Hlavní Menu > Aktuality
J. E. velvyslankyně ČLR v ČR Ma Keqing se setkala s novým generálním ředitelem Huawei Technologies Czech Radoslawem Kedziou

2015-04-24 15:45

Dne 26. března se J. E. velvyslankyně ČLR v ČR v prostorách velvyslanectví setkala s nově jmenovaným generálním ředitelem Huawei Technologies Czech, s. r. o. Radoslawem Kedziou, jenž pochází z Polské republiky. Setkání se dále zúčastnil rada ekonomicko-obchodního oddělení velvyslanectví Cheng Yongru.

Velvyslankyně Ma se vyslovila přání, aby si společnost Huawei v České republice nadále zachovala dobré jméno, poskytovala zde další pracovní místa a současně s aktivním rozšiřováním své činnosti byla též přínosem pro zdejší společnost.

Generální ředitel Kedzia uvedl, že Huawei jako známý podnik v oblasti high-tech má v mezinárodní konkurenci komparativní výhody a Huawei Technologies Czech se úspěšně rozvíjí. Kedzia se dále vyjádřil, že jako jediný zahraniční generální ředitel ve společnosti Huawei bude společně s čínskými zaměstnanci pokračovat v činnost na současném základě a že firma pod jeho vedením bude nadále dodržovat zákony a předpisy České republiky a plnit svou společenskou odpovědnost.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>