Hlavní Menu > Aktuality
Rozhovor J.E. velvyslankyně MA Keqing pro Týden č.46

2015-11-14 18:14

1. Jak významná je Česká republika v rámci budování Nové hedvábné stezky?

Nová hedvábná stezka, v originálním názvu Pás a Stezka, je myšlenka a iniciativa na podporu spolupráce, kterou v roce 2013 představil prezident Xi Jinping. Název konkrétně odkazuje na dvě části, Ekonomický pás podél Hedvábné stezky a Námořní Hedvábnou stezku 21. století. Česká republika je v rámci iniciativy Pás a Stezka důležitou zemí. Představitelé České republiky se opakovaně vyjadřují, že budování Pásu a Stezky odpovídá zájmům všech stran a že česká strana je ochotna se na něm aktivně podílet. Primárním účelem iniciativy je zdokonalení dopravní infrastruktury v oblasti a dosažení vzájemné interoperability. Česká republika se nachází v srdci Evropy a její hlavní město Praha je důležitým centrem střední a východní Evropy. Pás a Stezka je ve výborném souladu s ekonomickou strategií České republiky a jejími zeměpisnými přednostmi, kromě toho disponuje Česko silnou ekonomickou základnou a schopností technologických inovací. Česká republika tudíž může v rámci této iniciativy hrát jedinečnou roli.

2.Hospodářský růst Číny zpomalil v poslední době. Jak si vykládat o budoucím směřování čínské ekonomiky?

To, že hospodářský růst země je někdy rychlejší a někdy pomalejší, je normální. Za první tři čtvrtletí letošního roku činil ekonomický růst Číny 6,9 %, což odpovídá předpokladům a také představuje nejrychlejší tempo růstu mezi hlavními ekonomikami světa. Ekonomický rozvoj Číny vstoupil do nového normálu a právě prochází bolestivou transformací staré hnací energie na novou, ale základ čínské ekonomiky dlouhodobě postupující správným směrem se nezměnil. V Číně dále pokračuje industrializace nového typu, rozvoj informačních technologií, urbanizace a modernizace zemědělství, domácí poptávka je silná, právě jsou prohlubovány strukturální reformy a pozvolna se projevuje jejich pozitivní efekt. Ekonomický rozvoj má obrovský potenciál, manévrovací prostor a velkou vytrvalost a my máme důvěru v to, že Čína si i nadále udrží rychlý růst a bude se pohybovat směrem ke středně vysoké úrovni.

3. Minulý měsíc se v Číně vydal předběžný návrh pro 13. pětiletý plán. Můžete nám stručně představit jeho obsah? Co to, si myslíte, znamená pro Českou republiku?

13. pětiletý plán zahrnuje širokou škálu oblastí jako rozvoj ekonomiky, průmyslovou restrukturalizaci nebo další otevírání se světu. Představuje program pro ekonomický a sociální rozvoj Číny v příštích pěti letech (2016-2020), který přinese prospěch 1,3 miliardám obyvatel a navíc poskytne ostatním zemím světa ještě více příležitostí sdílet zisk plynoucí z reforem a rozvoje Číny. Domnívám se, že pozornost si zaslouží následujících pár bodů:

Za prvé, čínská ekonomika se bude stabilně rozvíjet a příjem a životní úroveň obyvatelstva se budou nadále zvyšovat. To znamená, že kupní síla obyvatel Číny dále poroste, což je jasně příznivé pro obchodní činnost v cestovním ruchu atd. Za druhé, Čína se zavázala k další integraci do světové ekonomiky a rozvíjení ekonomiky s vyšší úrovní otevřenosti. Proto v budoucnu bude podněcovat další čínské podniky k hledání zahraničních partnerů. Za třetí, Čína učinila technologické inovace jádrem a hlavním pohonem rozvoje a zvyšuje investice do inovací. Za čtvrté, Čína bude klást větší důraz na zelený rozvoj a poptávka po spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí se ještě zvětší. Česká republika se může ve svých silných odvětvích těsně propojit s Čínou, aby obě země dosáhly vzájemně výhodného zisku.

4. Jako druhou největší světovou ekonomikou, jak Čína považuje spolupráci s malými a středními zemích jako České republiky?

Čínský prezident Xi Jinping při své nedávné návštěvě Spojených států a účasti na zasedání při příležitosti 70. výročí založení OSN zdůraznil, že Čína se bude i nadále ubírat cestou mírového rozvoje, bude prosazovat budování nového typu mezinárodních vztahů založených na spolupráci a společném zisku a novou myšlenku „společenství osudu lidstva“. Při řešení problémů ve vztazích mezi státy Čína vždy dodržuje zásadu vzájemného respektu a rovného zacházení a uplatňuje ideu neoddělitelnosti morálky a zisku.

5. Z jakého důvodu investují čínské firmy v České republice, čeho si na ní cení?

Česká republika leží ve středu Evropy a je pohodlně dostupná železniční, silniční, leteckou i lodní dopravou. Její poměrně dobrá infrastruktura je příznivá pro umísťování podniků. V České republice je pevný právní systém, poměrně vysoký stupeň politické transparentnosti a poměrně stabilní politická situace. Česká vláda zastává liberální obchodní politiku, podporuje zahraniční investice a daňový systém v Česku je poměrně transparentní. Česká republika je tradiční průmyslová země, jež disponuje celistvým průmyslovým řetězcem a klade důraz na technologické inovace. Úroveň a kvalita vzdělání obyvatelstva je zde poměrně vysoká a zvláště kvalifikovaná pracovní síla ve výrobě je nákladově výhodná. Kromě toho je Česká republika součástí jednotného trhu Evropské unie a důležitou zemí střední a východní Evropy. Mnoho čínských podniků na ni proto nahlíží jako na základnu pro svůj rozvoj v tomto regionu. V souča