Hlavní Menu > Aktuality
Pracovní večeře J. E. velvyslankyně ČLR v ČR Ma Keqing s ministryní pro místní rozvoj ČR

2015-04-24 15:46

Dne 1. dubna 2015 se J. E. velvyslankyně ČLR v ČR Ma Keqing setkala ve velvyslanecké rezidenci k pracovní večeři s ministryní pro místní rozvoj ČR Karlou Šlechtovou.

Ministryně Šlechtová se vyjádřila, že česká strana si přeje využít příležitosti letošního roku, jenž byl vyhlášen rokem podpory turismu mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, a plánovaného zavedení přímé letecké linky mezi Pekingem a Prahou k dalšímu rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu a personální výměny mezi oběma zeměmi. Agentura CzechTourism spadající pod ministerstvo pro místní rozvoj plánuje učinit řadu opatření, která mají za cíl zvýšit úroveň služeb pro čínské turisty na letištích, turistických místech, v obchodech, hotelích atd. V této věci si přeje vyslechnout názory a doporučení čínské strany a přizpůsobit jim svou činnost.

Velvyslankyně Ma uvedla, že čínská strana k rozvoji cestovního ruchu mezi oběma zeměmi a podpoře personálních výměn zastává kladný postoj. Vyjádřila přání, aby česká strana dále všestranně zlepšovala podmínky pro čínské turisty, poskytovala jim ještě lepší služby a chránila jejich zájmy.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>