhlasu v posilování výměny na vysoké úrovni, v prohlubování strategické vzájemné důvěry a růstu spolupráce v nejrůznějších oblastech. Na konci roku 2015 podepsaly naše vlády memorandum o porozumění a o společné podpoře iniciativy „Pásmo a Stezka.“ To otevřelo ještě širší prostor pro výměnu a spolupráci v různých oblastech.

Čína je již mnoho let největším obchodním partnerem ČR mimo Unii a Česko je druhý největší obchodní partner Číny ve střední a východní Evropě. V roce 2015 dosáhl obchod ČLR-ČR 11 miliard USD. Čínsko-česká spolupráce v jaderné energetice, financích, letectví, vědě a technice i zemědělství se trvale rozvíjí a její úroveň má stoupající trend. Společnosti z Číny i z ČR investují a podnikaají v druhé zemi. Tyto aktivity se rozvíjejí rychlým tempem.

Přímé kontakty mezi lidmi a kulturní výměna obou zemí nabyla na živosti. ČR se stala pro čínské turisty destinací snů. V roce 2015 navštívilo Česko už přes 300 tisíc čínských turistů, nejvíc v historii. Cestovní ruch je skvělou vizitkou čínsko-české spolupráce. V Česku začala pracovat první klinika čínské medicíny ve střední a východní Evropě. Na vzestupu jsou čínsko-česká spolupráce ve filmu a televizi. Čína bude v roce 2022 pořádat Olympijské hry. To otevírá dobrou příležitost k posílení sportovní výměny.

Moje nynější návštěva ČR je také mou první v zemích střední a východní Evropy ve funkci hlavy ČLR. Čínu se zeměmi střední a východní Evropy (SVE) pojí dlouhé a hluboké přátelství. Díky silné politické vůli obou stran a s oporou ve veřejném mínění se tato kooperace pod názvem „Spolupráce 16+1“ rychle rozvíjí. Během posledních čtyř let Čína a země SVE se vzájemným respektem, všestranným prospěchem a otevřeností společně vytvořily systém k naplnění této spolupráce činorodostí. Společná podpora postupně dala „Spolupráci 16+1“ už vyzrálou úroveň - a tak sklízíme první výsledky. Součinnost Číny a zemí SVE v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ a posilování vzájemných strategických vazeb pak „Spolupráci 16+1“ dodaly nový impuls a otevřely jí širší prostor.

Historické příležitosti

v rozvoji spolupráce

Evropská unie je ve všech ohledech strategickým partnerem Číny. Během mé návštěvy v sídle EUe v březnu 2014 jsme s unijními představiteli navázali partnerské vztahy ve čtyřech základních směrech: týkající se míru, hospodářského růstu, reforem a kulturního rozvoje. Tím jsme vytyčili strategický směr čínsko-evropských vztahů v novém období.

V roce 2015, kdy se slavilo 40. výročí navázání diplomatických styků Čína-EU, se obě strany rozhodly podpořit propojení rozvojových strategií – iniciativy „Pásmo a Stezka“ a Investičního plánu pro Evropu, a založit společný Čínsko-evropský investiční fond a platformu pro interoperabilitu. Tím vznikl nový rámec pro praktickou spolupráci. Vztahy mezi Čínou a Unií jsou tak právě v nejlepší fázi své existence a stojí před bezprecedentními historickými příležitostmi.

V současnosti Čína i EU prosazují strukturální reformy a posilují tempo ekonomického a sociálního rozvoje. Čínský lid právě usiluje o komplexní vybudování stabilní společnosti a neúnavně prosazuje „dva stoleté cíle“ a velké obrození čínského národa neboli „čínský sen“. Nový národní pětiletý plán ekonomického a sociálního rozvoje akcentuje inovativní, koordinovaný, ekologický, otevřený a sdílený koncept rozvoje. Jde o stabilní růst, o změnu způsobu rozvoje a o strukturální změny tak, abychom v příštích pěti letech udrželi středně vysoké tempo růstu. Unie právě usiluje o zachování dynamiky hospodářského oživení a výrazně zvyšuje konkurenceschopnost ekonomiky. Na tomto pozadí si rozvojové strategie Číny a EU do velké míry odpovídají a spolupráce obou stran má výrazný potenciál a perspektivu. Čína je ochotna táhnout s Unií za jeden provaz a v duchu win-win spolupráce, tedy výhodnosti pro obě strany, společně přispívat k rozvoji světové ekonomiky.

Spolupráce Číny se zeměmi střední a východní Evropy a rozvoj vztahů Čína- EU potřebují oporu v silných bilaterálních vazbách. Čína a ČR v současnosti stojí před významnou historickou příležitostí pro rozvoj vzájemných vztahů. Těším se, že díky nynější návštěvě společně s představiteli ČR pozvedneme vztahy na novou úroveň a podpoříme další rozvoj „Spolupráce 16+1“ a čínsko-evropských vazeb.

O co tedy jde především:

- posílit politickou důvěru, a tím jasně vytyčit směr rozvoje.

„Aby strom vyrostl do výšky, je třeba zpevnit jeho kořeny.“ Čínská a česká strana by měly neprodleně zvýšit pozici vzájemných vztahů, nahlížet na ně ze strategického nadhledu a z dlouhodobé perspektivy a na základě zásad vzájemného respektu a svrchovanosti identifikovat a podporovat klíčové zájmy druhé strany. Tak dlouhodobě zajistí zdravý a stabilní rozvoj i celkové směřování vzájemných vztahů.

- posílit strategické vazby, a tím uvolnit potenciál spolupráce.

Čínská a česká strana by měly využít podpisu memoranda o porozumění mezi vládami obou zemí o společné podpoře iniciativy „Pásmo a Stezka“ jako významné příležitost a na jejím základě trvale prohlubovat propojení rozvojových strategií a vizí. Jde o to dál společně vybírat a připravovat významné projekty, aby se brzy dostavily výsledky .

- posílit ekonomickou a obchodní spolupráci, a přinést tak prospěch obyvatelům obou zemí.

Během více než třiceti let reforem a otevírání se světu si Čína vybudovala poměrně silné postavení v kapitálové, technologické i výrobní sféře. Její přednosti jsou zjevné především ve výstavby železnic a jaderných elektráren. ČR leží v srdci Evropy a kromě výhodné polohy mezi její přednosti patří silná průmyslová základna. Jejími jedinečně silnými stránkami jsou strojírenství, automobilový a letecký průmysl. Čínská strana je ochotna vzít odvětví průmyslu jako základ, podpořit spolupráci výrobních kapacit a podporovat praktickou spolupráci ve finančnictví, komunikaci, průmyslu vyspělých technologií, nanotechnologiích i ochraně životního prostředí, aby obyvatelé obou zemí měli z této spolupráce stále větší prospěch.

- posílit přímé kontakty mezi lidmi a kulturní výměnu a přizpůsobit je požadavkům doby.

Čínský a český lid si vždy vážil kultury druhé strany. O to více je to patrné v posledních letech. Chceme pokračovat v rozšiřování kultury, vzdělávání, filmu a televize, cestovního ruchu i zdravotnictví a podporovat přímé kontakty mezi mládeží a studenty, aby se tradiční přátelství předávalo z generace na generaci a bylo stále pevnější.

- posílit regionální spolupráci a využít její širokou platformu.

ČR vždy aktivně podporovala a aktivně se účastnila spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE, při kooperaci ve zdravotnictví a regionů se mezi zeměmi střední a východní Evropy byla vždy v popředí a ve spolupráci „16+1“ hrála aktivní a důležitou roli. Jsme ochotni společně se zeměmi střední a východní Evropy včetně ČR usilovat o větší a silnější „Spolupráci 16+1“.

- posílit spolupráci mezi Čínou a EU a společně vytvářet příznivou budoucnost.

Čína a Evropská unie by měly v souladu se současnými trendy míru, rozvoje, spolupráce a společného prospěchu trvale prohlubovat strategickou vazbu v rozvoji obou stran, posilovat komunikaci a koordinaci na mezinárodní scéně a společně usilovat o stále vyšší úroveň komplexního strategického partnerství Čína-EU .

Na závěr to vše vzletně vyjádřím takto: Zahrajme společně forte v symfonii čínsko-českých vztahů! Pracujme rukou společnou a nerozdílnou pro rozkvět ve spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a čínsko-evropských vztahů!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>