Hlavní Menu > Aktuality
Projev J.E. Velvyslankýně Paní Ma Keqing u přiležitosti oslavy 88. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády

2015-07-29 17:07

Vážení hosté,

dámy a pánové,

dnes jsme se zde sešli k oslavě 88. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády.

Během posledních 88 roků ČLOA dosáhla velkého úspěchu při své modernizaci a rozrostla se v silnou vojenskou sílu. Dnes, v nových podmínkách, se ČLOA přizpůsobuje výzvám, kladeným národním bezpečnostním prostředím. To urychluje její modernizaci a zvýšení odhodlání a schopnosti k obraně národní suverenity, bezpečnosti a zájmů rozvoje, takže může poskytnout silnou záruku pro realizaci čínského Snu o velké obnově čínského národa.

Jako spolehlivý partner pro mír, který jedná v souladu se strategií mírového rozvoje Číny, zaměřuje ČLOA svoji vojenskou strategii k aktivní obraně. Jejím cílem je budovat armádu, která je vybavena informačními technologiemi, je schopna konkurovat v digitálním věku. To prohlubuje reformu ve všech směrech, aby byl vybudován moderní systém vojenských sil s čínskými rysy a neustále se zvyšovala schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby a plnit rozličné vojenské úkoly.

Dámy a pánové,

tento rok je 70. výročím vítězství světového protifašistického boje. Jako národ, který přinesl ohromné ​​oběti a přispěl k vítězství celosvětové antifašistické války, čínský národ a ozbrojené síly jsou odhodlanými zastánci světového míru. ČLOA se řídí bezpečnostním konceptem představujícím společnou, komplexní, kooperující a udržitelnou bezpečnost.

Do dnešní doby navázala ČLOA vztahy s armádami z více než 150 zemí celého světa, včetně České republiky, uskutečňuje návštěvy na vysoké úrovni, společná cvičení, personální výměny atd. V současné době působí v 9 mírových misích po celém světě více jak 3 000 příslušníků ozbrojených sil ČLOA. Mezi 5 stálými členy Rady bezpečnosti OSN je Čína největším poskytovatelem mírových sil a největším přispívatelem finančních prostředků do všech rozvojových zemí.

Čínské ozbrojené síly se rovněž aktivně účastní v mezinárodních operacích při zmírnění následků katastrof a účastní se doprovodných misí na moři. Není pochyb o tom, že s rozvojem a růstem vlivu Číny, bude mít ČLOA větší podíl v mezinárodních mírových a humanitárních misích.

Dámy a pánové,

během posledního roku a půl jsme byli svědky dynamického vývoje vztahů mezi Čínou a ČR. Stačí uvést několik příkladů: přímé letecké spojení Peking - Praha, které má být otevřeno v průběhu září tohoto roku, rostoucí obchodní a investiční čísla, významné setkání 16+1 místních představitelů a Summit ministrů zdravotnictví, stejně jako rychle rostoucí čísla čínských turistů a nikdy nekončící kulturní akce. Těchto hmatatelných výsledků bylo dosaženo naším společným úsilím, dávají nám odvahu a motivaci postupovat vpřed pro ještě větší pokrok naší bilaterální spolupráce.

Na závěr navrhuji připít si na světlé vyhlídky vztahů mezi oběma zeměmi a jejich národy, na přátelskou spolupráci mezi armádami ČLR a ČR a na zdraví všech zde přítomných.

Na zdraví !

Děkuji Vám !< Suggest To A Friend >
 
     <Print>