Hlavní Menu > Aktuality
Projev velvyslankyně paní MA Keqing na přátelské setkání s absolventy zahraničních pobytů v Číně

2015-06-25 03:43

Vážení staří i noví přátelé,

dámy a pánové,

dobré odpoledne!

Dovoluji si Vás přivítat na setkání bývalých zahraničních studentů a pracovníků v Číně. V loňském roce jsme uspořádali obdobnou akci a dnes zde vidím mnoho starých přátel i některé nové tváře, což znamená, že do Číny jezdí studovat a pracovat stále více a více Čechů. Tento nárůst odráží dobré tempo rozvoje spolupráce a výměny mezi našimi dvěma zeměmi.

Po obratu v čínsko-českých vztazích se právě nacházíme v nové fázi jejich urychleného rozvoje. Minulý týden navštívila Českou republiku čínská vicepremiérka Liu Yandong a zúčastnila se zde prvního Summitu ministrů zdravotnictví Číny a zemí střední a východní Evropy. V průběhu návštěvy vicepremiérka Liu uskutečnila dvoustranná setkání a jednání s prezidentem republiky Milošem Zemanem, předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a byla přítomna podpisu jedenácti dokumentů o spolupráci týkajících se přímého leteckého spojení, zdravotnictví nebo školství. Dále se zúčastnila slavnostního představení nového seriálu Panda a krtek a slavnostního otevření prvního státem podporovaného centra tradiční čínské medicíny ve střední Evropě ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Tato návštěva přinesla bohaté výsledky. Členové delegace byli velmi potěšeni vřelým přijetím v České republice a síla přátelství mezi obyvateli Česka a Číny v nich zanechala hluboký dojem. V průběhu návštěvy předložila vicepremiérka Liu množství plánů a iniciativ pro vzájemnou spolupráci, jako např. pozvat sto českých studentů do Číny na letní tábor soutěže Chinese Bridge – Čínština jako most; v letech 2016 až 2020 poskytnout dalších dvě stě stipendií do Číny pro studenty z České republiky, v roce 2016 pozvat 200 českých dětí na léčebný pobyt v Číně, vybudovat české výzkumné centrum při čínské vysoké škole a podporovat další zvyšování počtu čínských studentů v Česku. Tyto nové iniciativy představují nové hlavní body v oblasti kultury a přímých kontaktů mezi lidmi a obohacují spolupráci mezi oběma zeměmi o nový obsah. Návštěva vicepremiérky Liu sehrála významnou roli při podpoře spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a praktické dvoustranné spolupráce mezi Čínou a Českou republikou.

Vážení přátelé, Čína v současnosti všestranně prohlubuje reformy a pod vlivem pomalého oživování světové ekonomiky a vstupu čínské ekonomiky do fáze nového normálu věnuje ještě větší pozornost zvyšování kvality a efektivity ekonomického rozvoje, více podněcuje dynamiku inovací a podporuje podnikání, aby čínská ekonomika postupovala po cestě ještě zdravějšího a udržitelnějšího rozvoje. Čína právě aktivně vytváří novou vyšší formu politiky otevírání se světu a za tímto účelem předložila novou iniciativu Ekonomický pás podél Hedvábné stezky a Námořní hedvábná stezka 21. století. Tato iniciativa má za cíl propojit dynamicky se rozvíjející ekonomickou zónu Asie a rozvinutou ekonomickou zónu Evropy, provázat rozvojové strategie zemí a regionů v dané oblasti a díky součinnosti v politické, ekonomické nebo kulturní oblasti dosáhnout v zapojených zemích všestranného zisku. Příslušné země včetně České republiky k iniciativě Pás a Stezka zaujímají pozitivní postoj. Doufáme, že Česká republika uchopí tuto příležitost, bude aktivně navrhovat projekty spolupráce a bude hrát vedoucí úlohu ve svém regionu.

Vážení přátelé, v průběhu let jste věnovali hodně nadšení a energie rozvoji čínsko-českých vztahů a vzájemné spolupráce v nejrůznějších oblastech a významně jste podpořili čínsko-české přátelství. Tuto skutečnost si uchováme v paměti. Dovolte mi vyjádřit Vám jménem čínského velvyslanectví hlubokou úctu a vděčnost. V Číně existuje rčení „když hodně lidí přikládá, plamen šlehá vysoko“ a Češi zase často říkají „společně přiložíme ruku k dílu“. Pojďme v duchu těchto dvou rčení společně přikládat, tak aby plamen spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi šlehal vysoko a osvětloval naši budoucnost.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>